Földsugárzások, geopatikus sugárzások térképei

radiesztézia mérés a japánkertben

A radiesztézia mérés folyamata

A feladat több lépcsőben oldható meg. Először egy radiesztéziai mérést un. ingatlan, lakás, telek bemérést kell elvégezni, műszerekkel és radiesztéziai pálcával, majd ezek alapján ki kell jelölni a földsugárzásoktól és egyéb, geopatikus hatásoktól mentes, semleges tereket. A telkeken  a házhelyet a nagy energiájú földsugárzások elhelyezkedésének figyelembe vételével jelöljük ki. Lakás estén elvileg, megfontolásra kerülhet az árnyékolható sugárzások árnyékolásának lehetősége...árnyékoló teszt

A földsugárzások legközismertebb fajtáinak szemléltető  ábrái (ld. lejjebb) illusztrálják azoknak a geopatikus zónáknak egy részét, amelyekben nem tanácsos hosszabb időt eltölteni. Látszólag egészen szabályos hálórendszert alkotnak a rajzokon - a valóságban, azonban nem! 

Radiesztézia földsugárzás geopatikus zónák hasonlítanak

A geopatikus zónák a valóságban

nem mutatnak ilyen egyszerű, vonalzóval felvázolható képet. A valóságban az egyenesek nem egyenesek, a párhuzamosok, nem párhuzamosok, a térhálós szerkezetű földsugárzások nyomvonala torz, a rács szerkezet erővonalai nem homogének, a vízszintes metszeti képekradiesztézia mérés a japánkertben
pontosan nem fedik egymást ( földszint - emelet ; üres - beépített tér)  , egyetlen vortex jelenléte ( nincs ábrázolva )  teljesen átírhatja a tanfolyami jegyzetből "kölcsön vett" ábrázolások által mutatott radiesztéziai szituációt. A földsugárzások geopatikus zónái legalább annyira hasonlítanak a bal oldali képhez, mint a szabályos geometriai alakzatokhoz - egy ingatlan, lakás vagy szoba szintjén. De pl. ilyen is van, ha nem is nagyon stabilan! Gyakoribb a "fél" verzió.  radiesztéziai formáció

Radiesztéziai alapvetés: geopatikus sugárzásokat ábrázoló térképeket készíteni, csak az adott térben (1:1) elhelyezett jelölők alapján lehet. 

 • Ha a radiesztéta, egy A4-es papírra derékszögű vonalzóval, néhány pont meghatározása alapján felrajzolja pl. a hartmann hálót, ennek a valós radiesztéziai helyzethez nem sok köze lenne, még akkor sem, ha azt az egy-két pontot sikerült is jól meghatározni és akkor sem, ha a vízerek berajzolása is megtörtént. A geopatikus energiák egymásrahatása, a radiesztéziai tér torzulása, a vortexek jelenléte és befolyásoló hatása, még a hartmann sávok és a vízerek valós helyzetnek megfelelő ábrázolását is lehetetlenné tenné ezen a szinten. Gondoljunk csak a léptékre! Mekkorát lehet tévedni egy A4-es papíron a valós méretekhez képest, minden jó szándék mellet is?! A megoldás ellen szóló fő ok persze az, hogy a vízér és hartmann meghatározása kevés. A komplex radiesztéziai mérés nem nélkülözheti a vízéren és hartmannon túli többi  geopatikus energia bemérését, valamint az elektroszmog és radioaktivitás műszeres vizsgálatát. Ezek nélkül nincs radiesztézia. Mindammellett vannak JÓ geopatikus térképek is!

 • Annak sem lenne sok gyakorlati haszna, ha a radiesztéta úgy hidalná át a kérdést, hogy nem követné végig az általa ismert geopatikus sávokat,  csak adna egy "dizájnos" papír lapot, amelyen az általa felismert és talált földsugárzás típusok kipipálás szintjén jelölésre kerülnének. 

Következtetés:

A geopatikus zónákat, beleérve az elektromágneses és az ionizáló sugárzások előfordulási helyeit, praktikusan, például a videó filmen látható módon: 

 • kizárólag az adott vizsgált térben 
 • 1:1 lépték mellett

lehet és kell megjelölni, aminek alapján szükség esetén, megfelelő térkép is készíthető.

Ezek után nézzük meg a geopatikus zóna térképeket:


Vízér, hartmann, Szent György, ley, curry, törésvonal geopatikus zónái a lakószobában 


Földsugárzások, vízér, hartmann, szent györgy, ley sugárzás a lakásban

Egy átlagos lakószoba a benne mérhető földsugárzásokkal. ( Szent György, ley, Hartmann, Curry, törésvonal, vízér ).

Jelmagyarázat: piros: Szent György; fekete ley; zöld: Hartmann háló; barack: Curry háló, rózsaszín: törésvonal, kék: vízér, vízerek, vízér halmaz. A nyíl az Északi irányt jelöli. Az alvás iránya NY-K. Amint látható, az ágy helye rossz! Hartmann csomópont, Curry kereszt,  törésvonal,  Vízér, vízerek, vízér halmazok. Pozitívum, hogy viszonylag nagy méretű szobáról van szó, van rá lehetőség , hogy az ágy áthelyezésével elkerüljük a káros radiesztéziai tereket, a geopatikus zónákat. Negatívum viszont, hogy átmegy rajta egy Szent György sáv, amit keresztez egy ley vonal. Ennek következtében a tér nem jó, de nem elviselhetetlen, mert az ágyat nem érintik a nagy energiájú földsugárzások.

Földsugárzás elleni védelem hely-, helyzet változtatással:


Erdei meditáció a radiesztézia során elveszett energia pótlására

A legjobb megoldás az, ha a hosszabb tartózkodásra szolgáló területeket, geopatikus sugárzásoktól mentes, semleges zónákban jelöljük ki. Ez nem minden esetben jelent valódi helyváltoztatást. Lehetséges, hogy a fekvés irányának módosítása elegendő a földsugárzás sávjából vagy az elektroszmoggal terhelt környezetből való kikerüléshez. A káros energiák elkerülése az egyetlen mindig működő biztos módszere a védekezésnek.


Vízé, hartmann,  Szent György, ley, curry, törésvonal geopatikus sávjainak kivédése ágy áthelyezéssel

Földsugárzások, vízér, hartmann, szent györgy, ley sugárzás a lakásban kivédése ágy áthelyezéssel

Jelmagyarázat: piros: Szent György; fekete ley; zöld: Hartmann háló; barack: Curry háló, rózsaszín: törésvonal, kék: vízér, vízerek, vízér halmaz. A nyíl az Északi irányt jelöli Az ágy áthelyezésével javult a helyzet! Hartmann kereszt a nagyméretű francia ágy közepére került. Curry kereszt nincs az ágyon. Vízér vízerek, vízér halmazok az ágy szélére kerültek és az alsó testet érintik, törésvonal elkerüli a felső testet.

A földsugárzás gerjesztések megszüntetése:


A semleges helyek kijelölésénél figyelembe kell venni és meg kell szüntetni azokat a körülményeket, amelyek a bútorzat egyes elemeinek szerencsétlen elhelyezkedéséből fakadóan hatnak negatívan a lakókra. Ilyen hírhedt térgerjesztő az 1-2-3. helyen a TÜKÖR! Ha van a hálószobában, már ebben a pillanatban érdemes kivinni, letakarni! Elképesztő mértékig képes gerjeszteni bizonyos földsugárzásokat. A vízér, vízér halmazatok pl. nem gerjeszthetők. A vízerek e-nélkül is igen veszélyesek.  (Még az sem mindegy, hogy melyik égtáj szerinti falon vannak elhelyezve a tükrök.)

Vízér, hartmann, Szent György, ley, curry, törésvonal geopatikus energiáinak kivédése, elvi passzív árnyékolása - a lehetséges mértékig (elméleti, idealizált példa). Aktív árnyékolása Schumann rezonátorral -NASA, ld. később! 


Földsugárzások, vízér, hartmann, szent györgy, ley sugárzás a lakásban árnyékolás árnékolóval

Egy átlagos lakószoba a benne mérhető vízér, hartmann, curry, Szent György, ley, törésvonal típusú földsugárzásokkal.

Jelmagyarázat: piros: Szent György; fekete  ley; zöld: Hartmann háló; barack: Curry háló, rózsaszín: törésvonal, kék: vízér. A nyíl az Északi irányt jelöli Az árnyékolás elviföldsugárzás árnyékoló teszt


radiesztézia - elektroszmog, földsugárzás mérés 

Radiesztézia mérő pálca

A  mérés menete


További menü elemek


III. Földsugárzás mérés, kiterjed:

radiesztézia földsugárzás vízér vortex pp
 • a Ley struktúra (+) és (-) polaritású elemei - 
 • a Power Ley (fekete, fehér) vonalak - 
 • a Cross Line energiák - 
 • a Black Line sávok és örvények -  
 • a "Halál sávok" -  földsugárzás fs45 (pl. : fs03+fs04+fs67)
 • a  Szent György 
 • a Benker sugárzás 
 • az "Egyenes" vonalak - 
 • a Laohu energiák ( minden fajtája ) - 
 • a L'ong (l'ung)-ok -
 • Normál Vízerek -  
 • Vízér Halmazatok -  Törésvonalak, Ásvány- koncentrációk, Üregek... 
 • a Hartmann zóna
 • a Curry sugárzás
 • a Tigris (s) 
 • a Vortexek különböző formái, konstellációi -  földsugárzás fs67
 • a Spirituális Energiák, (SE) mint amilyen a hírhedt Negatív Green 
 • stb., (mert messze nincs vége a sornak)

vizsgálatára

A mérésről:

Sem a vízér,  sem a hartmann valamint Szent György, térhálós  típusú földsugárzásokat, vortexeket sajnos semmilyen műszerrel nem lehet észlelni, ezért őket, meghatározott energetikai sorrendben, radiesztéziai eszközökkel, praktikusan pálcával mérjük.

a radiesztézia alapműszere a földsugárzások mérésére

Itt a mérőműszer maga az ember, aki saját ideg-izom rendszerével, saját (bio)energetikai szintjén lép kölcsönhatásba a földsugárzások geopatikus tereivel - mely "műszernek" a radiesztéziai pálca csak a mutatója  a radiesztéta kezében. A pálca a mérésben nem vesz részt.

Megjegyzések:

A radiesztézia fizikai mérőműszert nem használ!

radiesztéziai mérőműszer műszeres földsugárzás mérés nincs

Műszeres földsugárzás mérés nincs


radiesztéziai védelem földsugárzás árnyékoló teszt 120-124


Radiesztéziai védelem, passzív földsugárzás árnyékolás

passzív földsugárzás árnyékolás gyakorlatilag nincs!

 
Elektroszmog mérés műszerei

elektroszmog radioaktivitás földsugárzás geopatikus ill. elektro stresszt okoz

Bookmark and Share

A komplex radiesztéziai mérés mit tartalmazhat és  milyen költségtényezők vannak?

A radiesztéta akkor jár el helyesen, ha tanácsait önmagára vonatkoztatja, és a számos műszerrel mérhető és műszerrel nem mérhető hatásokat mérlegelve alakítja ki álláspontját úgy, hogy felteszi a kérdést: Én mit tennék adott helyzetben...?! és miért?  Véleményem szerint csak ez lehet helyes és lelkiismeretes megközelítés. 

A.) Komplex radiesztézia mérés radioaktivitás, elektroszmog, földsugárzás mérése tanácsadással, semleges hely kijelöléssel. A védekezés eszközös lehetőségeinek vizsgálata , tanácsadás (I+II/a+II/b+III+IV

B.) Telek, lakóingatlan  vásárlás előtti tanácsadás helyszíni beméréssel,  ( radioaktivitás, elektroszmog, földsugárzások) 

C.) Telek komplett műszeres és  radiesztéziai vizsgálata házhely kijelöléssel vagy nélküle,  a telek nagyságától, bejárhatóságától, a terepviszonyoktól  függően változik 
 
D.) Lakóingatlan, telek teljes körű elektroszmog vizsgálata

E1.) Geopatikus térkép készítése

E2.) Aura mérés a helyszínen, sávlenyomatok, entitások  vizsgálata

F.) Tanfolyam

G.) Kiszállás

Konkrét ügyben, vagy egyéb kérdésekkel kapcsolatban, vagy tanácsért, kérjük hívjon.

Tájékoztastásul: A Bio BPM Kft ált. alap óradíja 12,7- eFt pl. önálló elektromágneses sugárzás mérés esetén.

A radiesztéziai mérések alapján létrejött minden szóban, ismeret- átadással-oktatással, írásban, jelöléssel, elektronikusan, geopatikus térkép útján stb. által létrejött alkotás, a szerzői jog védelme alatt áll.(gyi)

IV. Védekezés 

A komplex radiesztéziai viszonyok, beleértve az elektroszmog minden összetevőjének aktuális mérési eredményeit, az esetleges radioaktív sugárzás nagyságát a földsugárzások minden előforduló típusának elhelyezkedését ...  a geopatikus sugárzások elleni védekezés alapelvének megfelelően, a fekhelyek, gyermekek játszó terei, járóka, íróasztalok helyét semleges zónában ill. optimalizált területen jelöljük ki. A semleges zóna nem kizárólag helyváltoztatás útján biztosítható, sok esetben elegendő a fekvés irányának változtatása is.

Ha erre nincs lehetőség, azaz a semleges helyek elfogytak, a földsugárzások elleni védekezés érdekében geoaktív beavatkozás történhet - ha és amennyiben az összetett radiesztéziai viszonyok ezt lehetővé teszik.

Az elektroszmog elleni védekezés tekintetében az eszközös védelem megteremtésére vonatkozó javaslatainkat, az elektroszmog oldalon írottaknak megfelelően tesszük meg. 

Hasonlóképpen járunk el az ionizáló sugárzások esetében is.

Az esetek 1 (egy) %-ában potenciálisan alkalmazható árnyékolás lehetőségét az egymásra ható  földsugárzás sávok és vortexek  rendszerének radiesztéziai szituációja determinálja.

Elektroszmog elleni védekezés lehetőségeink felmérése


Az elektroszmogot, az elektromágneses sugárzást elvileg sem lehet  "árnyékoló" lapokkal befolyásolni! 

Ha az elektroszmog sugárzás hatóköréből a körülmények miatt nem lehet kikerülni, meg kell vizsgálni a védekezés egyéb lehetőségeit.  Az elektroszmog elleni védekezés valós fizikai tényeken alapuló megoldásairól, árnyékolásáról részletesen olvashat az elektroszmog oldalon.

geopatikus

Radiesztézia mérés tartalma és eszközei

I. Radioaktivitás mérés 

radioaktivitás mérő műszer geiger muller számláló


Bármilyen, lakásban, házban használt építőanyag elvileg  sugározhat,..., különös figyelmet érdemelnek a kohósalak szigetelő anyagok és bizonyos szaniter áruk.

Geiger - Müller számlálóval végezzük a mérést

végezzük. Megállapítjuk, a lakásban, telken, épületben mekkora a radioaktív gamma háttérsugárzás dózisteljesítménye µSv/h-ban).

elektroszmog alacsonyfrekvenciás mérő műszerII/a. Elektroszmog mérés alacsony frekvencián mágneses és elektromos térerő mérés

Mágneses indukció és elektromos térerő mérése.
Transzformátor, nagyfeszültségű távvezeték, háztartási felső vezeték...

Az elektroszmog alacsony frekvencián, így a számunkra különösen fontos távvezeték - taranszformátor hatású (ELF) 50 Hz-es hálózati frekvencián, a mágneses és elektromos összetevő ketté válik. A mágneses összetevő, pulzáló mágneses terének indukcióját Gauss-ban ill. Tesla -ban , praktikusan, mG -ban és nT -ban  határozzuk meg, míg az elektromos összetevő mértékegysége a V/m (Volt/méter). A műszer mindkét funkció mérésére alkalmas.


elektroszmog mérés nagyfrekvencián - műszer

II/b. Elektroszmog mérés nagyfrekvencián - rádiófrekvenciás sugárzás

Ebben a frekvencia tartományban az elektromos- és mágneses tér egységes energia-nyalábbá áll össze,  az elektroszmog mágneses és elektromos összetevői nem mérhetők külön.   Itt felületegységre eső energiasűrűségről beszélhetünk, melynek nagyságát az elektroszmog mágneses és elektromos összetevőjének mérésére szolgáló műszer helyett, célműszerrel határozzuk meg. Mértékegysége a W/nm, praktikusan µW/nm

Magas épületbiológiai határérték feletti elektromágneses sugárzást okozhatnak lakáson kívül a GSM bázisállomások, mobil átjátszók, telekommunikációs adótornyok, a szomszéd WIFI-je,... lakáson belüli eszközök, mint például vezeték nélküli vonalas (DECT) telefonok, , wifi routerek, magas frekvencián sugárzó riasztó rendszerek, videó átlövők, mikrohullámú sütők, stb

További fázisok:


valid-xhtml-1.0