Nagyfeszültségű villamos távvezeték

Elektroszmog elleni védekezés eszközei és lehetőségei

A védekezés módjainak megértéséhez szükség van bizonyos alapfogalmak tisztázására és a releváns fizikai tényezők rövid ismertetésére.  Erre a a  védelmi módszerek közötti eligazodáshoz szükség van!

A vezető körül kialakuló elektromágneses mező tulajdonságai:


Mi a legjobb módja a vezető ( nagyfeszültségű távvezeték és a 400 voltos légvezeték is ide tartozik) körül kialakuló mágneses tér árnyékolásának?

mágneses erővonalak

Az elektromágneses sugárzás  mágneses mezeje koncentrikus palástként veszi körül a vezetőt - ha abban áram folyik. A jobb oldali ábra keresztmetszetben koncentrikus körökként jól szemlélteti a vezetőtől távolodva egyre ritkábbá váló erővonalakat. Ezek arányossága az 1/r2 képlettel írható le, azaz a mágneses indukció mértéke a távolság négyzetével arányosan csökken. 

mágneses árnyékolás a kábel körül

Fontos megérteni, a mágneses mező árnyékolása azért lehetséges - ha nehezen is - mert a felhasznált anyag jobb mágneses vezetőképességű (permeabilitású), mint a levegő. Nézzük meg, mi történik.  A mágneses erővonalaival két különböző árnyékolási megközelítés esetén.  A jobb oldali metszeti ábrán a vastag vonal szemlélteti az árnyékoló anyagból készült palástot, melyen belül látható erővonalak a paláston belül maradnak. A paláston kívül azonban, a mágneses erővonalak megjelennek, tehát: nincs árnyékoló hatás.

Mi a helyzet lapos árnyékoló pajzs alkalmazása esetén? Amint látható az ábrán például a villamos távvezeték körül kialakuló mágneses erővonalak a pajzson belül záródnak, ami árnyék zónát eredményez a pajzs mögött. Következmény: a pajzs előtt erősebb, mögötte kisebb az elektromágneses erőtér,  tehát van árnyékoló hatás. 

árnyékolás - flat

Magyarázat:

 • Az árnyékoló pajzs közelében (mögött) van árnyékolt terület, melyben csökken a mágneses erőtér
 • Az árnyékoló lemez széleinél magasabb a mágneses mező energiája
 • A mágneses erőtér rádiuszban már érintetlen, ott nincs hatása az árnyékolónak 
 • Minél nagyobb az árnyékoló felület, annál nagyobb az árnyékolt tér, mind szélességben, mind mélységben
 • Az árnyékoló lemez előtt torlódnak az erővonalak, így ott nagyobb az  elektromágneses indukció mértéke, mint árnyékolás nélkül.

Következtetés:

A lapos, árnyékoló alkalmazása hatékonynak tekinthető minden olyan esetben, ahol az alacsonyfrekvenciás elektromágneses  mező forrása párhuzamos az árnyékolóval. 

Megjegyzés:

Az alacsony frekvenciás elektromágneses mező árnyékolására alkalmazott eljárás, a megfelelő szerelés és anyagválasztás esetén alkalmas az addicionális elektroszmog sugárzások csillapítására esetleg azok teljes megszüntetésére is, így árnyékolhatja

 • az elektromos teret
 • a nagyfrekvenciás elektromágneses teret

[De! erre az árnyékolására vannak sokkal olcsóbb és célszerűbb kivitelezési módok.]

Elektroszmog mérés alacsony frekvencián. 

Mekkora a biztonságos távolság a nagyfeszültségű villamos távvezeték, trafóház, transzformátor mellett ?


Rövid válasz: nincs egzakt biztonságos távolság  érték- de majd látni fogjuk, azért mégis van! Vitathatatlan, legtöbbször a nagyfeszültségű villamos távvezeték és trafóház jelenlét veti fel az elektromágneses sugárzás elleni védekezés szükségességét.

Lakóházak nagyfeszültségű távvezeték alatt, 400 voltos vezeték, transzformátor mellett

 1. lakóházak nagyfeszültségű távvezeték alattAz alacsonyfrekvenciás elektromágneses fluxus mértéke a villamos távvezetéktől, a nagyfeszültségű távvezetékektől távolodva csökken, és a csökkenés nagyjából a távolság négyzetével arányos. Mivel azonban a távvezetékből származó elektromágneses erőtér nagysága, minden egyes idő-pillanatban változik a benne éppen akkor átfolyó áramerősség függvényében, a biztonságos távolságot  - elvileg - bizonyos időszakokra/idő-pillanatokra vonatkoztatva lehetne megadni. Csúcsfogyasztáskor nagyobb áramerősséghez nagyobb elektromágneses sugárzás tartozik, mint a normál esetekben. Az egyetlen megoldás annak meghatározására, hogy adott távolságban és idő-pillanatban mekkora a villamos távvezeték elektromágneses sugárzásának energiája. Ez megfelelő mérőműszerekkel mérendő. A mérésnél a szakma szabályainak betartása mellet figyelembe kell venni számos ökölszabályt, amelyeket  összevetve, a több mérési ponton, adott idő-intervallumban többször ismételt mérés eredményeivel - tekintve a további pontokban írottakat is - mégis megállapítható a biztonságos távolság a nagyfeszültségű villamos távvezetékek, transzformátor esetében is.
 2. magas feszültségű 20KV-os távvazaték az egyik oldalon, a 400V-os a másik oldalonAz elektromágneses sugárzás mérése 50 Hz-es hálózati frekvencián a villamos távvezeték, légvezeték esetében az általánosan várt eredményt hozza?!? gen, de a villamos távvezetékek, légvezetékek esetében különbséget teszünk a tekintetben, milyen feszültség alatt állnak és főleg, mekkora áramot (ampert) szállítanak. Paradoxnak tűnhet, de a Magyarország városaiban szokásos 20 kV-os nagyfeszültségű villamos távvezeték az utca egyik oldalán (a képen balra)  kevésbé sugároz, mint az utca másik oldalán húzódó háztartási feszültség alatt álló 0.4-es, 400V-os légvezeték (a képen jobbra)! És sajnos az utóbbiból van a legtöbb!  Miért? Nagyon kis fizika: ha eltekintünk a veszteségektől, egyszerű képlet alapján könnyen belátható az ok: P=U*I azaz a Villamos teljesítmény [Wattban]= a feszültség [Voltban] szorozva a szállított áramerőséggel [Amperben]. Például, ha a 20 kV-os nagyfeszültségű távvezeték 10 A-t szállít, ennek a kábelnek a teljesítménye a P=U*i képlet alapján 20000V*10A=200000VA=200kW. Ez a teljesítmény bekerül a transzformátor állomásba, ahol a 20 kV, 400 Voltra csökken, míg az áramerősség 50-szeresére emelkedik, és a 10 Amperből, így 500 Amper lesz! A képlet most is helyes: 400V*500A = 200000VA=200 kW. Következésképpen az elektromágneses sugárzás káros hatásai adott esetben a 400 V-t mellett jobban érvényesülnek, mint a nagyfeszültségű távvezeték esetén.
 3. Mi a probléma?Az elektroszmog hatásai elleni védekezés területén alap információ, hogy a komoly élettani hatásokkal bíró változó mágneses tér indukciója nem a feszültséggel, hanem az áramerősséggel arányos!
 4. További hátránya a 400-voltos légvezetékeknek a nagyfeszültségű 20 kV-tal szemben az, hogy a kisebb feszültség miatt a szolgáltató, kisebb biztonsági védőtávolságot ( áthúzási kockázat kicsi ) alkalmaz, így a vezeték - kábel, a házakhoz és a talajhoz közelebb kerül telepítésre, mint az azonos teljesítményű nagyfeszültségű 20 kV  vezeték. Kijelenthetjük: azonos feltételek mellett, a legközönségesebb és a legtöbb helyen látható 400 voltos légvezetékek (pl. 6 madzagos)  közelében, a mágneses indukció értéke magasabb, mint a 20 KV-os nagyfeszültségű távvezetékek mellett! Persze a 20 KV-nak kár lenne örülni. Az elektromágneses sugárzás mérésére van szükség, mert a fenti fejtegetés azonos körülmények közötti összehasonlításban  igaz. Adott helyen, az elektromágneses erőtér nagysága önmagában lehet tűrhetetlen, függetlenül attól, mi a forrása. Ránézésre, az villamos távvezeték adott élettérre gyakorolt hatása megállapíthatatlan, alapos mérés szükséges a biztonságos távolság megállapításához és  a védekezés egyéb lehetőségeinek számbavételéhez
 5. kötegelt kábel 400VKötegelt kábel. Tettünk-e valamit az elektromágneses sugárzás ellen, ha kötegelt kábel van a környezetünkben? Kicsit jobb a helyzet az un. kötegelt kábelek esetében sem. A kötegelt kábelek hossztengelyük körül csavartak, több szigetelt vezetéket fognak össze. Akár fa póznán is lógathatják őket, csúnyák, és ezek is sugároznak rendesen. A képlet a 20 kV -  400V transzformálását illetően ugyanaz, mint a légvezeték esetében, viszont a szigetelés és a tekert elrendezés következtében kisebb a mágneses terhelés, kicsit kevésbé sugároznak. (5-10%). Valódi előnyük lehetne, ha a szolgáltató maga árnyékolná ezeket. Persze megengedné ezt másnak.  Hozzájárulását azonban megtagadja, mert attól fél (alapos okkal), hogy a kábel leéghet. A rendszerben már eleve tervezve van a veszteség, azaz a  sugárzás, elsősorban a mágneses összetevő tekintetében. A sugárzás mekkora ... az nézőpont kérdése; ha az emberek egészségének védelméről van szó, akkor kicsi; ha a szolgáltató védi a saját kábelét, akkor nagy. Ha valaki itt ellentmondást fedez fel, igaza van.
 6. transzformátor a ház előtt kötegelt kábelek becsatlakozvaAz elektromágneses sugárzás káros hatásai a transzformátorok közelében kifejezettebbek lehetnek, mint a távvezetékek mellett. Nem csak a merőleges távolság fontos! A távvezeték mentén a trafó háztól és a lábon álló transzformátortól (hosszanti irányban!) mért távolság  szintén lényeges. A 400 voltos légvezetékben, a transzformátortól való távolság növekedésével csökken az áramerősség, mivel az útvonalhoz tartozó háztartások becsatlakozása,  fogyasztása mérsékli az átfolyó áramot. A mágneses mező, a szállító vezeték mentén annál intenzívebb, minél közelebbi területet vizsgálunk a transzformátorhoz képest. Az Ön lakása hova esik?
 7. transzformátor a lakás alattTranszformátor a földszinten, vagy az alagsorban. Az egyik legnagyobb kihívás, a transzformátorok hatásának kiküszöbölése. Még közelebb a házhoz, a legnagyobb problémát az elektromágneses sugárzás elleni védekezés vonatkozásában a transzformátor aztranszformátor a ház előtt odavezető kábelek, elosztó hálózatok jelenléte jelenti a ház alagsorában esetleg a földszintjén. Közvetlenül a transzformátor fölötti/melletti lakásban, a csoda esetét leszámítva, mindig nagyon erős alacsonyfrekvenciás mágneses erőtér mérhető. Szerencsés esetben a transzformátor tekercselésének és árnyékolásának módja miatt, a lakáson belül az elektromágneses térerő elviselhető maradhat - bár ez ritka. Pontos, lelkiismeretes méréssel, olykor még reménytelennek látszó helyzeten is segíthetünk, mert a mágneses indukció eloszlása nem egyenletes és esetleg ki lehet rajzolni a lakáson belül azokat a területeket, amelyeken az elektromágneses sugárzás intenzitása a legalacsonyabb. Hasonló a helyzet a ház előtt álló transzformátorok esetében. A szakma szabályai szerint elvégzett alapos mérés, az elektromágneses sugárzás elleni védekezés lehetőségeinek a meghatározása transzformátor közelében kiemelten fontos!
 8. Földkábel. Lehetnek más elektromágneses sugárforrások is a közelben.  Ilyenek a földkábelek, a földre telepített transzformátor állomások. épített trafóházak stb., de az elektromágneses sugárzás, származhat lakáson belülről is. A sugárzás nagysága egyenként nem biztos, hogy meghaladja a tolerancia határt, de együttesen már jóval túlléphetik azt. Ezért mind a külső, mind a belső  forrásokat külön külön fel kell deríteni , melynek során meghatározzuk az adott helyen és időben előforduló sugárzások fajtáját, karakterisztikáját, polaritását és az összetett (eredő) elektromágneses hatást. Különös gondot fordítunk az alacsonyfrekvenciás mérés során a kisebb transzformátorok, villamos motorok, villamos főző-mosó eszközök, adapterek, töltők,... és társaik vizsgálata is az ember közelében.

A mérés körülményei:


 1. Vegyük figyelembe a felharmonikusokat is! Bizonyos kutatások a szikrák hatására keletkező szekunder energiamezőt, az elektromágneses sugárzás magasabb frekvenciájú összetevőit, a keletkező felharmonikusokat, kártékonyabbnak ítélik, mint magát az 50 Hz-es elektromágneses alapsugárzást. Megfelelő  műszerrel ezek is vizsgálhatók.  
 2. csecsemő elektroszmogban A mérés időpontja. A veszély nagyságának megítélése szempontjából, az elektromágneses sugárzás mérés időpontja sem közömbös. Az évszak és a napszak is nagyon fontos tényező! Télen kora esténként nagyobb az elektromágneses terhelés, így az  sugárzás is, mint tavasszal, délelőtt. A folyamatos sugárterhelés az éjszakai órákban komolyabb következményekkel járhat, mint napközben, mivel más hatások mellett, drasztikusan csökkenti az alváshoz nélkülözhetetlen melatonin hormon termelődését az agyban.
 3. elektroszmog-radioaktivitas-szeliranyAz elektromágneses sugárzás elleni védelem témájához tartozik még, szélirány figyelembe vétele is. Fontos tudni, a távvezeték felől fúj-e a szél a ház felé, vagy esetleg fordítva.  Újabb kutatások azt mutatják, a korona kisülések a  magasfeszültségű villamos távvezeték közelében képesek ionizálni a levegőt. Az ionizált levegő pedig magához tudja vonzani a radioaktív porszemcséket, amelyeket a szél a házak felé sodorhat. De ebbe nem érdemes elmerülni, mert nagyon ritkán előforduló helyzet...
 4. Általános egészségi állapot. Természetesen számos egyéb tényező is befolyásolhatja az elektromágneses sugárzás káros hatásainak érvényesülését. Ilyenek, az általános egészségi állapot, a genetikai tényezők, a kor, a terhelés nagysága, a kitettség hossza, továbbá egyéb károsító tényezők jelenléte, amelyek tovább érzékenyíthetik a szervezetet az elektromágneses sugárzásra is.
 5. Az épületbiológiai elvek az mérvadók. Több tényezőt még a tudósok sem ismernek teljes bizonyossággal, nincs egyetértés például a határértékek körül sem. A mérvadó építés vagy épületbiológiában  szerencsére nincsenek bizonytalanságok és ez számunkra is igazodási pontként szolgál! Az egészség védelmében, az elektroszmog mérés során ezeket a szigorú szabályokat vesszük figyelembe.

Hogyan csökkenthető az ablak alatt húzódó távvezetékből származó  mágneses sugárzás hatása?

Általánosságban 5 módon járhatunk el - elvileg:  

 • Csökkentjük a sugárforrás energia-ellátását (nincs áram-nincs sugárzás)
 • Leárnyékoljuk a sugárforrást
 • Saját területünket árnyékoljuk le
 • A fázis-eltolás elvén működő aktív elektroszmog elleni védelmi rendszert építünk ki
 • Növeljük a villamos távvezeték, trafóház, transzformátor állomás ... és a közöttünk lévő távolságot

Nagyfeszültségű villamos távvezeték mellett.... kevés lehetőségünk van, mivel maga az elektroszmog forrása nincs ellenőrzésünk alatt. Az első lépés mindenképpen a megfelelő műszerekkel végzett alapos mérés. Megvizsgáljuk, valóban probléma-e az, ami annak látszik. Sokszor igen!  Emlékezzünk,  a az elektroszmog mágneses indukciójának mértéke arányos a benne folyó áram (A) erősségével, mely négyzetesen és fordítottan aránylik a távolsághoz. Valójában azok a mérési eredmények relevánsak, melyek azon a helyen keletkeznek, ahol az ember időt tölt! Magas érték közvetlen az elektroszmog forrásánál, a villamos távvezetéknél érdektelen. A fő cél az: életteret ( háló szoba, gyerek szoba, alvásra, tanulásra szolgáló területek) oda helyezni, ahol a bejövő sugárzás a legkisebb, tehát minél messzebb a villamos távvezetéktől, transzformátortól...

Megoldások

légvezetékek az utcán

1. megoldás az elektromos szolgáltató felkeresése:

Jó idegzettel, dokumentációkkal felvértezve megkísérelhetjük az elektromos szolgáltató megkeresését, hangot adva a jogos aggodalomnak.  Ha a szolgáltató  akar, több dolgot is tehet az elektroszmog sugárzás intenzitásának csökkentése érdekében:

 • Áthelyezi a villamos légvezetéket 
 • Átkonfigurálja a villamos távvezetékeket,  az  elektromágneses  mező kioltásának hatásfokát növeli (fázis-kioltás)
 • A szállított elektromos energiát átirányítja másfelé, tehermentesítve a ház előtti kábel szakaszt.

Rossz hír: 

Tudtommal ez Magyarországon embernek még nem sikerült, csak a Hortobágyi Nemzeti Park madarainak! Azok ugyanis időnként nekiszálltak az áthaladó távvezetéknek, és megütötték magukat. TV, rádió, mindenki foglalkozott a rettenettel, és villámgyorsan földbe került a a 20 kV-os! nagyfeszültségű távvezeték. A madaraknak is jár a földkábel, rendben van, de az embereknek is! 

A szolgáltatók az ICNIRP ajánlására és az ezzel megegyező tartalmú magyar jogszabályi helyre hivatkozva  a megengedett 100 µT=100 000 nT mágneses indukció értékhez viszonyítanak. Ekkora mágneses indukció, elektroszmog térerő a trafóházon belül van - talán! 

elektroszmog páncélszekrény faraday kalitka

2.-3. megoldás: elektroszmog mágneses árnyékolás:

Ha elbukik a kísérlet (várható) akkor megfontolhatja az elektroszmog elleni védelem más módját, az árnyékolást. Természetesen a leghatékonyabb megoldás az lenne, ha a vezetéket, a sugárforrást  árnyékolnánk le.  Ez lehetetlen, részben technológiai okokból, részben a szolgáltató ellenérdekeltsége miatt.  Az Ön otthonának alacsonyfrekvenciás mágneses árnyékolása elvileg lehetségesnek tűnik, de nehéz ügy, drága ugyanakkor aligha nevezhető praktikusnak. Komoly árnyékolási hatást elérni úgy lehetne, ha körbe-körbe, alul-felül bevasalná a házat.Mágneses árnyékoló anyagokból készült alacsony frekvenciás mágneses erőtérrel szemben védő "ruhába" öltözni képtelenség. 

Nagyon kevés és nagyon drága anyag használható csak mágneses árnyékolásra!

Az elektroszmog mágneses árnyékolása, valójában egyáltalán nem árnyékolás a fogalom szokásos értelmében. Szemben azzal például, ahogy az ólom köpeny megállítja a röntgensugarakat, a mágneses árnyékoló anyag azáltal képez kisebb mágneses indukciójú teret környezetében, hogy ",magába irányítja" a mágneses erővonalakat. Az a fizikai tulajdonság, ami ezt lehetővé teszi, a "permeabilitás".

A leghatékonyabb mágneses elektroszmog árnyékolás az, amikor a sugárforrást burkoljuk be célszerű módon és formával árnyékoló ötvözettel. A láthatatlan erővonalak, melyek az É-i pólusból kiindulnak, a csövön/tégelyen belül az árnyékoló kis ellenállását kihasználva azonnal záródnak a D-i pólusnál. Így elvileg belül marad az erőtér. A transzformátorok, trafóházak elektromágneses árnyékolása szekunder módon, ezen elv alapján történik.  Transzformátoroknál még ennél is fontosabb szabály a tervezésénél a tekercsek által keltett mágneses terek egymásra gyakorolt hatásnak figyelembe vétele, a fázis-kioltás biztosítása érdekében.

Hasonlóképpen, ha az elektroszmog forrás és a védendő terület egymástól távolabb van, a mágneses erővonalak számára az idealizált célszerű forma továbbra is a "cső" marad. A kívülről érkező mágneses erővonalak szerencsés konstelláció esetén a cső peremén keresztül haladva záródnak. Az elektroszmog elleni védekezés során, az elektroszmog mágneses árnyékolásánál minden esetben ezt a formát szükséges megközelíteni, amennyire lehetséges, különös gondot fordítva az élek íves kialakítására. A legtöbb mágneses árnyékoló anyag ugyanis speciális rácsszerkezeténél fogva igen érzékeny az éles hajlításokra. 

4. megoldás, a távolság növelése az elektroszmog forrásától

Távolságot növelni a forrás, pl. a nagy feszültségű villamos távvezeték, trafóház, transzformátor állomás és a lakóház között - sajnos lehetetlen. Lehetséges viszont, sőt szinte az egyetlen helyi megoldás, azaz a házon belül megkeresni azokat a területeket, ahol az elektromágneses indukció értéke a legkisebb.

Az elektroszmog, az elektromágneses sugárzás intenzitása a távolság növelésével jelentősen csökken!

Mind az elektromos tér, mind a mágneses tér esetében igaz, hogy az sugárzás intenzitása a forrás mellet a legnagyobb, távolodva tőle a lineárisnál jobban csökken. Elméletileg, a legnagyobb veszélyt jelentő mágneses elektroszmog erőtér csökkenésének trendje standard vezetékek esetében négyzetes, tehát a távolság négyzetével fordított arányban változik.

Amint az ábrából látszik, különböző tényezők hatására azonban az elektromágneses sugárzás intenzitását leíró görbe alakja, meredeksége változik. A konkrét térerő mértékeket, mind az elektromos, mind a mágneses vonatkozásban alapos mérésekkel határozható meg. Az elektroszmog mérést egyszerűnek gondolhatnánk, de nem feltétlenül az! ( Ha elektroszmog mérést végeztet legyen tekintettel az alábbiakra! ) Számos írott és íratlan szabályt kell betartani ahhoz, hogy például a pillanatról - pillanatra, akár hektikus módon változó külső elektroszmog forrásból származó pulzáló alacsony frekvenciás (50Hz) mágneses teret mérni, és az eredményeket értékelni lehessen. Megállapítjuk, a térerő-távolság görbe melyikével van dolgunk és azt is, hogy a görbék közül melyiknek, mely pontja vonatkoztatható az adott helyre.  Adott esetben még ez így végzett mérés sem feltétlenül elegendő, szükségessé válhat a 24 órás folyamatos elektroszmog mérésre is, melynek rögzített adatai számítógéppel  is kiértékelhetők.

És persze eladható a ház..., ha a mérési eredmények és egyéb körülmények ezt indokolják.

> elektroszmog aktív árnyékoló

5. megoldás: aktív árnyékolás:

Végül, elvileg megfontolható aktív mágneses elektroszmog elleni védelem rendszerének telepítését a távvezetékkel párhuzamosan. Ez a megoldás folyamatosan monitorozza a távvezeték elektromágneses sugárzását és ellenfázisban másik jelet táplál a segédvezeték-párba, mely a bejövő sugárzás jó részét kioltja.  Ennek költség igénye  $10,000 és $50,000 között van átlagos körülmények között. Ezért is, elvi a megoldás. Az alábbi ábrán viszont látható, a hatásfoka elég jó, mivel a 6-12 mG erőteret 2-3 mG-ra csökkentette az adott helyen - egy iskola mellett az USA-ban. 

Az elektroszmog árnyékolása"másként"?

 • Jó hír: van amit (elektromos tér) még alumínium fóliával is megtehetünk
 • Rossz hír: van, ami csak igen drágán, vagy még úgy sem (mágneses tér)!

Nagyon oda kell figyelni az elektroszmog elleni "csodaszerekre"! A következőkben ehhez fűzök néhány megjegyzést.

Elöljáróban: az elektroszmogot, a nagyfeszültségű távvezetékek, transzformátorok, háztartási áramot szállító vezetékek, adótornyok stb.   elektromágneses sugárzása ellen kizárólag az akadémikus tudomány által lefektetett elvek szerint, módokon és technológiai eljárásoknak megfelelően védekezhetünk.

Az elektroszmog mérés követelményei és visszásságai


1.) Az elektroszmog összetevőinek összemosása

Ha globálisan elektroszmog védelemről hallunk, csúsztatásnak is vélhetjük, ha nincs mellé téve a fizikai megfelelője. Mindenki nem rendelkezhet az "elektroszmog" kifejezés mögött meghúzódó fizikai tényezők beazonosításához szükséges szakismerettel, és ezt esetleg egyesek hajlamosak kihasználni. Rendkívül veszélyes, ha valaki gyermeke védelmét rábízná valamilyen "elektroszmog árnyékoló lapra" vagy más hasonló eszközre ( akár egy alumínium fólia csákóra )  ahelyett, hogy a gyermekágyat a transzformátortól, távvezetéktől a lakás legtávolabb sarkába helyezné át! 

2.) Fals demonstráció


Ahogy hallom egyes "mérő emberek" előszeretettel tekintenek el a mágneses erőtér vizsgálatától, jobb esetben a mért értékeket "szőr mentén" interpretálják, és a hangsúlyt az elektromos tér veszélyeinek ecsetelésére helyezik, mert erre van esetleg jó üzleti megoldásuk. A  nagyságrendekkel nagyobb kockázatot jelentő és komoly élettani hatással bíró mágneses indukció ügye kikerül a projektből.


3) Szaktudás?


Hallani olyan esetekről is amikor a "mérő ember" a műszeren mért  mágneses erőtér értéket elosztotta tízzel, és ezek alapján megvásárlásra ajánlotta azt az ingatlant, ahol az ablakon benézett a lábon álló transzformátor és a mágneses indukció mértéke elfogadhatatlan volt. Tehát szükség van a mért értékek értelmezésére.

4) Idő. Az "5 perces" mérés, nem mérés.

5.) Drága célműszerbe kevesen invesztálnak.


A magas frekvenciás elektromágneses sugárzás mérése megfelelő mérőműszer híján elmarad, így téves következtetéseket vonhatnak le, és a helyzet értékelés nyilván hibás.


6.) Tudománytalan "elektroszmog árnyékolás"


A legtöbb gondot okozó alacsony frekvenciás elektroszmog elektromos összetevőjét és a rádiófrekvenciás sugárzást viszonylag egyszerűen, míg a leggyakoribb, és legtöbb problémát okozó alacsonyfrekvenciás elektroszmog (50 Hz és felharmonikusai) változó mágneses terét igen nehezen és nagyon drágán, pl. az oldalon is szereplő, ferromágneses ötvözetekkel árnyékolhatjuk.

Hallani azonban olyan próbálkozásokról, melyek arról igyekeznek meggyőzni a felhasználót, hogy a műszeres mérés során tapasztalt "elektroszmog" ( mely összetevő? ) így beleértve a pulzáló mágneses erőteret és nagyfrekvenciás elektromágneses sugárzást - nem hat károsan a szervezetére, ha a csoda terméket megvásárolja valaki. A magyarázat pl.:  az eszköz, a szervezetre belülről hatva "semlegesíti a káros sugárzást" - hiába akad ki a műszer mutatója, teszem hozzá. 

Ami nálam végképp kiütötte a biztosítékot az, hogy még gyerekek mellé is telepítenek ilyeneket olyankor is, amikor, az ablakon bekacsint a 20kV/400V-os transzformátorok, távvezetékek egyike - másika, és a gyerekágy körül elviselhetetlen az elektroszmog mágneses erőtere. 

Közben persze, az elektroszmog egyik komponensének "transzmutációja" sem következik be, sem kívül, sem belül...  

Fontos: minden esetleges "magyarázat" ellenére, olyan elektroszmog árnyékolás nincs, ami fizikai mérésekkel igazolhatatlan.

Ha írásban mégis megjelenik valami, azt célszerű jól elolvasni...! Ha azt állítja valaki az ő rézhálójáról (példa), hogy  kitűnően véd az "elektroszmog" ellen, ez talán igaz ... de csak akkor, ha hozzáteszi például, hogy

 • a mikrohullámú tartományban,
 • leföldelve az elektromos tér ellen,
 • minden esetben a forrás és a védendő terület közé elhelyezve,
 • adott körülmények között (x) dB a csillapítása

- akkor ez az állítás igaz lehet. Ha elmarad a precíz fogalmazás, akkor a közlés az én fogalmaim szerint minimum félrevezető és nagyon veszélyes mivel, ha ezzel akarna valaki, a lakása alatt lévő transzformátor mágneses sugárzása ellen védekezni, bajban lenne, mert erre a célra az adott termék teljesen hatástalan! 

A szervezeten belüli változások elérésének ügye pedig hitbéli kérdés. A gondolkodó elmétől azonban elvitathatatlan a lehetőséget, hogy tudományos tényeket figyelembe véve levonjon bizonyos következtetést, még akkor is, ha hinni kényelmesebb lenne.


Mit tehetünk az elektroszmog ellen?

Amit még hit, jelentős és felesleges kiadások nélkül megtehetünk: az az elektroszmog mérés és a biztonságos távolságok betartása, fekhelyeknek, íróasztaloknak a potenciális elektroszmog sugárforrástól, a legtávolabbi területre való áthelyezése. A többi tényező feltárását pedig igazi szakemberre kell bízni! Elsőrendű célként mindenkinek ezt ajánlom. Ha a probléma így megoldhatatlan, akkor érdemes tovább lépni az írottak szerint, de mindenképpen azokhoz hasonlóan. A kulcs: hozzáértő szakemberrel célszerű lelkiismeretes méréseket végeztetni az itt jelzett szempontok szerint


Javallatok az elektroszmog méréshez. Mérés árak.Elektroszmog védelem, távvezeték, trafó, GSM..

Nagyfeszültségű villamos távvezeték a legjelentősebb elektroszmog forrás

Elektroszmog sugárzások


Miből áll össze az elektroszmog? 

sok forrása van az elektroszmognak


Fizikai tényezők alapján 5 különböző részre oszthatjuk.

 • változó mágneses  tér
 • változó elektromos  tér
 • nagyfrekvenciás elektroszmog sugárzás
 • statikus mágneses  tér
 • statikus elektro-mos tér

Alacsonyfrekvenciás ( ELF_VLF) elektroszmog mágneses erőtere

Mértékegységei

 • Mágneses térerő, [A/m] ; [G] - Gauss
 • Mágneses indukció (fluxus), Tesla [T], tipikusan mikro Tesla [µT] = 10^-6 T  ill. nano Tesla  [nT]=10^-9 T

Frekvencia tartomány

0 Hz-től 100/300 kHz-ig,  1 kHz = 1000 Hz

Fizikai tulajdonságai

Nagysága függ: 

 1. az  átfolyó áram erősségétől,  a vezeték, transzformátor állomás ... pillanatnyi terhelésétől
 2. a sugárforrástól való távolságtól 
 3. a sugár forrás jellegétől, kialakításától.
 4. a sugár forrás és a mérési hely közti terület mágneses - vezetőképességi jellemzőitől

Az elektroszmog sugárzás elleni védekezés alapvető szempontjai - mágneses erőtér esetén:

A sugárforrás

helye

Cél: a sugárforrás kiiktatása

Külső sugárforrás esetén:

Az elektromos szolgáltatóval történő megegyezés lenne szükséges, de erre nincs esély. Tekintetettel arra, hogy a magyar jogszabályok szerinti mágneses indukció megengedett maximuma 100 µT azaz 100 000 nT és ekkora erőtérrel aligha találkozhatunk, a elektromos szolgáltató a jelentős kiadással járó elektroszmog árnyékolást ritkán vállalja (kb. soha).

Belső sugárforrás esetén: Méréssel határoljuk be a sugárforrás helyét, amit ez után kiiktatható, alternatívaként biztonságos távolságra helyezhető.

Távolság

Cél: a sugárforrástól való távolság növelése.

A mágneses indukció nagysága a sugárforrástól való távolság függvényében, több tényezőtől függően az alábbiak szerint csökken:

 • a) lineárisan
 • b) négyzetesen
 • c) köbösen
 • d) kevert módon

Vasúti, villamos stb. felsővezetékeknél lineáris, több eres légvezetékeknél, kötegelt kábeleknél stb. négyzetes, transzformátoroknál, motoroknál, generátoroknál, egyéb tekercseket tartalmazó berendezéseknél, köbös az összefüggés. A hatások tisztán ritkán érvényesülnek.

Elektroszmog árnyékolás


elektroszmog - mágneses árnyékoló GRN

Igen drága, speciális, irányított rács-szerkezetű, nagy permeabilitású ferromágneses anyagokkal lehetséges. A mágneses mező csaknem minden normál anyagon veszteségmentesen hatol át.

Cél:
 1. közvetlenül a sugárforrás ( pl. transzformátor) árnyékolása a nagyobb hatékonyság és költségkímélés érdekében
 2. ha ez kivitelezhetetlen a Faraday kalitka felé szakaszosan haladó, de az éles hajlításokat kerülő jól kiválasztott ötvözetek felhasználása a sugárforrás és a védendő terület közötti fal-mennyezet-padló felületeken - lokálisan.

Szerencsés esetben, például a kapcsolószekrény sugárzásának csökkentése érdekében, a megfelelő falfelületre felhelyezett, jól megválasztott és méretezett árnyékoló anyag, az elfogadható szintig csökkentheti az elektroszmog sugárzást a védendő területen.

Megjegyzés:

Az árnyékoló anyagnak itt is, mint minden esetben a továbbiakban is, az elektromágneses sugárforrás és a védendő terület között kell elhelyezkednie, pajzsként. A mágneses árnyékolásnál azonban, adott esetben, ennél többre van szükség a védelemhez.

Épületbiológusok által javasolt határérték a lakótérben [nT]:

Extrém anomália 500
Magas anomália 100-500
Gyenge anomália 20-100
Ajánlott maximum 20

Alacsonyfrekvenciás ( ELF_VLF) elektromos erőtér


Mértékegységei

Elektromos térerő, Volt/ méter [V/m]

Frekvencia 

tartomány

0 Hz-től 100/300 kHz-ig, 1 kHz = 1000 Hz

Fizikai

tulajdonságai

Feszültség potenciál különbségek elektromos teret hoznak létre. Az elektromos tér akkor is megjelenik, ha nincs áram a vezetőben.

A váltakozó elektromos tér nagysága függ:

 1. a feszültség- különbségtől
 2. a sugárforrástól való távolságtól
 3. a sugárforrás jellegétől, kialakításától
 4. a sugárforrás és a mérési hely közti terület elektromos jellemzőitől

Az elektromágneses sugárzás elleni védekezés alapvető szempontjai - elektromos erőtér esetén:

Cél: a sugárforrás kiiktatása

Külső sugárforrás esetén:

Elvileg a szolgáltatóval történő megegyezés lenne szükséges. Az elektromos tér lakókörnyezetben azonban a legritkább esetben keletkezik külső forrás okán - mivel az építőanyagok megfelelően árnyékolják.

Belső sugárforrás esetén:

Mérőszondával földpotenciál-független méréssel határozzuk meg az elektromos tér forrását.

A forrás behatárolása után a számítógépek, eszközök, berendezések elektromos sugárzásának pontos mértékét a TCO'99 -es svéd szabvány* szerint, földpotenciálhoz viszonyítva végezzük. *=de facto szabvány.

A pontos mérés után a forrást kiiktatható, alternatívaként biztonságos távolságra helyezhető.

Cél: a sugárforrástól való távolság növelése.

Az elektromos térerő nagysága a forrástól való távolság négyzetével arányosan csökken.

Minden olyan esetben, amikor az elektromos tér forrása kiiktathatatlan, a távolságot, műszerrel mért biztonságos mértékéig növeljük. ( Különösen ágy, gyermekek játszó, tanuló helye közelében...)

Védekezés - árnyékolással

Jó hír, hogy az elektromos tér megfelelő szakértelemmel, különös tekintettel az érintésvédelmi szempontokra, elektromosan vezető anyagokkal igen egyszerű módon árnyékolható. A hatásfokot növeli, ha az árnyékoló anyag ( akár háztartási alufólia ) föld potenciálra kerül, azaz leföldeljük.

A mágneses árnyékolásra szolgáló anyagnak mindenképpen a sugárforrás és az védendő terület között kell lennie.

Cél:
 1. a vezetők, eszközök feszültség- mentesítése
 2. a sugárzó felületek árnyékolása villamosipari szereléseknél alkalmazandó biztonsági előírásoknak megfelelően

A falban menő vezeték fölött a külső fali szakaszra felhelyezett vezető fólia, a legtöbb esetben elfogadható szintig csökkentheti az elektromos tér nagyságát a védendő területen. Az elektromos szereléseknél alkalmazott biztonsági előírások betartása mellett jó, ha a földelés is biztosított. Hibás kivitelezés esetén, nagyobb lesz a villamos erőtér, mint amekkora volt és az árnyékoló anyag könnyen válhat sugárzó antennává.

[Megemlítem a gyermekszobákban gyakori sólámpa dilemmát is. Az elektroszmog és a sólámpa összefüggése közvetett. A sólámpa először is nem termel mágneses erőteret! A sólámpa elektromos sugárzása lehet jelentős, de a gyerektől megfelelő távolságra helyezve semmilyen káros elektroszmog hatás nincs. Vonatkozik ez a kábelre is, ami a tápellátást szolgálja. A sólámpa biztonságos, ha jó helyen van! ]

Épületbiológusok által javasolt határérték a lakótérben:

Elektromos térerősség [V/m]:

Extrém anomália 50
Magas anomália 10-50
Gyenge anomália 1-10
Ajánlott maximum 1


Read More Radiesztézia
Elektroszmog mérés műszerei

elektroszmog radioaktivitás földsugárzás geopatikus ill. elektro stresszt okoz


mikrohullámú elektroszmog, gsm bázis állomás

Nagyfrekvenciás (rádiófrekvenciás) sugárzás


Mértékegységei

Teljesítmény sűrűség

[W/m2], tipikusan [µW/m2] = 10^-3 W/m2,
[µW/m2] = 10^-6 W/m2.

Frekvencia 

tartomány

100/300 kHz-től 300 GHz-ig, 1 kHz = 10^3 Hz ; 1 GHz = 10^9 Hz.

Fizikai

tulajdonságai

Fénysebességgel terjed. Ebben a frekvencia tartományban az elektromos- és mágneses tér egységes energia-nyalábbá áll össze, a mágneses és elektromos összetevői külön-külön mérhetetlenek.

Az összetett energia felületegységre eső energiasűrűség nagyságát [ praktikusan µW/m2-ben] a mágneses és elektromos összetevő mérésére szolgáló műszer helyett, irányított karakterisztikájú antennás célműszerrel határozzuk meg.

Az elektromágneses sugárzás nagysága függ:

 1. a teljesítménytől
 2. a sugárzó (antenna) karakterisztikájától
 3. a sugárforrástól való távolságtól
 4. a sugárforrás jellegétől, kialakításától
 5. a sugárforrás és a mérési hely közti terület elektromos jellemzőitől. (Ez a sugárzás, a frekvencia növekedésével egyre inkább a fényre jellemző tulajdonságokat vesz fel, így reflektálódig, megtörik, elhajlik, interferenciák lépnek fel. A mérésnél különös gondot kell fordítani ezek hatásaira, mivel a mérési helyeken fázishelyes interferencia esetén helyi maximumok léphetnek fel, csakúgy mint a minimumok ellenkező fázis-talakozás esetében. )

Az elektromágneses sugárzás elleni védekezés alapvető szempontjai - nagyfrekvenciás sugárzás esetén:

A sugárforrás helye

Cél: a sugárforrás kiiktatása

Külső sugárforrás esetén:


A szolgáltatóval ( jellemzően műsorszórás, GSM bázisállomás...) történő megegyezés lehetősége - illuzórikus.

GSM rádiótelefon bázisállomások


A rádiófrekvenciás elektromágneses jelek kisugárzása célszerű karakterisztikával rendelkező ( irányított nyalábot sugárzó ) antennákon keresztül történik. Az antennákat olyan helyre és magasságba telepítik (15-80 m), ami lehetővé teszi a minél nagyobb terület beszórását, a szolgáltatáshoz szükséges energiasűrűség biztosítását.

Az antennákból sajnos jut jel az ablakokon keresztül a lakások belsejébe is.

A GSM antennák irányultsága olyan, hogy a nagyfrekvenciás rádióhullámok fő irányban, vízszintesen 60-120o-os, függőlegesen 6-15o-os nyílásszöggel, általában 5-10o-os döntési szögben lefelé hagyják el a sugárzót. Paradoxnak tűnő módon közvetlenül az antenna alatti területeken az RF elektromágneses sugárzás , elektromágneses sugárzás nagysága kisebb, mint távolabb eső területeken.

A rádiófrekvenciás tartomány mérése az antenna palást által határolt területen körültekintést igényel.

A pulzáló(digitális) sugárzás


A mai mobiltelefon generáció a GSM-rendszeren alapul, de ugyancsak pulzáló jelekkel kommunikálnak a digitális jeleket továbbító televízió adók is az ország egyre nagyobb (lefedettségű) területein.

Hasonló élettani hatások eléréséhez a pulzáló rádiófrekvenciás sugárzás esetén, az analóg sugárzáshoz képest, 1/10 - teljesítmény-sűrűség is elegendő ...

Belső sugárforrás esetén:

Nagyfrekvenciás mérőműszerrel meghatározzuk a rádiófrekvenciás sugárzás belső forrásait, nagyságát és torzulásait a lakáson belüli interferencia hegyeket és völgyeket.

zsinór néküli DECT telefonok a legjelentősebb nagyfrekvenciás sugárzók lakáson belül

DECT-zsinórnélküli telefonok

Ha nem ecodect készülékről van szó, állandóan sugárpznak. Törekedjünk a hagyományos vezetékes készülékek használatára helyettük.

a legerősebb nagyfrekvenciás elektromágneses sugárforrások a lakáson belül


Dr. Hartmut Müller, a Tér-Energia Kutatási Intézet vezetője, Wolfrathausen -írja a Raum und Zeit-ben: "Kevesen tudják: a DECT-bázisállomások túlnyomó többsége megállás nélkül küld pulzáló jeleket a telefonra, még akkor is, ha nincs használatban. Ilyen esetekben akkora teljesítmény-sűrűség is keletkezhet, ami túllépheti akár a mobil átjátszó adó bázisállomás teljesítményét." Méréssel meghatározható az egzakt távolság!

Lehetőség szerint ne használjunk olyan készülékeket, amelyek elektromágneses sugárzást bocsátanak ki, illetve, ha mégis, akkor körültekintően, a biztonságos távolságok betartásával és egyéb védelmi eljárások alkalmazásával.

Az említett vezeték nélküli telefonok mellett ide tartozik,

 • a mikrohullámú sütő
 • a vezeték nélküli routerek,
 • egyéb WIFI rendszerek,
 • rádióadók (gyerekjátékokhoz adott...),
 • stb

Amennyiben teljes kiiktatásukra nincs mód, csökkentsük a használat idejét illetve növeljük a távolságot.

A pontos mérés szükséges a biztonságos távolság meghatározásához.

Cél: a sugárforrástól való távolság növelése.

A W/m2-ben [ praktikusan µW/m2-ben] mért teljesítmény-sűrűség nagysága a forrástól való távolság négyzetével arányosan csökken - elvileg, mivel számos helyi hatás jelentősen befolyásolhatja a mérhető energia szintet rövid szakaszon belül is.

Minden olyan esetben, amikor a rádiófrekvenciás sugárzás forrása kiiktathatatlan, a távolságot, műszerrel mért biztonságos mértékéig növeljük. ( Különösen ágy, gyermekek játszó, tanuló helye közelében...)


A nagyfrekvenciás elektromágneses sugárzás elleni védekezés - árnyékolással

Jó hír, hogy hasonlóan az elektromos térhez a rádiófrekvenciás sugárzást, frekvenciától függően különböző elektromosan vezető anyagokkal árnyékolható

Az árnyékolásra szolgáló anyag mindenképpen a sugárforrás és az ember között legyen.

Az árnyékolók tárháza áll rendelkezésre, az ablakra ragasztható fóliától kezdve a speciális festékeken át a gyermekágy fölé helyezhető vékony fém szövet baldachinig.

Különböző anyagok, különböző mértékben csillapítják, reflektálják az elektromágneses sugárzást.

Cél:

 1. a frekvenciának és adottságoknak legjobban megfelelő anyagok és módszerek kiválasztása
 2. az elektromágneses sugárforrás és a védendő terület közé elhelyezett árnyékoló anyagokkal a hely semlegesítése.

Épületbiológusok által javasolt határérték a hálószobában, a gyerekszobában:

Rádiófrekvenciás sugárzás (pulzáló) [µW/m2]

Extrém anomália 1000
Magas anomália 10-1000
Gyenge anomália 0.1-10
Ajánlott maximum 0.1

Rádiófrekvenciás sugárzás (nem pulzáló) [µW/m2]

Extrém anomália 1000
Magas anomália 50-1000
Gyenge anomália 1-50
Ajánlott maximum 1


elektroszmog GSM adó

Megjegyzések a nagyfrekvenciás elektroszmog elleni védekezés - GSM és más adótornyok, DECT telefonok, WIFI sugárzása kérdéséhez


A legelső lépés antennás célműszerrel meghatározni a felületegységre jutó teljesítmény sűrűséget az adott helyen. Az interferenciákra, verődésekre is figyelemmel ( mivel a GHz-es tartomány elektromágneses hullámai interferenciái és a sugárzó antennák karakterisztikája következtében igen kis területen belül jelentős térerő-különbségek jöhetnek létre) megkeressük azokat a területeket, amelyeken a sugárzás intenzitása elfogadható. Amennyiben ezen a módon nem érünk célt, megvizsgáljuk a védekezés egyéb lehetőségeit.


 • kiiktatjuk a sugárforrást ( pl. lakáson belüli DECT telefont, WIFI eszközt...) vagy a védendő területtől távolabbra helyeztetjük
 • megvizsgáljuk az árnyékoló anyagok alkalmazásának lehetőségét és javaslatot teszünk az optimális megoldásra


Szemben a mágneses összetevő árnyékolási nehézségeivel, itt sokkal egyszerűbb dolgunk van. Itt elég lehet valamely nagyon jó vezetőképességű anyagból készült folytonos burkolatot leföldelve elhelyezni a védendő terület köré, illetve az elektromágneses sugárforrás és a védendő terület közé A folytonosság azért fontos, mert minden rés alkalmas a nagyfrekvenciás elektromágneses jel beengedésére.

A nagyfrekvenciás elektromágneses sugárzás árnyékolására szolgáló anyagnak mindenképpen a sugárforrás és az védendő terület között kell lennie.

Ha nem így van:

Az elektroszmog elektromágneses sugárzás és a betegségek kapcsolatáról részletesen itt olvashat.


Megjegyzés: a nagyfrekvenciás árnyékolására szolgáló anyagok az elektroszmog elektromos összetevőjének kiküszöbölésére is alkalmasak.A földelésre és az elektromos árammal való nem kívánt kontaktus elkerülésére komolyan oda kell figyelni - hiszen itt még a festék is vezetheti az áramot. A mérést és a védelmi eljárások kivitelezését mindig villamosipari végzettséggel rendelkező szakemberre kell bízni!
transzformátor, trafóház hatása igen veszélyes

Ha elektroszmog mérést végeztet legyen tekintettel az alábbiakra:

 • villamossági végzettséggel és megfelelő műszerezettséggel rendelkező szakemberrel végeztesse a mérést, aki rendelkezzen alacsony frekvenciás és antennás, nagyfrekvenciás elektromágneses tér mérésére alkalmas mérőműszerekkel,
 • a szakember külön-külön vizsgálja az az alacsony frekvenciás elektromos és mágneses tereket és a nagyfrekvenciás sugárzásokat
 • vizsgálja a külső és belső forrásból származó sugárzásokat
 • tegyen javaslatot a külső elektroszmog források elkerülésére és a belső források kiiktatására, elkerülésére
 • az összkép alapján jelölje ki azokat a helyeket, amelyeken a külső és belső forrásból származó elektromágneses sugárzás a legkisebb, de legyen tekintettel azokra a geopatikus zónákra is, amelyek elkerülése szükséges 
 • adjon tájékoztatást az elektromágneses sugárzás további csökkentésének szükségességére és lehetőségére vonatkozóan
 • vesse össze és értékelje az eredményeket az épületbiológiai irányelvekkel, a WHO állásfoglalásaival és a hivatalos határértékekkel
 • a mérés átlagos időszükséglete 30 - 60 perc, de lehet 24 óra is 
 • nincs olyan mágneses árnyékoló anyag, ami ne nagy mágneses vezetőképességű, nagyon drága ferromágneses anyagból készülne és amelyet ne a sugárforrás és a védendő terület közé kellene elhelyezni megfelelő módon
 • nincs olyan nagyfrekvenciás árnyékolásra és elektromos tér árnyékolására szolgáló eszköz, ami rossz elektromos vezetőképességű anyagból készülne és amelyet ne a sugárforrás és a védendő terület közé kellene alkalmas módon elhelyezni
 • az elektromágneses terek mellett, mérje meg az ionizáló, radioaktív sugárzást is és  dózisteljesítményben [µSv/h] határozza meg annak mértékét 
 • Ha hivatalos célra szükséges dokumentumra van szüksége kérje a OSSKI, Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet mérését, amely az ANTSZ alá tagozódott szervezetként közhiteles mérési jegyzőkönyvet tud rendelkezésére bocsátani, melyet minden hivatalos szerv mérlegelés nélkül elfogad. Igaz, hogy mérési eredményeit csak a hivatalos határértékekkel vet(het)i össze.
 • Ha saját és családja egészségét szeretné védeni, tegye teljessé a vizsgálatot és az elektroszmog épület biológiai vizsgálatán kívül, végeztessen földsugárzás mérést is, mivel a földsugárzások jelenléte is geopatikus stresszt okoz, amely a körülményektől függően, az egyszerű alvás-problémáktól a súlyos betegségekig keserítheti meg az életét, ha információ híján képtelen elkerülni az ingersávokat. Ha nem próbálnak "árnyékolni", nem veszíthet vele semmit, de sokat nyerhet.
 • A radioaktivitás, az elektroszmog és a földsugárzások együttes vizsgálata alapján hozott döntés lehet csak megalapozott.

transzformátor, trafóház hatása igen veszélyes

Transzformátorok, trafóházak hatása

akkor is sugározhatnak,  ha "nincsenek bekapcsolva"

Az villamos berendezések gyakran tartalmaznak hálózati transzformátort, olykor többet is, (ide tartozik a mikró sütő is) aminek a primer tekercse állandóan áram alatt van, és  diszipálódó energia elegendő ahhoz, hogy a transzformátor közelében igen komoly alacsony frekvenciás elektromágneses teret  tartson fenn. 

A pulzáló mágneses tér energiája - jó közelítéssel a távolság négyzetével/köbével arányosan növekszik, ahogy közelítünk a sugárforráshoz, és csökken, ahogy távolodunk tőle. A transzformátoroknál a köbös arányosság áll fenn.

házak közelábe teleített légkábel

A transzformátorok , a távvezetékek, kiemelten ideértve a háztartások ellátását szolgáló  ( Magyarországon ) 0.4-es azaz 400 V-os ( általában 6 madzagos) légvezetéket,  a kötegelt kábeleket, állandó elektromágneses sugárforrások, MINDIG ÁRAM ALATT VANNAK, MINDIG "BE VANNAK KAPCSOLVA ÉS MINDIG SUGÁROZNAK IS, A SUGÁRZÁS  INTENZITÁSA ARÁNYOS AZ ÁTFOLYÓ ÁRAMERŐSSÉG PILLANATNYI ÉRTÉKÉVEL


Vannak lakáson belüli források is

Felmerülhet például, hogy melyik TV és számítógép monitor a legjobb, melyik bocsátja ki a legkevesebb elektromágneses sugárzást ?

Hosszú idő mérési tapasztalatai alapján mondhatom, aligha marasztalható el vagy emelhető ki általánosan valamely márka, esetleg típus. 

elektroszmog és TV

Jelentős különbség a CRT (katódsugárcsöves) és az LCD / plazma TV-k és monitorok között mutatkozik. Sem az LCD , sem a plazma TV-kben/monitorokban nincs olyan elektronika ( nevezetesen eltérítő tekercs ), ami az elektronsugarak vezérléséhez szükséges lenne - lévén más technológiáról van szó. A "lapos" képernyők előnye elsősorban a 15 kHz  körüli  elektromágneses tér hiányának következtében áll fenn. Az  elektromos összetevő sugárzásával összefüggésben is az LCD előnye egyértelmű. Érdemes olyan készülékeket vásárolni (monitor), melyen a svéd TCO tanúsítványa megtalálható.  Az elektromágneses sugárzás elleni védelem kérdése LCD monitorok / TV -k esetében elhanyagolható.

Vagy megkérdezhetik, miért olyan nehéz árnyékolni a gsm telefon elektromágneses sugárzását?


Először, nézzük a telefon tulajdonos oldaláról: 

A rádiótelefonnak funkciója betöltéséhez sugároz. A kibocsátott mikrohullámú jelnek el kell érnie a GSM adótornyot, azonkívül az adótoronyból kisugárzott jelnek pedig a telefont. A cél az, hogy a kommunikáció létrejöjjön, de minimalizáljuk a kisugárzott jel elnyelődését a testben - ami egyébként műszaki szempontból hatékonyságot rontó veszteség. Több módon érhető ez el:

 • Növeljük a távolságot a telefon és a test között.  A távolság növelése által csökken a telefonból, a testet ( praktikusan az agyat ) érő és így abban elnyelődő mikrohullámú  sugárzás mennyisége.  Kihangosítható készülék használatával például megoldható ez a probléma.fülhallgatóA másik megoldás  az un. hands-free mikrofon/fejhallgató használata.  Természetesen, ha   a telefont beszéd közben a nadrág ill. az ing zsebben tartjuk, akkor az elnyelt mikrohullámú sugárzás mennyisége változatlan maradt, csak áthelyeztük máshova.   Természetesen minél távolabb van a telefon a testtől, annál jobb, annál kevesebb mikrohullámú terhelés. Hosszú headset zsinór és asztalra helyezett telefon jó kompromisszumnak tűnik. Talán még jobb, ha un. air-flow fülhallgatót használunk, ahol a hang vékony gumicsőben közlekedik a telefon és a fül között. 

 • Helyezzen el árnyékolást a telefon és a test között.  Számos típus létezik, melyek képesek csökkenteni a  sugárzást mobiltelefon egyik oldalán. Természetesen ez az eszköz a telefon és a fej közötti területre erősítendő. Az elektromágneses sugárzás árnyékoló legalább akkora legyen, mint a telefon, mivel az egész mobiltelefon sugároz! Megjegyzendő, ez a technika  csökkenti a telefonáló elektromágneses sugárterhelését. Ugyanakkor a szoba tele van a telefon által kisugárzott mikrohullámú energiával, így a sugárzás kiküszöbölhetetlen, és azok sincsenek kisegítve, akik a szobában ( gépkocsiban ) tartózkodnak mások telefonálása közben.  Persze ez közel sem akkora teljesítmény-sűrűség, mint ami az agyat érné, hagyományosan. Tehát mégis jó ez a megoldás! 

mikrohullámú sütő erős elektroszmog forrás

A Mikrohullámú sütő 

A mikrohullámú sütő sugároz. Az elektromágneses sugárzás nem kizárólag a 2450 MHz-es mikrohullámú frekvencián, hanem az 50 Hz-es hálózati frekvencián is kibocsátja. A mikró sütők és egyéb berendezések  árnyékolásánál alapvetően mikrohullámok szivárgását próbálják kiküszöbölni a gyártók - több kevesebb sikerrel. Kevés szó esik az alacsonyfrekvenciás elektromágneses sugárzásról. Ezek árnyékolása ugyanis a mikrohullámokénál sokkal nehezebb és költségesebb lenne.

Jelenleg azonban léteznek, és szerény véleményem szerint fognak is (nekem is van) ezért a biztonságos távolságok meghatározásánál, mind a 

 • mikrohullámú tartományban, mind az
 • alacsonyfrekvenciás, 50 Hz-es hálózati frekvencián

vizsgáljuk a készülékeket. Mérjük a mikrohullámú sugárzást antennás célműszerrel  felületegységre jutó teljesítménysűrűséget  µW/m2-ben meghatározva, ÉS az alacsonyfrekvenciás mágneses indukció értékét nano teslában [nT]-ban.

Számos akkumulált tényező függvényében, a biztonsági távolság 2 - 4, olykor 10 méterig (kuka kategória), méterig terjed, és közel sem gömb-szimmetrikusan. Majdnem ugyanez vonatkozik alacsony frekvenciás indukció vonatkozásában a szomszéd sütőjére, indukciós tűzhelyére is, ezt is figyelembe veendő, ha huzamos tartózkodásra alkalmas helyeket keresünk, illetve mérünk ki.

Megjegyzés: 

Mikrohullámok hatásának kitett víz

rács-szerkezete valóban megváltozik - viszont ez a folyamat reverzíbilis, a víz molekulák szerkezete visszarendeződik!Az egyes földsugárzások és a betegségek kapcsolatáról részletesen itt olvashat. 

További információk:


valid-xhtml-1.0