földsugárzások hatására az immunrendszer lerobbanKáros földsugárzások hatására az immunrendszer lerobbanhat

Milyen betegségek veszélyeztethetik az Ön és gyermekei egészségét azáltal, hogy erős vízerek, vízér halmazok, hartmann, Szent György, ley, l'ong ... geopatikus sugárzás vagy vortex zónájában van a fekhelyük - esetleg?

A vízerek, Szent György, vortex...földsugárzások legnagyobb veszélye a rák


A geopatikus sugárzások okozta stressz a közös ok számos súlyos és kevésbé súlyos fizikai és mentális betegség kialakulásánál, állítják a kutatók. Különösen azokban az esetekben, amelyekben döntő tényező az immunrendszer állapota. A legnagyobb kockázati tényező természetesen a rák. Bár a vízér és hartmann valamint Szent György, vortex típusú geopatogén energiák okozta stressz nem feltétlenül közvetlen előidézője a ráknak, de legyengíti a szervezetet, meggyengíti az immunrendszert és ezáltal megnöveli a rák kialakulásának kockázatát. A tanulmányok azt mutatják, hogy a rákban elhunyt emberek 85%-a rendszeresen ki volt téve a vízér és hartmann egyéb, vortex típusú geopatikus sugárzás  hatásának.

Földsugárzás mérés

Mit vizsgálunk?


Sok radiesztéta megelégszik a vízér, vízerek és a hartmann zóna mérésével.; Ez kevés!

Magyarország szélességi körén az alábbi geopatikus sugárzás típusok mérése szükséges:

 • a Ley struktúra (+) és (-) polaritású elemei  fs05
 • a Power Ley (fekete, fehér) vonalak fs04
 • a Cross Line energiák fs26
 • a Black Line sávok és örvények fs17
 • a "Halál sávok" fs45
 • a  Szent György fs13
 • a Benker sugárzás fs34
 • az "Egyenes" vonalak fs12
 • a Laohu energiák ( minden fajtája )fs41
 • a L'ong (l'ung)-ok fs42
 • Normál Vízerek fs03
 • Vízér Halmazatok fs04
 • Törésvonalak, Ásvány- koncentrációk, Üregek... fs05-19
 • a Hartmann zóna fs27
 • a Curry sugárzás fs29
 • a Vortexek különböző formái, konstellációi fs67
 • a a Tigris (s)fs67
 • a Spirituális Energiák, (SE) mint amilyen a hírhedt Negatív Green, fs78

 • stb., (mert messze nincs vége a sornak)

[A táblázatban szereplő vízér és hartmann valamint Szent György háló típusú energiák némelyikével megismerkedhet az érdeklődő, bemutatkozás szintjén a radiesztézia tanfolyamon, de a többséggel és a vortexekkel, valamint a földsugárzások egymásra hatásának törvényszerűségeivel, SE-kkel... nem. ]

Mérési eljárás a radiesztéziában

 
Radiesztézia mérő pálca

A földsugárzások kimérése  kizárólag radiesztéziai módszerekkel lehetséges

, ahol a mérőműszer maga az ember, aki végtelenül finom és a tudomány által még nagyon sokáig lekövethetetlen, bio-fizikai-mentális rendszerével, akarat-független ideomotoros reakcióival detektálja a geopatikus terek hatását, és elméje szintjén pedig kondicionáltságán keresztül és egyéb módon, értelmezi az észlelést. A radiesztézia eszköz, a pálca - amely nem vesz részt a mérésben - a mutató.

A földsugárzás mérő pálca feladata

 
A radiesztéziai pálca hasonló elven működik, mint a kineziológia

A radiesztézia mérés folyamatában a pálca fontos segédeszköz. Az emberi szervezetnek, a vízér, a vízerek halmazataira, a hartmann zónákra, a Szent György sávokra és a vortexek... okozta geopatikus stresszre adott ideomotoros, akarat-független, apró izommozgásainak a felerősítése és észlelhetővé tétele a dolga. A radiesztézia mérés során a pálca mozgása, mint divinációs eszköz, " a radiesztéta agyával együttműködve" teszi lehetővé a különböző geopatikus zónák,  SE-k, elkülönített vizsgálatát. Hasonlóképpen működik, mint az izomreflexen alapuló, kineziológia.


vortex vízér földsugárzás az ágyon

Egyes  kutatási eredmények a geopatikus sugárzások és betegségek kapcsolatáról

A néhai Dr. Hans Nieper, M.D., úgy találta, hogy a rákkal kezelt pácienseinek 92%-a és a Multiplex Clerosis (MS) betegeinek 75%-a volt kitéve a vízér és hartmann valamint Szent György sávok hatásának. Dr. Nieper világhírű rák és MS specialista volt és a világ egyik legnagyobb MS praxisát működtette Németországban

Gustav Freiherr Von Pohl bebizonyította A Berlini Rákkutató Intézet Központi Bizottságának csaknem 60 évvel ezelőtt, hogy aki nem teszi ki magát a vízér és hartmann valamint Szent György típusú sávok ill. vortexek geopatogén hatásának (különösen az alvás ideje alatt), aligha kap rákot.

Dr. Hager, M.D., úgy találta, a megvizsgált 5348 rákos páciensének mindegyike vízér és hartmann valamint Szent György (vortex) típusú zónában feküdt.

A német fizikus Robert Endros, Professor K. E. Lotzzal, a Biberachi Építészeti Egyetem tanárával együtt tanulmányozta ezt a kérdést. 400 rákban elhunyt személy esetét vizsgálták meg és úgy találták, közülük 383-an voltak kitéve geológiai törésvonal, vízér és térhálós szerkezetű földsugárzások hatásának.

A káros földsugárzások zónájában közvetlenül mérhető fiziológiai hatások

Radiesztézia földsugárzás geopatikus zónák hasonlítanak

Több ezer személyen végzett (publikált) vizsgálat, több százezer radiesztézia mérési eredmény igazolja, hogy radiesztézia által kerülendőnek ítélt terekben a vízér és hartmann valamint Szent György minőségű káros geopatikus zónában vagy vortexben ( rövid ideig! ) tartózkodó személyek esetében a kontroll csoportokhoz képest orvosi műszerekkel mérhető változások történnek a cardio vasculáris rendszerben, a hormonháztartásban, az anyagcsere,  az idegélettani folyamatokban, melyeket  pszichológiai változások is kísérhetnek.

Pusztán ezen tapasztalatok vitathatatlan és egyértelmű bizonyítékai annak, hogy a Káros radiesztéziai terek ingersávjai konkrét fiziológiai változásokat hoznak létre az emberi szervezetben. Önmagában ez is indokolja, hogy a földsugárzás elleni védelem kérdésével foglalkozzunk. Akinek például ritmuszavar, vagy ingerületvezetéssel kapcsolatos szívbetegsége van, jó ha  elkerül bizonyos geopatikus zónákat.  Ha erre képesek a káros energiák, akkor összetettebb egészségügyi hatásuk is van, különös tekintettel arra a körülményre, hogy az emberi szervezet 70%-a víz, mely közegbe minden információ bevihető. A vízér és a többes vízerek, a hartmann háló csomópontjai, a Szent György, vortexek, kiemelt  jelentőséggel bírnak a radiesztéziában - ezért. A vízerek hatása hangsúlyos! A vízér halmaz önmagában is a legveszélyesebb geopatikus zónák egyike, a leggyorsabban képes betegségek kialakulását elősegíteni. 

Ugyanakkor lakás bemérés általában nem azért szokott történni, mert valaki nem bírja a vízerek hatását. Mást nem bír. A nagy energiájú Szent György... sugárzások vagy vortexek indítják el a radiesztéziai mérés iránti igény felmerülését, mert ezek jelenléte könnyen felismerhető. A vízér keresés a komplex radiesztéziai mérés folyamatán belül belül történik meg.

A vízér, vízerek és a térhálós  földsugárzások és a geopatikus stressz

geopatikus stressz földsugárzás

Modern világunk jól képzett, radiesztéziában járatlan, pragmatikus gondolkodású emberének nehéz lehet megérteni, hogy a föld mélyéből származó természetes sugárzások például a vízerek, vízér halmazatok károsíthatják az egészségét. Természetes geopatikus sugárzások a földkérgen keresztül állandóan érik a felszínt. Amikor ezek a sugárzások földalatti vízerekkel, áramlásokkal, bizonyos ásványkoncentrációkkal, törésvonalakkal, érctelérekkel, vetődésekkel találkoznak gyakran igen mélyen a felszín alatt, természetes hullámhosszuk megváltozik, torzul és veszélyessé válik az élő szervezetre nézve. A radiesztézia fizikai jelenségeit kutató elhivatott tudósok megállapították, hogy a lassan áramló vizek esetében, melyek általában 15 - 100 méter mélyen találhatók a felszín alatt, a súrlódás következtében a folyás iránnyal ellentétes vektorú elektromágneses mező is keletkezik , ami aztán feszültséget kelt a természetes folyás irányban. (A felszíni és mesterséges vizeknél ilyen hatás általában nincs.) A föld alatti vízerek hatása azonban jelentősen megerősödik más földsugárzásokkal együtthatásban. Ezeket a tereket hívják,"fekete áramlásoknak", "rák sugárzásnak"," vagy "halál sáv" -nak is. Fontos, hogy az ember tudja, hogy ő és családja nem ilyen helyen fekszik.   


Kínában is van radiesztézia

Az ősi civilizációk egyike sem épített emberi otthonokat geopatikus helyeken.

A vízerek és az elektromágneses mezők fentebb írott összefüggése nem jelenti azt, hogy a vízér vagy a vízerek halmozódásai kimutathatók lennének elektromágneses mérésekkel. A vízerek sokkal összetettebb energetikai és informatikai formációk, melyek egyedi hatásaikkal károsítják az egészséget. A vízerek és az elektromágneses terek közti korreláció még messze nem bizonyított. A geopatikus stresszt okozó vízereket, vízér halmazatokat, a hartmann sávokat...a Szent György sugárzást nem lehet mással kimérni, csak radiesztéziai pálcával.

Földsugárzás elleni védelmekről elleni - itt röviden

radiesztézia mérés a japánkertben

Negatív radiesztéziai térből való kifekvés, az ágy helyének vagy a fekvés irányának megváltoztatása biztonságos, gyors segítséget nyújt a földsugárzás ellen éskizárólag ez hoz tökéletes eredményt feltéve, hogy geopatikus sugárzás viszonylag rövid ideig hatott az adott szervezetre. Az alvás problémák, az alvászavar gyorsan elmúlik... A felépülés hosszabb ideig is eltarthat, ha a negatív radiesztéziai térben, földsugárzásban eltöltött idő meghaladja a 2 évet. Hangsúlyozni kell, hogy az ágy áthelyezése nem jelent önmagában megoldást olyan esetekben, amikor a geopatikus stressz már szomatikus betegségeket hozott létre. Ilyenkor minden esetben megfelelő szakorvosi ellátás szükséges. Nem érdemes ebben kételkedni. Lásd még:a radiesztézia védelmi eljárása, ahol olvashat a kristályok radiesztéziai hasznáról és a Schumann generátorok alkalmazhatóságáról is földsugárzás elleni védelem


Ha a földsugárzásokat megpiszkáljuk lórúgással válaszolnak

Radiesztéziai eszközök alkalmazása

A földsugárzásokkal való bánásmód tekintetében, különösen azok befolyásolására hivatott radiesztézia eszközök alkalmazásánál a legnagyobb gondossággal szükséges eljárni, mert ahogy azt egyik nagyra becsült kollégám  mondja, "ha a földsugárzásokat megpiszkáljuk, akkor azok többszörös erővel rúgnak vissza".  Ebből következik, hogy mindenféle geopatikus sugárzás elleni eszközös radiesztéziai védelmi  eljárás alkalmazásának kizárólag akkor van létjogosultsága, ha a semleges terek adta lehetőségek már kimerültek --- és a legtöbbször,  még akkor sem! 


A radiesztézia legveszélyesebb területei a földsugárzás együttállások, halál sávok


A vízerek hatása hatványozottan veszélyes adott földsugárzás konstellációkban, különösen bizonyos típusú vortexekkel való együttes előfordulás esetén. Ezek kimérése a legnagyobb odafigyelést és szakértelmet igénylő radiesztézia mérési feladat, jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni, mivel itt még a vortex perdületének "elnézése" is komoly gondokat okozhat - akár rövidtávon is !

Radiesztézia része a vízér mérés - de az összes többi földsugárzás vizsgálata is

Radiesztézia mérő pálca

Radiesztézia, hatások, betegségek elkerülése

Betegek földsugáezásban

Betegek geopatogén zónában


A káros radiesztéziai terek elkerülése betegség esetén különösen fontos. Amikor az ember beteg lesz, orvoshoz vagy természet-gyógyászhoz fordul, akiktől a gyógyulása érdekében a segítséget meg is kapja. Ha azonban a tőlük kapott segítség után visszakerül ugyanabba a veszélyes radiesztéziai térbe, amelyben korábban immunrendszere meggyengült - rossz esetben, kezdődhet minden elölről! Ha a földsugárzások elleni védelem kialakítása elmarad - elmaradhat a gyógyulás megfelelő üteme is! A természetgyógyászati kezelés, az orvosi beavatkozás hatékonyságát növeli a negatív radiesztéziai tér kiküszöbölése, a tartózkodási hely geopatikus zónáktól mentes területen történő kijelölése, olykor egyéb radiesztéziai módszerek alkalmazása. Ezért ma már előfordul, hogy orvosok, egészségügyi dolgozók azt tanácsolják a különböző egészségügyi problémákból kigyógyított pácienseiknek,  ne térjenek vissza pontosan ugyanarra a helyre (ágy/munka), ahol betegségük kialakulásának idején tartózkodtak. Alternatívaként javasolják, a földsugárzás és elektroszmog mérést lakásukban.

Földsugárzások elleni - hiperaktivitás. Védekezés iskoláskorú gyerekeknél

radiesztézia földsugárzás vízér vortex iskola

A vízér, ill. a földalatti vízerek és más geopatogén energiák  az iskolás gyermekeknél is nemkívánatos hatásokat váltanak ki - ha az osztályterem az ilyen energiákkal erősen terhelt . A vízerek önmagukban fáradttá tesznek, míg a Curry csomópontok nyugtalanságot, idegességet okoznak. A power ley vagy Szent György jellegű sugárzás és a hiperaktivitás közti összefüggés pedig kifejezett. De ezek csak példák, a variációk megszámlálhatatlanok. Ha radiesztézia mérés történhetne - hol az az iskola?! - célszerű lenne időről időre, a tanulók ültetési rendjének megváltoztatása , hogy a negatív radiesztéziai térben eltöltött idő minimalizálható legyen. 


Elektroszmog mérés műszerei

elektroszmog radioaktivitás földsugárzás geopatikus ill. elektro stresszt okoz

Hálószoba földsugárzásokkal

Gyanú esetén mozdítsa el ágyát és íróasztalát - még időben!


A legjobb megoldás a radiesztéziai bemérés alapján meghatározott legjobb hely kiválasztása. Ha a lakás bemérést nem tudja elvégezni és nem tudja meghatározni a vízérsugárzás és más káros energia terek elhelyezkedését, de mégis akar valamit tenni saját és családja egészsége védelmében, akkor elsősegélyként változtassa meg a ágya helyét, de legalább is a fekvés irányát. Ezt ismételje 1 - 2 havonta. Ez különösen fontos krónikus betegek esetén, akiknél az orvosi kezelés eredményessége gyakran ugrásszerűen javul, amikor áthelyezik fekhelyüket. Ez még akkor is jó megoldás, ha nem tudja milyen földsugárzás sávba fekszik bele az áthelyezés következtében, a fontos az, hogy ez VALÓSZÍNŰLEG NEM LESZ UGYANAZ, MINT AMIBEN KORÁBBAN FEKÜDT. A földsugárzás elleni védelem szempontjából ez jó és az egyetlen működő elsősegély. Persze ezek csak szükségmegoldások, de annak kitűnőek. Ha férje nem hisz a radiesztéziában (vagy szkeptikus családtagjainak kételyei vannak panaszának jogosságát illetően) próbáljon fekhelyet cserélni vele. Lehet, hogy néhány nap múlva könyörgi magát eredeti helyére. A radiesztézia létező tudománnyá fog válni számára,  szkepticizmusa jó esetben el fog tűnni!  


radiesztézia földsugárzás ujszulottek, kisgyermekek

Újszülöttek, és kisgyermekek földsugárzásban

 

A földsugárzás elleni védekezés nagyon fontos a csecsemők esetében, akik nem tudnak elmenni a  geopatikus zónából, általában állandó vagy görcsös sírással tudatják, hogy valami nincs rendben. Akik már tudnak helyet változtatni, elmásznak a zónából és következetesen mindig az ágynak abban a sarkában fognak aludni, ahol a legkevesebb geopatikus qi - akár hova is tette őket az anyuka. De megtalálhatók ezek a gyerekek a földön, egy másik ágyban vagy akár egy fotelban is...ők " tudják ", hogy miért. Azok a gyermekek, akik már beszélnek, és bizonyos földsugárzás- ban, de főként vortexek negatív radiesztéziai terében fekszenek, gyakran félnek és állítják, hogy valaki van a szobájukban. Tehát a csecsemők és kisgyermekek kb. 4 éves korukig (többet vannak thétában és alfában, mint bétában! )  érzékelni tudják a  geopatikus ingersávokat, a vortexeket és persze mindent meg is tesznek azért, hogy elkerüljék őket. "... mindig ide teszem, és mindig amott van reggelre..." Valóban, a kiságynak abba a részébe fognak húzódni, ahol szerencsés esetben földsugárzás nincs ill. a geopatikus terhelés a legkisebb. Persze lehet az egész ágy egy 3-4 méteres geopatikus sávban is, amikor a gyerek nem tud hova bújni. Ha ez a helyzet, sokat sírnak, nem akarnak lefeküdni, "ahogy jön az este kibírhatatlanok lesznek", ismerős?! A gyerekek, jó radiesztéták!

Földsugárzások Mérés árak

a legfontosabb a radiesztézia mérésnél az ágyhely kijelöéáse

Geopatikus zónák a hálószobában

Mivel az ember naponta 6 - 9 órát általában ágyban tölt ( a betegek még többet ) ezért rendkívül fontos, hogy az ágy mind a vízértől, mind a térhálós földsugárzásoktól, vortexektől mentes helyen legyen. Érdemes ezért felfigyelni azokra a szimptómákra, amelyek a vízerek és a térhálós földsugárzások jelenlétére engednek következtetni. 

alvás helye földsugárzás és elektroszmog mentes

Vízerek és a térhálós földsugárzások szerepe az alvásban

Az alvás egy geopatikus zónában,  vízér vagy Szent György típusú földsugárzás sávban, vagy kereszteződésben, vortexben, szélsőséges stressz terhelést jelent a szervezet számára. Az alvás alatt az agy kettős feladatot lát el, egyrészt pihen másrészt dolgozik a test gyógyításán, regenerálásán. Ha azonban a szervezet az alvás ideje alatt pl. vízérsugárzás  hatásának van kitéve , az agy sosem tudja úgy kipihenni magát, hogy kellő mértékben képes legyen a gyógyítással, regenerálással foglalkozni. Az optimális egészségi állapot fenntartásához fontos biztosítanunk, hogy alvás  vízérsugárzás és térhálós geopatikus sugárzástól, de legfőképpen vortexektől  mentes területen történjen. Alapvető követelmény természetesen az elektroszmog mentes környezet is. 

vortex vízér földsugárzás az ágyon

A betegségek kialakulásának időpontja

A betegségek kialakulásának időpontja természetesen rendkívül szélsőségesen változik, legfőképpen attól függően, hogy az illető személy milyen fizikai, lelki, szellemi energetikai állapotban van. Egy shaolin szerzetes vagy egy qi gong mester például, aki idejének nagy részét fizikai és szellemi fejlődésének szolgálatába állítja, képes arra, hogy szervezetét, auráját olyan egészséges állapotban tartsa, ami lehetővé teszi számára , hogy ne kelljen foglalkoznia a geopatikus stresszel, a negatív radiesztéziai terekkel. A mi világunkban azonban kevesen képesek a napi több órás meditációra vagy a qi gong gyakorlatokra. Így a "maradék" 99.9%-nak szüksége lehet a radiesztézia segítségére.

Ha elektroszmog terhelésről is szó van, annak "kiküszöbölése" még a qi gong mesternek sem menne.  Itt fizikai megoldásokra van szükség, legfőképpen az elektroszmog zónák elkerülésére.

A radiesztézia - segíthet az irodai környezetben is

tiszta radiesztéziai tér teljesítmény növelő

A fölsugárzásban eltöltött idő fordítottan arányos a teljesítménnyel!
Azoknak az embereknek , akik negatív radiesztéziai térben órákat töltenek egy íróasztal mellett, vagy akiknek irodája a vízér és térhálós földsugárzások által erősen érintett területen fekszik, általában kellemetlenül érzik magukat munkahelyükön és fokozatosan csökken munkakedvük és teljesítményük.  


valid-xhtml-1.0