Radiesztézia mérés fogalma

A geopatikus zónák hasonlítanakÉn kiterjesztően értelmezem és használom, a földsugárzás mérésen kívül, bele értem az elektroszmog és az ionizáló sugárzások műszeres vizsgálatát is.  Klasszikus értelemben azonban a radiesztézia sugár érzékelést jelent. A földsugárzás mérés a geopatikus sugárzások észlelése, a vízerek, vízér halmazok vízérsugárzás , a hartmann zóna, a Szent György háló bemérése a lakásban, a geopatikus zónák kimérése az ember érzékszerveken kívüli észlelésre (ESP) vonatkozó veleszületett képessége segítségével történik, ami  megfelelő képzés, beavatás után, fejleszthető meditációval egybekötött gyakorlással. Ilyenkor, a radiesztézia mérést végző személy tudatos mentális tevékenysége elcsendesedik ,  agyának jobb agyfélteke aktivizálódik, a két félteke szinkronba kerül (Hemisync). 

Radiesztézia mérés kvázi meditatív állapotban történik

Radiesztézia - meditáció

A meditáció egyik célja az  ESP során, a tökéletes én-nélküliség spirituális állapotának elérése és a radiesztézia képességének fejlesztése azáltal, hogy az ember a gondolatok kavargását és a szubjektivitását felfüggeszti. A vízér és hartmann valamint Szent György minőségű földsugárzások  bemérésénél a radiesztézia mérés során, a kezdő radiesztétánál sokszor okoz problémát a szubjektivitás, az eredményt elváró önszuggeszció, vagy a helytelen értelmezés. A  mérést végző személy csak akkor láthatja el megfelelően feladatát, ha a folyamat során bizonyos szintű meditatív állapotban van,  a mérésből kiveszi önmagát és megszüntet minden szubjektívet, az eredményt függetleníti mindentől és nincs semmilyen elvárása. 

A radiesztézia mérés folyamatában, a radiesztéta saját bioenergiáját használja fel, ezt az energiát nem kapja úgy, mint ahogy az például a reiki esetében vagy a prananadinál történik. Specifikus geopatikus sugárzás mérés Zen - szerű éber tudatosságot igényel, bár nem cél nélküli!  Elég sokáig kell gyakorolni...

Erdei meditáció a radiesztézia során elveszett energia pótlásáraA meditáció másik célja a mérés során felhasznált energia visszapótlása. Ugyancsak a lélek meditációs szintje szükséges a vízerek és az egyéb geopatikus sugárzások mérése során elvesztett energia pótlásához. Itt jegyzem meg, hogy a radiesztéziai mérés folyamata nagyon sok energiát igényel. Látszatra csak a pálca mozog, de maga az észlelés, mélyen a radiesztéta biofizikai szintjén belül zajlik és ideg-izomrendszerén keresztül ideomotoros mozgásokban manifesztálódik, mely a pálca mozgásában válik láthatóvá.

Radiesztézia mérés, védekezés, ahogy én látom

radiesztézia mérés a japánkertben

A sugár érzékelés a szellem működésének egyik kifejeződése az emberben, ami avatott radiesztétán keresztül nyilvánulhat meg. A radiesztézia mérés munkafolymata a szükséges szakértelmet és a tapasztalatot már eleve feltételezve - mindig személyes és lélekből jövő. A radiesztéta kellő alázattal forduljon a geopatikus energiák felé.  A geopatikus sugárzások "elpusztítása", - ami nyilván lehetetlen - helyett, a velük való békés együttélés lehetőségének megteremtésére törekedjen. "Leben und leben lassen" "élni és élni hagyni", ha hagyjuk a geopatikus zónákat "élni", és elkerüljük őket azok is hagyni fognak bennünket élni. Ha nem... A radiesztéta feladata az egészséges élet tér biztosítása ezen elv mentén. 

A radiesztéta dolga

A radiesztézia legfontosabb feladata a földsugárzás mérés és a földsugárzások elleni védekezés lehetőségének a biztosítása. 

A legfontosabb alapelv, hogy a geopatogén zónákból a fekhelyeket, gyermekek játszó helyeit, íróasztalokat ... távolítsuk el, rendezzük át a szobát. A mérés során kijelöljük azokat a tereket, amelyek teljes biztonsággal használhatók, még kisgyermekek számára is; továbbá azokat, amelyeket  esetleges átrendezésnél is szabadon kell hagyni. A tiszta térnél nincs jobb, a legtöbb esetben pedig nincs is más megoldás.

A radiesztéta megkeresi az adott geopatikus szituációban adódó optimális lehetőségeket, kiméri a geopatikus zónákat, a semleges és ( a potenciális) pozitív helyeket, amelyek  a vizsgált terület adottságai keretén belül mentesek a geopatikus sugárzások ingersávjaitól, az elektroszmogtól, radioaktivitástól és egyéb geopatikus ártalmaktól. Feltérképezi a föld energiák és az elektromágneses sugárzások geopatikus (és elektro)  stresszt okozó zónáit, meghatározza a védekezés lehetőségeit, a védelem módszereit és javaslatot tesz a legjobb megoldásra. (Az elektroszmog miatt nem árt, ha a radiesztéta villamosipari végzettséggel is rendelkezik.)

geopatikus stressz földsugárzás

A geopatikus sugárzások elleni védekezés módja mitől függ?

Attól, milyen a radiesztéziai szituáció, milyen földsugárzások, milyen kölcsönhatásban hatnak az adott helyen. A különböző geopatogén energiák együttes előfordulása, a sugárzások kombinációi, más-más energetikai helyzetet hoznak létre. Nem mindegy például, hogy a vízér, vagy vízerek halmazai milyen vortex-szel,  milyen perdülttel stb. képeznek geopatikus zónát, mint ahogy az sem, hogy a Szent György sávban milyen vízér halmaz található. A hírhedt "halál sávok" is vízerek és a Szent György sáv, még rosszabb esetben vortex együttállása következtében jön létre.  

radiesztézia és spiritualitásRadiesztézia és a spiritualitás

A mérés feladatához átfogó módon értő és spirituálisan is megfelelő szinten álló radiesztéta nélkül a földsugárzásokkal sem energetikai sem informatikai szinten nem lehet mit kezdeni. A lélek meditációs szintjén működve képes a radiesztéta eredményt elérni.

A magas szintű spiritualitás elválaszthatatlan a radiesztéziai, munkától. A földsugárzások rendelkeznek energetikai és informatikai (szellemi-spirituális) összetevővel is!.  

A radiesztéziában nem egyenlő felek küzdenek A földsugárzások és a radiesztéta nincsenek egy súlycsoportban.

A radiesztétának ennek tudatában kell cselekednie! A földsugárzásoknak "árnyékolókkal", "terelőkkel" ... "nekimenni" értelmetlen és lehetetlen vállalkozás lenne.  Más hozzáállással végzett munka, nem radiesztézia az én fogalmaim szerint.

A radiesztézia mérés komplex folyamata 

A mérés a teljesség igényével történik

Ha a "tudomány" kimerül a hartmann vízér esetleg csak a vízerek, mint "összes káros geopatikus sugárzások" észlelési kísérleténél, úgy gondolom, ez nem tekinthető a geopatikus sugárzásokkal szembeni hatékony radiesztéziai fellépésnek. A vízér és hartmann sugárzás bemérése nem elég. Az ábrán a legközismertebb geopatogén energiák, a vízér, hartmann háló, Szent György... sugárzások és a vortexek geopatikus zónáira gyakorolt (nem gyakorolt) árnyékoló hatások grafikus összehasonlítása látható. A tesztben  az "árnyékoló lapoktól" a hegyi kristály alakzaton át a három dimenziós eszközökig összesen  10 db reprezentatív árnyékoló típus vett részt. ld. földsugárzás árnyékoló teszt

A mérés magába foglalja a műszeres vizsgálatokat és a vízér, hartmann és minden egyéb földsugárzások felmérését. Itt most röviden a geopatikus sugárzásokat vesszük számba, az elektroszmog és radioaktivitás mérésről az elektroszmog oldalon található részletes információ. A  geopatikus sugárzásokat fajtánként külön-külön határozzuk meg, de hatásaikat komplex módon értelmezzük. 

A radiesztézia tudomány?!

katonai radiesztéziai pálcaIgen! Oroszországban a radiesztézia az elfogadott, akadémikus tudományok egyike és a tudományos kutatások tárgya is. Az Orosz Tudományos Akadémia álláspontja szerint a radiesztéta pálcája (lengyel bot) a legegyszerűbb fizikai mérőműszer, amivel elektro-fizikai méréseket lehet végezni. Dr. Habalik megállapította, hogy a mágneses tér adott helyen mutatkozó változása szoros korrelációt mutat a radiesztéta pálcájának mozgásával. Úgy tűnik, hogy az agy, és nem csak a radiesztéta agya, közvetlenül észleli ezeket a változásokat. Állatkísérletekre hivatkozva rámutatott, hogy a toboz mirigy és az agyalapi mirigy a vertikális, míg az agykéreg a horizontális polarizációjú mágnesességre reagál érzékenyen. Ugyanilyen igazolásokat talált a madarak és a lazacok vándorlásának vizsgálatakor is. Hozzáteszem ugyanakkor, nem állítható, hogy a radiesztézia lényege, az adott helyen tapasztalható geomágneses viszonyok alakulásában rejlene.  A földsugárzás mérés  sokkal szélesebb információs bázisra támaszkodik, mint a mágneses anomáliák.

A képen állítólag egy katona látható, aki drogot keres egy angol gyártmányú  "L-Rod"-dal, amit gT-R-nak kereszteltek. Ugyanebből egy ázsiai hadsereg is rendelt bomba felderítési célra; de a forrás hírt ad arról is, hogy az egyik Biztonsági Szolgálat annak ellenére használ ilyen eszközöket, hogy az amerikai kormány figyelmeztette őket, hogy használatuk "hiábavaló". Ennek ellenére 2008-ban 800 db-ot vásároltak ezekből Nagy Britanniából.  Minderről egy európai "szkeptikus szótár"-ból értesülhettünk. Minimum érdekes...

radiesztézia mérés földsugárzás mérés eszközei

Radiesztézia mérő pálca

radiesztézia

Radiesztézia mérő pálca

A radiesztézia alapműszere


A mérés radiesztéziai eszközzel, jellemzően lengyel pálcával történik!

A  folyamatban a pálca fontos segédeszköz. Az emberi szervezetnek, a vízér, a vízerek halmazataira, a hartmann zónákra, a Szent György geopatikus sugárzásokra és a vortexek okozta geopatikus stresszre adott ideomotoros, akarat-független, apró izommozgásainak a felerősítése és észlelhetővé tétele a dolga. A pálca mozgása, mint divinációs eszköz, " a radiesztéta agyával együttműködve" teszi lehetővé a különböző geopatikus zónák,  SE-k, elkülönített vizsgálatát. Hasonlóképpen működik, mint az izomreflexen alapuló, kineziológia.

A radiesztézia fizikai mérőműszert nem használ

radiesztéziai mérőműszer, műszeres földsugárzás mérés nincs

Műszeres  földsugárzás mérés nincs

A földsugárzások kimérése  kizárólag radiesztéziai módszerekkel lehetséges, ahol a mérőműszer maga az ember, aki végtelenül finom és a tudomány által még nagyon sokáig lekövethetetlen, bio-fizikai-mentális rendszerével, akarat-független ideomotoros reakcióival detektálja a geopatikus terek hatását, és elméje szintjén pedig kondicionáltságán keresztül és egyéb módon, értelmezi az  észlelést. A pálca - amely nem vesz részt a mérésben - a mutató.

radiesztézia védelem(5)


Radiesztéziai védelem földsugárzás árnyékolás

Ha a szükséges térrendezés áthidalhatatlan nehézséget jelent, és a geopatikus helyzet ezt lehetővé teszi, javaslatot tehetünk különböző védekezési módok alkalmazására, adott esetekben földsugárzás árnyékolásra vagy geoaktív beavatkozásra. Utalva azonban  a földsugárzás árnyékoló teszt eredményeire is, a lehetőségek korlátozottak.

A radiesztéziai vizsgálat eredménye: a passzív földsugárzás árnyékolók minimális  hatékonysága órák alatt semmivé foszlott ...

Aktív védelem van! 

 
Elektroszmog mérés műszerei

elektroszmog radioaktivitás földsugárzás geopatikus ill. elektro stresszt okoz

A radiesztézia mérés részeként az elektroszmogot és a radioaktivitást célműszerekkel mérjük

Read More Elektroszmog 

nagyfeszültségű távvezeték csak egy elektroszmog forrás

Az elektroszmog kifejezés gyűjtő fogalmat takar.

Fizikai értelemben magába foglalja az ember közvetlen környezetében előforduló elektromágneses sugárzások minden fajtáját. 

Read More Elektroszmog

A radiesztézia mérés komplex folyamatának fázisaiba tartozik:

  • I.             A radioaktivitás mérés,
  • II/a.         Az elektroszmog mérés alacsony frekvencián,
  • II/b.         Az elektroszmog mérését magas frekvencián,
  • III.           A földsugárzások mérése, a geopatogén területek vizsgálata,
  • IV.           A földsugárzás, elektroszmog elleni védekezés, semleges hely kijelölése, tanácsadás.

geopatikus sugárzás Mérés-ár

A radiesztézia tudományos kutatásainak iránya. 

Elkötelezett tudósok kutatják a vízér sugárzás, és egyebek, műszeres mérésének lehetőségeit ... eredménytelenül.
 
A legfőbb problémákat ezen a területen a szubjektivitás, a fizikai mérőműszerekkel mérhető tényezők és a kapott eredményeknek a földsugárzásokkal való összefüggésbe hozatalának nehézségei és a lehetséges félreértelmezés jelentik.

Kutatók és  radiesztéták fáradhatatlanul dolgoznak azon, hogy minél több adatot gyűjtsenek össze ahhoz, hogy a vízér, hartmann, Szent György... minőségű földsugárzások hatását az akadémikus tudományok eszközeivel  bizonyítani tudják.

Venceslav Palnovsky prágai kutató pl. összefüggést talált az URH sáv, 5-15 cm-es hullámhosszának fadding jelensége és a földalatti vízér előfordulása között. A müncheni . Herbert Konig professzor a krónikus betegek vérének üledék képződési arányát vizsgálta a fölsugárzások ingersávjainak kitett személyeknél. Eredményei, a vízér,  hartmann vagy Szent György és l'ong földsugárzások és a szívbetegségek összefüggését és számos fiziológiai hatás meglétét igazolták.

Dr.Joseph A.Kopp svájci kutató állítja, hogy a vízér ingersávjaiban, magnetométerrel mérhető anomáliák tapasztalhatók, de kimutatható a talaj és a levegő vezetőképességének változása is. Tapasztalta továbbá, hogy az UHF sáv frekvenciái és az infravörös tartományú elektromágneses hullámok intenzitása a földsugárzásban (különösen vízerek fölött) megemelkedik. Francia kutatók oszcilloszkópot és Geiger-Müller számlálót használtak annak kísérleti igazolására, hogy bizonyos vízér és a törésvonal földsugárzások ingersávjaiban és a radioaktív gamma sugárzás megerősödik.

Mindezen próbálkozások ellenére azonban, a vízér, hartmann, curry, ley,  Szent György háló ... stb. földsugárzások, a vortexek ( és a többi ) mibenléte ugyanolyan meghatározhatatlan maradt, mint amilyen volt. Nincs megfeleltethetőség a fizika által foglalt fogalmakkal, mint amilyen az elektromosság, a mágnesesség.  Fontos szem előtt tartani azt is, hogy a vízér és hartmann valamint Szent György háló típusú földsugárzásoknak van energetikai és informatikai (szellemi) összetevője is. A szellemi összetevő mérése pedig eleve lehetetlen valami olyannal, ami nem rendelkezik a szellem minőségével. 

Utóbbival pedig pillanatnyilag, csak az élő szervezet rendelkezik. 

EEG és EKG vizsgálatokkal kimutatható a földsugárzások hatása az emberben

Radiesztézia és EEG - EKG vizsgálatok

A káros földsugárzások hatásainak bizonyítására a tudomány emberei közül, Dr. Habalikon kívül is végeztek vizsgálatokat arra vonatkozóan, hogy az emberi szervezet milyen válaszreakciókat produkál a vízér sugárzás hatásaira.  Az EEG és EKG vizsgálatok eredményei egyértelműen bebizonyították, hogy a geopatikus zónákban, tartózkodó személyeknél egyértelmű, szinte azonnali fiziológiai elváltozások mérhetők a kontroll csoporthoz képest. Például az izomtónus megváltozik, a pulzus gyorsul, a vérnyomás megemelkedik stb.  Az ilyen érzékelést tudati tényezők nem befolyásolják!!! A földsugárzás mérés alatt a kísérleti személyek ideg-izom rendszere akkor is reagált, ha a személy nem tudta, hogy ingersávban van - és erről a műszeres mérést végzők sem voltak informálva. Ezután nem nehéz belátni, a pálca, az inga stb. miért mozog a radiesztéta kezében. Érdekes, hogy a vízér mérés során szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a vízerek hatása szerényebb reakciókat váltott ki kísérleti személyeknél, mint a hartmann zóna vagy Szent György sáv, vagy a földsugárzások kereszteződési pontja. Ugyanakkor a vízerek hatása, különösen vortexek közelében az egyik legnagyobb egészségügyi kockázatot jelenti. Nincs ellentmondás, a vízér másként hat. 

A geopatogén zónákban közvetlenül mérhető fiziológiai hatások

 
Nagy mintából származó példák azt igazolták, a tudomány műszereivel közvetlenül képes mérni az emberben a földsugárzások hatását, melyek így objektíven kimutathatók; képtelen azonban műszerekkel közvetlenül észlelni őket!  

Ami releváns: 

Az alábbi felsorolásban a geopatogén térben  tartózkodó személyeknél: 

  • a bőrellenállás csökken
  • a szív-frekvencia módosul - emelkedik
  • a hormonháztartásban anomáliák mutatkoznak
  • az alvás két hormonja a szerotonin és a melatonin szintje lecsökken...

A vízerek geopatikus zónáiban eltöltött hosszabb idő  következményei lehetnek komoly betegségek és egyéb problémák az életben. A vízerek, vízér halmazok alattomosak! Nehezen hívják föl a figyelmet magukra, sokszor az alapos, általában  térhálós földsugárzás, vortex észrevehető hatása miatt végzett lakás bemérés bemérés mutatja ki jelenlétüket.


valid-xhtml-1.0