Földsugárzások, geopatikus sugárzások térképei.

radiesztézia mérés a japánkertben

A radiesztézia mérési folyamata, ára.

A feladat több lépcsőben oldható meg. Először egy radiesztéziai mérést un. ingatlan, lakás, telek bemérést kell elvégezni, műszerekkel és radiesztéziai pálcával. Ezek alapján ki kell jelölni a földsugárzásoktól, az elektroszmogtól, radioaktivitástól és egyéb, adottságoktól függő geopatikus hatásoktól mentes, semleges tereket. A telkek esetében az épület optimális helyét, egyrészt a GSM bázisállomások antennáinak mikrohullámú sugárzása, a 400 Voltos légvezetékek és földkábelek, a transzformátorok mágneses tere, a középfeszültségű (10-, 15-, 20 KV-os) távvezetékek mágneses és elektromos tere, és az esetlegesen közelben lévő ( 110 - 750 KV-os) nagyfeszültségű távvezeték mágneses és elektromos tere által képviselt elektroszmog paraméterei, másrészt a nagy energiájú földsugárzások zónái és ezek konstellációi alapján határozzuk meg!

A modellben például itt, a lila szín jelzi a közeli GSM antenna sugárzása miatt védendő nyílászárókat és falfelületeket (A modell mozgatható, nagyítható egérrel).


Jelmagyarázat: piros: Szent György; citrom sárga: Hartmann háló; okker sárga: Benker; kék: Curry háló; világos barna: vízér, vízerek, vízér halmazok; piros ovális: vortex; kék ovális: vortex; sötét kék: törésvonal; mályva: ley.A földsugárzások ( és az elektroszmog ) elkerülhetők - ha tudjuk hol vannak!

A földsugárzások legközismertebb fajtáinak szemléltető ábrái (ld. lejjebb) illusztrálják azoknak a geopatikus zónáknak egy részét, amelyekben nem tanácsos hosszabb időt eltölteni. Az ábrákon látható Benker, Hartmann, Curry hálórendszer, szabályos, a Föld geometriája és az ionoszféra közötti távolságból matematikailag levezethető, a mi szélességi körünkön mért és jelzett rácsméretekkel rendelkeznek. Szabályos hálórendszert alkotnak a rajzokon és a valóságban is, annak ellenére, hogy a vortexek és mágneses anomáliák hatására időnként megrezdülnek, alapvetően azonban a stabil jelző illik rájuk (matematikai levezetés - angol). Ha tartós zóna torzulás előfordul, azt a rajzon ábrázolni kell. A nagy energiájú sáv energiák ( Szent György, ley...) és a vortexek kölcsönhatásai, létrehozhatnak olyan szituációt, amikor bonyolódnak a geopatikus alakzatok.

Földsugárzás elleni védelem helyzet változtatással


A földsugárzás mérésnél elveszett energiát pótolni kell.

A legjobb megoldás az, ha a hosszabb tartózkodásra szolgáló területeket, geopatikus sugárzásoktól mentes, semleges zónákban jelöljük ki. Ez nem minden esetben jelent valódi helyváltoztatást. Lehetséges, hogy a fekvés irányának módosítása elegendő a földsugárzás sávjából vagy az elektroszmoggal terhelt környezetből való kikerüléshez. A káros energiák elkerülése az egyetlen mindig működő biztos módszere a védekezésnek. Könnyen belátható, hogy egy nagy energiájú geopatikus zóna romboló lehet a fejen, ugyanakkor semmilyen problémát nem jelent a bokánál - leszámítva extrém helyzeteket.

Geopatikus térképet csak pontosan és precízen, léptékhelyesen szabad készíteni!


A geopatikus sugárzásokat ábrázoló térképeket készíteni 2D-ben vagy 3D-ben, csak az alaprajz szerint, pontosan, a falakhoz és sarokpontokhoz képest leolvasható méretekkel és zónaábrázolással, léptékhelyesen lehet. Több szint esetében mindegyik szinten önállóan értékelhető, a szintek eltérő falsíkjai szerint lemérhető földsugárzás ábrázolások szükségesek. Meg kell határozni azokat a területeket, ahol az ágyak, kiságyak, járókák, íróasztalok ... az adott tér adottságai között a legnagyobb biztonsággal elhelyezhetők, azaz, ahol mind az elektroszmog, mind a földsugárzások tekintetében a legkisebb az ember kitettsége.

Vízér, hartmann, Szent György, ley, Curry, törésvonal geopatikus zónái a lakószobában

Földsugárzások, vízér, hartmann, szent györgy, ley sugárzás a lakásban

Egy átlagos lakás a benne mérhető földsugárzásokkal ( Szent György, ley, Hartmann, Curry, törésvonal, Benker, vízér, vortex energiákkal ).

Vízér, Hartmann, Szent György, ley, Curry, törésvonal geopatikus sávjainak kivédése ágy áthelyezéssel

Földsugárzások, vízér, hartmann, szent györgy, ley sugárzás a lakásban kivédése ágy áthelyezéssel

Jelmagyarázat: piros: Szent György; mályva: ley; sárga: Hartmann háló; kék: Curry háló, sötétkék: törésvonal, barna: vízér, vízerek, vízér halmaz. Az ágy áthelyezésével javult a helyzet! Csak egy Hartmann sáv megy át a lábon. A szent György, Curry, a vízér, a vortex lekerült a felső testről ( jobb oldalt volt az ágy ) korábban. Elektroszmog, rendben. Radioaktivitás rendben, pedig salak szigetelés van a parketta alatt. Nem minden salak sugároz!

Vízér, Hartmann, Szent György, ley, Curry, törésvonal geopatikus energiáinak kivédése aktív árnyékolása Schumann rezonátorral - NASA, ld. később!

Földsugárzások, vízér, hartmann, szent györgy, ley sugárzás a lakásban árnyékolás árnékolóval

Egy átlagos lakás benne mérhető vízér, hartmann, curry, Szent György, ley, törésvonal típusú földsugárzásokkal. Az aktív árnyékolás szerepét a jobb felső szobában egy elemmel táplált Schumann generátor tölti be, de ennek ellenére a nagy energiájú geopatikus sávot természetesen el kell kerülni, ahogy ez az ágy elhelyezéséből látszik is.

Ezek után nézzük meg a geopatikus zóna térképeket 3D-ben:


Jelmagyarázat: piros: Szent György; citrom sárga: Hartmann háló; kék: Curry háló; Benker: okker sárga; világos barna: vízér, vízerek, vízér halmazok; piros ovális: vortex; kék ovális: vortex; sötét kék: törésvonal; mályva (itt nincs): ley.

A fenti ábrán, a Szent György sávok az É-D és K-NY irányt jelölik. Az alvás iránya néhány fokkal tér el az É-D iránytól. Gyerekszobának tervezték a lilával színezett helyiséget. Tekintve, hogy egyelőre nem volt megoldva az elektroszmog árnyékolás, a gyermekszobát át kellett helyezni a rajz szerinti területre. A jobb oldalon a hálószoba ill. benne az ágy helye megfelelő. A kijelölt ágyhelyeken nagy energiájú zónák, vortexek, vízerek, Benker sávok nem mennek át, az ágyak a legkisebb geopatikus energia potenciállal rendelkező helyekre kerültek. Összességében az ágyak elhelyezése így megfelelő.

Megjegyzés:

 • Az egyes lakószobák funkcióinak kialakításánál egyebek között figyelemmel kell lenni arra, hogy a GSM antennák által sugárzott mikrohullámú jelek, nem csak a nyílászárókon keresztül, hanem köszönhetően a mikrohullámú szivárgás jelenségnek (microwave leak), a falakon keresztül is érkezhetnek, ami ellen szintén óvnunk kell a lakásunkat. A védendő falakat lila szín jelzi. Hogy mekkora a szivárgás, az a fal paramétereitől függ. A jó hír, hogy könnyen árnyékolhatók fizikai módon. A modellben lilával színezett területek jelölik azokat a falfelületeket, amelyek az új, 5G antennákat is hordozó GSM bázisállomás árbóca felé néznek. A megfelelő módon kezelt falak, (pl. speciális anyaggal festett, vagy tapétázott) megakadályozzák, hogy a falakon keresztül a mikrohullámok szivárgása következtében magas teljesítménysűrűség jöjjön létre a szobákban, és interferenciák alakuljanak ki. Ennél is fontosabb azonban az első körben az ablakok, nyílászárók védelme, melyeken keresztül a mikrohullámú sugárzás túlnyomó része érkezik lakásunkba. Szerencsére kiváló árnyékoló anyagok biztosítják, hogy műszerrel visszamérve a sugárzás a lakáson belül akár 99%-al, vagy még ennél is jelentősebben csökkenjen.
 • 1:10 000 arány valószínűség mellett matematikailag sem lehetne egy normál ágyat úgy elhelyezni, hogy azt ne metssze geopatikus energia. A Hartmannhoz, Curryhez viszonyítva nagyságrendekkel erősebb geopatikus és elektromágneses erőterekhez kell igazodnunk. A sávok geopatikus energia szintjei a Hartmanntól a Szent György felé, továbbá a vortexek irányába, exponenciálisan emelkednek.

A vízerek semlegesítése biztos módszerrel - agyáthelyezéssel>

Kétszintes ház földsugárzásokkal.


Jelmagyarázat: A színkódok megegyeznek az előző ábrán látottakkal. Jelen esetben a háló helyiségeket a felső szinten kellett elhelyezni. Felső, bal oldali szoba, amely eredetileg gyerekszobának volt tervezve, tekintettel a nagy (piros) vortex jelenlétére, a Szent György keresztre, a törésvonal energiákra,valamint a nagy kiterjedésű vízér halmaz elhelyezkedésére, e funkcióra alkalmatlannak minősült. A gyerekszoba így is az emeleten maradt, de bal oldalra került. Esztétikailag az ajtó miatt ez nem a legoptimálisabb terület, radiesztéziailag viszont közel tökéletes. Egy toló ajtó sokat javíthat az esztétikán. Hasonló a helyzet a jobb oldali hálóval, ahol egy Hartmann sáv ugyan átmegy az ágyon, de ez nagyon jó kompromisszumnak tekinthető, a faltól 60 cm-re történő alvás lehetősége ugyanis, a háziasszony szilárd ellenállásán elvérzett - amin nem csodálkozom.

Mennyire stabilak a földsugárzások?


A földsugárzások, egy már kész ház, lakás esetében 95 - 100%-ban azonos helyeken fordulnak elő a ház összes szintjén. Szabály szerint stabilan nem változtatják a helyüket az épület szerkezeti, építészeti megoldásaival összefüggésben. A szabályszerűség mindaddig fennáll, amíg bizonyos típusú és adott energia szintet meghaladó erejű vortexek nincsenek jelen a vizsgált területen. Ez a felmérésnél kiderül. Tektonikus mozgások esetén, a vízér és törésvonal energiák akár pozitív, akár negatív irányba esetleg átrendeződhetnek. Tekintve, hogy Magyarország a földrengések tekintetében kivételesen jó helyzetben van, erre nagy eséllyel nem kell gondolni. Nem árt persze, ha időnként ellenőrző mérés készül - már ha csak az 5G szaporodó antennái miatt is. Ha több nagy energiájú zóna van jelen, bizonyos esetben azok visszahatnak a voretexek energiaszintjére. Ez igaz fordítva is. Így még az is előfordulhat, hogy a vortexek az egyik szinten jelentősen mérhető erőteret képviselnek, míg a másik szinten ennél jóval kevesebbet. Ezzel együtt a radiesztétának az esetek túlnyomó részében a földszinten és az emeleten ugyanazokat a geopatikus energiákat kell ábrázolnia.

Ház helyének meghatározása a telken


A házhely kijelölhetőségének három előfeltétele van, mellyel az ingatlan tulajdonosának rendelkeznie kell:


 • pontos helyszínrajz a telekről méretekkel, sarokszámokkal
 • alaprajz az elképzelt házról méretezve
 • a ház elhelyezhetőségére vonatkozó hatósági előírások ismerete

Visszautalva a főoldalon lévő rövid videóra, az ott látható végeredmény az alábbi folyamatok révén jött létre.  Telek bemérést kellett elvégezni, műszerekkel és radiesztéziai pálcával. A műszeres vizsgálat után a helyszínrajzon rögzíteni kellett a földsugárzások helyét. A házról az alaprajz alapján egy méretpontos látványtervet kellett készíteni, amit a szintén méretarányos helyszínrajzba volt szükséges integrálni. Mivel a helyszínrajzon a ház modellje elmozdítható volt, a végleges pozíció finomíthatóvá vált a helyszínen lévő számítógépben, melynek révén több variáció volt kipróbálható. Mivel, mindössze két méter volt a mozgástér, a telken mért geopatikus zónák pontos ismerete nélkülözhetetlen volt ahhoz, hogy az érzékeny területek ( hálószoba, gyerekszoba ) olyan területre essen, amelyeken a legkisebb a geopatikus terhelés. Ezt a célt, még ilyen kis mozgástér mellett is el lehetett érni. Ugyanakkor tudni kell, hogy telek szintjén az "ágy-pontos" helyek az építkezés előtt nem határozhatók meg a szükséges precizitással. Szemben egy régebben elkészült épület geopatikus viszonyaival, az építkezéssel kapcsolatos földmunkák, a talaj- és nyomásviszonyok változása következtében, bizonyos energiák, így tipikusan a vízerek és törésvonalak helyzete pozitív és negatív irányban is változhat. A ház elkészültekor, további pontosításra van szükség az ágyhelyeknél, mind az elektromágneses mind a geopatikus viszonyok tekintetében. A ház helyét előzetesen, alapvetően a Szent György, a ley, Benker sugárzások zónái, a nagy vortexek és a nagy kiterjedésű, mély vízér halmazok elhelyezkedése határozza meg. A ház elkészülte után, de legkorábban akkor, amikor tető alatt van, és 1 hónap már ehhez képest eltelt, az ágypontos helykijelölés már megtörténhet. A telek bemérés, házhely kijelölés akár több napig is eltarthat.

A földsugárzás gerjesztés lehetséges, hogyan szüntessük meg?


A semleges helyek kijelölésénél észlelni kell és meg kell szüntetni azokat a körülményeket, amelyek a bútorzat egyes elemeinek szerencsétlen elhelyezkedéséből fakadóan hatnak negatívan a lakókra. Itt feng shui energiákra is gondolhatunk. Ilyen hírhedt térgerjesztő az 1-2-3. helyen a TÜKÖR! Ha van a hálószobában, már ebben a pillanatban érdemes kivinni, letakarni! Elképesztő mértékig képes gerjeszteni bizonyos földsugárzásokat. Itt említem meg a modell piramist. Ha a piramis nagysága eléri a kb. 30 cm élhosszúságot, jól van méretezve és jól van elhelyezve, igen komoly negatív hatást tud létrehozni. A piramis belsejében létrejövő pozitív erőtér negatív aspektusa kívül megjelenik. A vízér, vízér halmazatok pl. nem gerjeszthetők. (A tükrök védelmében annyit, hogy nem minden esetben okoznak gerjedést, de ha nem tudjuk, hogy gerjeszt-e, akkor érdemes kivinni.)

Radiesztézia mérő pálca

A radiesztéziai mérés menete


További menü elemek


III. Földsugárzás mérés, kiterjed:

radiesztézia földsugárzás vízér vortex pp
 • a Ley struktúra (+) és (-) polaritású elemei -
 • a Power Ley (fekete, fehér) vonalak -
 • a Cross Line energiák -
 • a Black Line sávok és örvények -
 • a "Halál sávok" - földsugárzás fs45 (pl. : fs03+fs04+fs67)
 • a Szent György
 • a Benker sugárzás
 • az "Egyenes" vonalak -
 • a Laohu energiák ( minden fajtája ) -
 • a L'ong (l'ung)-ok -
 • Normál Vízerek -
 • Vízér Halmazatok - Törésvonalak, Ásvány- koncentrációk, Üregek...
 • a Hartmann zóna
 • a Curry sugárzás
 • a Tigris (s)
 • a Vortexek különböző formái, konstellációi - földsugárzás fs67
 • a Spirituális Energiák, (SE) mint amilyen a hírhedt Negatív Green
 • stb., (mert messze nincs vége a sornak)

vizsgálatára

A mérésről:

Sem a vízér, sem a Hartmann valamint Szent György, térhálós típusú földsugárzásokat, vortexeket sajnos semmilyen műszerrel nem lehet észlelni, ezért azokat, meghatározott energetikai sorrendben, radiesztéziai eszközökkel, praktikusan pálcával mérjük.

a radiesztézia alapműszere a földsugárzások mérésére

Itt a mérőműszer maga az ember, aki saját ideg-izom rendszerével, saját (bio)energetikai szintjén lép kölcsönhatásba a földsugárzások geopatikus tereivel - mely "műszernek" a radiesztéziai pálca csak a mutatója a radiesztéta kezében. A pálca a mérésben nem vesz részt.

Megjegyzések:

A radiesztézia fizikai mérőműszert nem használ!

radiesztéziai mérőműszer műszeres földsugárzás mérés nincs

Műszeres földsugárzás mérés nincs.


radiesztéziai védelem földsugárzás árnyékoló teszt 120-124


Radiesztéziai védelem, passzív földsugárzás árnyékolás

passzív földsugárzás árnyékolás nincs!

Elektroszmog mérés műszerei

elektroszmog radioaktivitás földsugárzás geopatikus ill. elektro stresszt okoz

A komplex radiesztéziai felmérés költségei:

A radiesztéta akkor jár el helyesen, ha tanácsait önmagára vonatkoztatja, és a számos műszerrel mérhető és műszerrel nem mérhető hatásokat mérlegelve alakítja ki álláspontját úgy, hogy felteszi a kérdést: Én mit tennék adott helyzetben...?! és miért? Véleményem szerint csak ez lehet helyes és lelkiismeretes megközelítés.

Árak:

Több tényezőtől függnek, a pontos körülmények ismeretében határozhatók meg és az időráfordítással is kifejezhetők.

Tájékoztatásul: A Bio BPM Kft ált. alap nettó alapóradíja 12,7- eFt. Telefon egyeztetés szükséges.

A.) Komplex radiesztéziai mérés radioaktivitás, elektroszmog, földsugárzás mérése tanácsadással, semleges hely kijelöléssel. A védekezés eszközös lehetőségeinek vizsgálata , tanácsadás

B.) Telek, lakóingatlan vásárlás előtti tanácsadás helyszíni beméréssel, ( radioaktivitás, elektroszmog, alapvető földsugárzások)

C.) Telek komplett műszeres és radiesztéziai vizsgálata házhely kijelöléssel, a telek nagyságától, bejárhatóságától, a terepviszonyoktól függően változik

D.) Lakóingatlan, telek teljes körű elektroszmog vizsgálata

E1.) Geopatikus térkép készítése

E2.) Aura mérés a helyszínen, sávlenyomatok, entitások vizsgálata

F.) Tanfolyam

G.) Kiszállás

Konkrét ügyben, vagy egyéb kérdésekkel kapcsolatban, vagy tanácsért, kérjük hívjon.

A radiesztéziai mérés során szóban, oktatással, írásban, jelöléssel, elektronikusan, geopatikus térkép stb. útján létrejött alkotás, a szerzői jog védelme alatt áll.

IV. Védekezés a geopatikus sugárzások ellen

A komplex radiesztéziai viszonyok, beleértve az elektroszmog minden összetevőjének aktuális mérési eredményeit, az esetleges radioaktív sugárzás nagyságát a földsugárzások minden előforduló típusának elhelyezkedését ... a geopatikus sugárzások elleni védekezés alapelvének megfelelően, a fekhelyek, gyermekek játszó terei, járóka, íróasztalok helyét semleges zónában ill. optimalizált területen jelöljük ki. A semleges zóna nem kizárólag helyváltoztatás útján biztosítható, sok esetben elegendő a fekvés irányának változtatása is.

Ha erre nincs lehetőség, azaz a semleges helyek elfogytak, a földsugárzások elleni védekezés érdekében geoaktív beavatkozás történhet - ha és amennyiben az összetett radiesztéziai viszonyok ezt lehetővé teszik. (Ez nem árnyékolás.)

Az elektroszmog elleni védekezés tekintetében az eszközös védelem megteremtésére vonatkozó javaslatainkat, az elektroszmog oldalon írottaknak megfelelően tesszük meg.

Hasonlóképpen járunk el az ionizáló sugárzások esetében is.

Elektroszmog elleni védekezés lehetőségeink felmérése


Ha az elektroszmog sugárzás hatóköréből a körülmények miatt nem lehet kikerülni, meg kell vizsgálni a védekezés egyéb lehetőségeit. Az elektroszmog elleni védekezés valós fizikai tényeken alapuló megoldásairól, árnyékolásáról részletesen olvashat az bővebben.

geopatikus

A radiesztéziai mérés és eszközei

I.Radioaktivitás mérés

radioaktivitás mérő műszer geiger muller számláló

Bármilyen, lakásban, házban használt építőanyag elvileg sugározhat,..., különös figyelmet érdemelnek a kohósalak szigetelő anyagok és bizonyos szaniter áruk.

Geiger - Müller számlálóval végezzük a mérést

Megállapítjuk a lakásban, telken, épületben mekkora a radioaktív gamma háttérsugárzás dózisteljesítménye µSv/h-ban.

elektroszmog alacsonyfrekvenciás mérő műszer

II/a. Elektroszmog mérés alacsony frekvencián mágneses és elektromos térerő mérés

Transzformátor, nagyfeszültségű távvezeték, háztartási felső vezeték, lakáson belüli források...

Az elektroszmog alacsony frekvencián, így a számunkra különösen fontos távvezeték - transzformátor hatású (ELF) 50 Hz-es hálózati frekvencián, a mágneses és elektromos összetevő ketté válik. A mágneses összetevő, pulzáló mágneses terének indukcióját Gauss-ban ill. Tesla -ban , praktikusan, mG -ban és nT -ban határozzuk meg, míg az elektromos összetevő mértékegysége a V/m (Volt/méter). A műszer mindkét funkció mérésére alkalmas.

elektroszmog mérés nagyfrekvencián - műszer

II/b. Elektroszmog mérés nagyfrekvencián - rádiófrekvenciás sugárzás vizgálata>

Elektroszmog

Ebben a frekvencia tartományban az elektromos- és mágneses tér egységes energia-nyalábbá áll össze, az elektroszmog mágneses és elektromos összetevői nem mérhetők külön. Itt felületegységre eső energiasűrűségről beszélhetünk, melynek nagyságát az elektroszmog mágneses és elektromos összetevőjének mérésére szolgáló műszer helyett, célműszerrel határozzuk meg. Mértékegysége a W/m², praktikusan µW/m².

Magas épületbiológiai határérték feletti elektromágneses sugárzást okozhatnak lakáson kívül a GSM bázisállomások, mobil átjátszók, telekommunikációs adótornyok, a szomszéd WIFI-je,... lakáson belüli eszközök, mint például vezeték nélküli vonalas (DECT) telefonok, , wifi routerek, magas frekvencián sugárzó riasztó rendszerek, videó átlövők, mikrohullámú sütők, stb


valid-xhtml-1.0