Feng shui és radiesztézia

A feng shuiról számos könyv jelent meg, úgy gondolom, ezek kimerítően tárgyalják a feng shui "népszerű" vonalát, jelentős teret szentelve a bagua életterületeknek és a munka során alkalmazható eljárásoknak és a rendelkezésre álló eszköztárnak, így ezek érintőleges tárgyalását sem tartom ezen a helyen szükségesnek.

Mindegyik publikációban szerepel a sha qi, a negatív, vágó, támadó energiák gyűjtő fogalma, de csak nagyon kevés szerző beszél  a vízér hartmann / Szent György típusú földsugárzásokról, az elektroszmogról és egyéb geopatogén zónákról, vagy ha úgy tetszik a gyilkos sar qi -ről. 

Bár a feng shui sar qi bővebb fogalom, célom felhívni a figyelmet, a sar qi, a vízér hartmann / Szent György típusú földsugárzások és az elektroszmog egylényegűségére, valamint az ezekkel kapcsolatos egészségügyi kockázatokra, a védekezés szükségességére. Szeretném továbbá kimondani azt, hogy a hagyományos feng shui praktikák működésképtelenek, vagy csak korlátozottan működnek akkor, ha a feng shui elvek szerint rendezett terület vízér és hartmann valamint Szent György típusú földsugárzásokkal, elektroszmoggal erősen terhelt.  

Mivel a sha qi közismert kifejezés a " káros energiák " megnevezésére, ezért a sha qi -t, ha önállóan, magyarázat nélkül használom, kiterjesztően értelmezem és alapvetően beleértem az összes geopatikus stresszt okozó földsugárzás típust, a vízereket, vízér halmazokat, a Laohu-t, a L'ong (L'ung) -okat, a Szent György jellegű energiákat, a vortexeket, de még a fizikai oldalról, az elektroszmog terhelést is.

Határozottan állítom,  hogy radiesztéziai mérés, alapos vízér, hartmann, Szent György vagy vortex típusú földsugárzások bemérése, a tiszta és kerülendő helyek meghatározása nélkül nincs feng shui! A radiesztézia és a feng shui egymást átfedő társtudományok, csak a nyugati féltekén válnak ketté. De az a megállapítás, miszerint a radiesztézia a hagyományos ezoterikus feng shui szerves része, ugyanúgy igaz!

A vízér és Szent György típusú földsugárzások helyének pontos ismerete és az egyéb műszerrel mérhető egészségkárosító sugárzások megléte vagy hiánya, nélkülözhetetlen  információt jelentenek a feng shui szakember számára ahhoz, hogy eszköztárát úgy használja megbízója érdekében, hogy semmiképpen ne ártson. 

A feng shui árthat?


Ártani úgy lehet, hogy egy feng shui elvek szerint kifogástalanul elkészített terv alapján a hálószobában az ágyat mondjuk egy Szent György sávban elhelyezkedő kettős vízérrel terhelt környezetbe helyezteti a feng shui szakember úgy, hogy a gyerek feje pont a vízér kereszteződés vagy netán vízér halmaz, vortex... fölött van. Ilyet nem csinál egy feng shui szakember? Honnan tudja a szakember, hogy a feng shui szempontjából tökéletesen alkalmas hely esetleg igen komoly egészségügyi kockázatot rejt, mert például a lakásnak ezen helyén nagyon erős az elektromágneses indukció - ha ez nincs megfelelően mérve, műszerrel?!

Tükör feng shui:


A feng shui előszeretettel alkalmazza a tükröt  a hiányzó területek orvoslására. A feng shui is kerülendőnek ítéli a tükrök használatát akkor, ha valaki az ágyból látná magát benne. A helyzet azonban ennél sokkal rosszabb abban az esetben, ha a hálószobában bizonyos földsugárzás geopatikus zónája vagy azok összetett viszonyai éreztetik hatásukat. Itt nem elsősorban a vízerekre, vagy vízér halmazokra kell gondolni, hanem a vortexekre, a  Szent György vagy Ley sávokra melyek nyomvonalába, tájolástól függően, nem szabad tükröt tenni. Ez olyan mértékben képes a földsugárzást felerősíteni, hogy elviselhetetlenné válik az energetikai tér, amely egészségkárosodás kockázatát erősítheti. 

A feng shui eszköztára gazdag, ha ismeri a szakember a korlátozó tényezőket, a földsugárzások elhelyezkedését, akkor olyan módszert választ, ami az adott térre specifikus megoldásokkal oldja meg a feng shui térharmonizációt úgy, hogy nem veszélyezteti a lakók egészségét. Emlékeztetőül mire kell figyelni például:

Vízér, hartmann Szent György, ley, törésvonal földsugárzások elhelyezkedése (valós példa)


lakószoba földsugárzásokkal


A Feng shui kapcsolat!


Igyekszem kerülni a kínai terminológiákat, annak ellenére, hogy ismereteim egy részét, 1989-1990 között Kínában szereztem, a hagyományos, ezoterikus feng shui részeként.  Vannak esetek, amikor nincs más megnevezés csak a kínai, akkor ezeket használom. A hagyományos ezoterikus feng shui, a Föld energia-áramainak kutatását és a velük való munkát a geomantia legfontosabb részének tekinti, az ártalmas energetikai terek  felkutatását,  a jó és rossz helyek kijelölését tartja fő céljának, és alkalmazza a shang és a sha qi befolyásolásának módszereit. Én is ilyen értelemben értékelem elsősorban a feng shui-t.

Nem a leegyszerűsített és népszerű  (ba gua vagy bagua) feng shui-ról van szó, ami általánosan a térrendezés kínai módszereként ismernek, bár nem is teljesen független tőle.  A lényeg az, hogy a hagyományos ezoterikus feng shui ismeri a geopatikus energiákat, és figyelembe veszi a föld idegáramait, a meridiánok elhelyezkedését, az akupunktúrás pontokat, a  fölsugárzások helyét és az egyéb geopatikus formációkat - még ha más címkéket használ is!

Döntően a vízér méréssel,  kereséssel, a radiesztézia nyugaton is fejlődött és kialakította saját terminológiáját és módszereit. Jól dokumentált irodalma van és számtalan empirikus tény, adat áll rendelkezésre például a vízerek és a betegségek kapcsolatáról.  A nyugati radiesztézia azonban csak évezredes késéssel indult fejlődésnek a "Kelethez" képest. Ez nem minősítés, de tény.

A Föld egységes energiarendszerrel rendelkezik, amely azonos "elemekből épül fel" és ezek nem különböznek Kínában, Indiában vagy Magyarországon. Csak a terminológia más. Tény azonban, hogy  a vízér és hartmann valamint Szent György zóna típusú földsugárzások és a vortexek panteonja sokkal szélesebb a keleti féltekén, mint a nyugatin. 

radiesztézia mérés megelőzi a feng shui munkát

A radiesztéta személye karmikus kérdés

feng shui folytatás:


Feng shui sar (shar) qi

a legártalmasabb energiafajták gyűjtőfogalma, aminek felkutatása a régi feng shui mesterek legelső feladata volt, amikor lakóhelyek számára alkalmas területeket kerestek. A sar qi jelenléte ( vízér és Szent György típusú földsugárzás és társai) az emberi tartózkodásra alkalmatlanná tehetett bármely előzetesen kiszemelt helyet. Ezt a szakvéleményt akkor, messzemenőkig figyelembe is vették. Ide tartoznak másrészről azok a negatív energiák is, amelyek nem kifejezetten földsugárzások és amelyekből igen sok található a temetők környékén, rituális helyeken ... De ezek a szellemtudományokra tartoznak, nem a mi témáink! A földsugárzás -  típusú sar qi ellen elsősorban az általuk érintett területek elkerülésével, ritka esetben másodsorban mind energetikai, mind informatikai védelemmel rendelkező  földsugárzás árnyékoló alkalmazásával tehetünk. (Sajnos korlátozottan alkalmazható.)

A szellemtudományok témakörébe tartozó sar qi ellen pedig a távolkeleti eljárás szerint,  a Menny Előtti elrendezésű, lakótéren kívül elhelyezett bagua ad bizonyos védelmet. Kombinált felhasználásuk célszerűbb. 

Feng shui sha qi  (Shia qi):

Szűkített értelemben megkülönböztetendő a sar qi-től, ez annál lényegesen "kellemesebb" és az általánosan ismert feng shui praktikákkal befolyásolható, vágó energiákat képviseli. Jómagam ebbe a kategóriába tartozónak ítélem a struktúrasugárzásokat is. 

Lényegesen elterjedtebb elnevezés azonban, mint a Sar qi, ezért   ebbe a kategóriába is kénytelen vagyok beleérteni a földsugárzások különböző formáit - bővített fogalmi értelemben. 

Térmágia

Most csak röviden annyit, hogy a feng shui legalább annyira mágia, mint amennyire egzakt! Akár így gondoljuk, akár nem, módszerei, "finomságai" alkalmazásra kerülhetnek a tiszta térben. ( A térmágia, fehér mágia, nem árt senkinek, csak egy olyan pozitív energiateret hoz létre, amiben az adott életterülettel összefüggő kívánságok megvalósulhatnak. ) Később az oldalt ki fogom bővíteni ezzel a témakörrel.


Tükör a hálószobában rossz helyen felgerjesztheti a földsugárzásokat

A tükör felgerjesztheti a földsugárzásokat - ha rossz helyen van

Használata nagy körültekintést igényel, mert a földsugárzás -ok bizonyos összetevőit képes önkényesen irányítani, szórni. Fontos ismerni az adott területen tapasztalható földsugárzás energiaáramlásának irányát is. A térhálós szerkezetű radiesztézia -i tereknél, földsugárzásoknál kell ezzel a hatással fokozottan számolni. Itt az irányok is különbözőek a legtöbb esetben! Az energia áramlás irányába tükröt állítani nem lehet, mert az adott területen egyrészt, nagy térnyomást okoz, másrészt olyan helyen is érzékelhetővé teszi a nem vízér jellegű földsugárzás -ok hatását, ahol addig nem volt jelentős negatív radiesztézia -i térerő. A hálószobában lévő tükrök jelentik értelemszerűen a legnagyobb veszélyt.

Kristályok a feng shuiban

radiesztézia i védelem földsugárzás ellen (1)A csiszolt (vagy csiszolatlan) kristály esetleg üveggömb nagyon hatékony feng shui eszköz a qi megtartására és erősítésére egy adott területen, illetve alkalmas arra is, hogy a qi-t bizonyos irányokból el- vagy azokba terelje. Hatékonysága azonban egyben azt is jelenti, hogy egyáltalán nem mindegy radiesztézia -i szempontból, hogy hova helyezzük őket, mivel nemcsak a jó qi-t, hanem a rossz sar qi -t , a földsugárzásokat is befolyásolja. Nagyon pontosan kell tudni, hogy hova nem szabad őket helyezni! Képesek ugyanis felgerjeszteni a földsugárzásokat, képesek a nem vízér típusú földsugárzás -ok hatását felerősíteni és ott is érezhetővé tenni, ahol addig nem volt számottevő negatív radiesztézia -i erőtér. A teret nem felgerjeszteni - amit még egy nagy ólomkristály váza is meg tud tenni - , hanem "legerjeszteni", kell tudni, azaz minimumra kell csökkenteni, a sar qi hatását meg kell szüntetni.

Csobogó

radiesztézia i védelem földsugárzás ellen (3)Elhelyezésénél gondossággal kell eljárni, mivel nemcsak a jó qi-t, hanem a sar qi-t is képes gerjeszteni!!!. Az egyes bagua életterületek elég nagyok ahhoz, hogy a csobogók helyét úgy lehessen megválasztani, hogy a tér ne gerjedjen föl, de a jó qi-t vonzani tudja.


feng shui Hong Kong

Feng shui eszközök és a geopatikus sugárzások kapcsolata

A nem megfelelő helyre tett feng shui eszközök képesek a teret kedvezőtlen esetben úgy befolyásolni, hogy ott is legyenek negatív radiesztézia -i terek, azaz földsugárzások (nem vízér típusú földsugárzások),  vagy akár vortexek,   ahol eddig nem voltak. Honnan tudjuk, hova tehetjük és hova ne? Radiesztéziai méré - sekkel kell megállapítani azoknak a negatív radiesztézia -i tereknek a helyét, ahova nem kerülhetnek ilyen eszközök.

A vízerek, a laohu, a vortexek kapcsolata a feng shui -val

Hogy mi köze a "feng shui-ként" ismert térrendezés "népszerű"  exoterikus! ágának pl. a laohu energiákhoz vagy a ley sávokhoz vagy a vortexekhez - sajnos gyakorlatilag semmi! Lévén, hogy a feng shui-nak ez a része maradt, kevés válhatott ismertté belőle nyugaton. Valójában nem is hiányzott senkinek, mert fogalmuk sem volt róla, hogy éppen a lényeg nincs jelen. A nyugati radiesztézia besegített a nyugati feng shui-nak, mert legalább néhány energiát vizsgálni képes azok közül, melyek a feng shui népszerű ága számára ismeretlenek.

Radiesztézia feng shui nézőpontból

Az igazi feng shui mesterek előtt a geopatikus stressz, a vízér hartmann / Szent György típusú földsugárzások, a negatív radiesztéziai terek jelenléte már hosszú ideje ismert, de természetesen ők qi -ről és meridiánokról beszéltek. A hagyományos, ezoterikus feng shui alapvető célja volt és az a mai napig is, hogy nyugati terminológiát használva, a földsugárzás elleni védekezés. Védelem azt jelentette, hogy kimérték azokat a helyeket, ahol a sha qi bizonyos formái uralkodtak és ezeket emberi tartózkodásra alkalmatlannak tekintették. 

Ezeknek a misztikus, részben földalatti energiáknak a megismerése és földsugárzás mérés képességek megszerzése mindig szerves részét kellett képezzék a kínai hagyományos ezoterikus feng shui " radiesztéziai " tanításainak, csakúgy mint más geomantiai rendszerekének is. A feng shui fő célja megtalálni az egészséges qi-t és elkerülni az egészségtelen qi-t (sha qi) Egy Ming dinasztia korabeli szöveg hasonló módon közelíti meg a kérdést, mint a mai modern radiesztézia. Ezek szerint az egészségtelen qi a Föld mélyéből származik. ( ...nem csak onnan) A földalatti erek vagy meridiánok ha blokkolódnak, stagnál bennük az energia áramlása, ami veszélyes lehet a fölöttük elterülő vidék életére. Úgy találták, hogy ezek a fekete áramlások különösen veszélyesek, ha összetartanak, vagy keresztezik egymást, még akkor is, ha a függőleges távolság nagy köztük.


valid-xhtml-1.0