transzformátor, trafóház hatása igen veszélyes

Elektroszmog: Mit mond a WHO?

Magyarországon az International Commission on Non Ionizing Radiation Protection. (ICNIRP) Nemzetközi Bizottság a Nem-ionizáló Sugárzás Védelemről  - ajánlásai alapján iktatták jogszabályba a világ számos országában, a megengedett elektromágneses sugárterhelés nagyságát az egyes összetevők tekintetében. A világ sok országában támadják is az alkalmazott előírásokat. Ugyanis, már a WHO hivatalosan is ki merte jelenteni, hogy összefüggés van a gyermekek leukémiája és az elektromágneses sugárzás mágneses indukciójának adott területen tapasztalható nagysága között. A WHO 200-400 nT (nano Tesla) mágneses indukcióhoz társítja a leukémia kialakulásának valószínűség-növekedését, ami sok nagyságrenddel kevesebb, mint az a 100 000 nT értékkel, ami sok országban a megengedett maximum - nálunk is.

A hivatalosan megengedett elektroszmog terhelés határértékekről röviden

Az elektroszmog sugárzásnak való kitettségre vonatkozó limiteket tartalmazó alábbi táblázatok különböző forrásokból származnak.  Ezek az információk nem szolgálhatnak alapul például a villamos távvezetékektől, transzformátoroktól, mobil átjátszó GSM adótornyoktól stb. mért biztonságos/nem biztonságos sugárzási szintek meghatározásához mivel szemben állnak az elektroszmog sugárzás hatásait kutató tonnányi irodalom megállapításaival, köztük az epidemiológiai vizsgálatokkal, a WHO tanulmányaival...stb. melyek, az itt közöltekkel szemben, sok nagyságrenddel kisebb elektromágneses térerő-értékekhez társítják a biológiai hatásokat ( rák, melatonin csökkenés, DNS degeneráció, stb)   Számos következtetést az ember maga vonhat le. Tehát: 

NAGYFESZÜLTSÉGŰ VILLAMOS TÁVVEZETÉK MEGENGEDETT ELEKTROSZMOG TERHELÉSI MAXIMUMAI, SUGÁRZÁSI HATÁRÉRTÉKEK (USA)

Állam Elektromos tér  W/i.(R-O.W) Elektromos tér E.(R.O.W) Mágneses tér E.(R.O.W)
Florida 8 kV/m*; 2 kV/m 150 mG*/250 mG**/*** (max. load)
Minnesota 8 kV/m

Montana 7 kV/m+ 1 kV/m
New Jersey
3 kV/m
New York 11,8 kV/m 1 kV/m 200 mG
New York 11 kV/m++

New York 7 kV/m

Oregon 9 kV/m

 • * 69-230 kV-os távvezeték.
 • ** 500-kV-os távvezeték
 • *** 500-kV távvezeték közterületen [R.O.W.]
 • + maximum autópálya kereszteződéseknél
 • ++ maximum magán utak kereszteződéseinél
 • R.O.W. = közterület


SVÉD AJÁNLÁSOK AZ ELEKTROSZMOG TERHELÉSRE


 • MPR II ELF és VLF tartományú elektromos és mágneses sugárzás szintjét és a statikus erőtér nagyságát szabályozza
 • TCO'95 (Swedish Confederation of Professional Employees (TCO) norma,  az újabb és szigorúbb előírás rendszer, ami a számítógép egészére és részeire is tartalmaz előírásokat.

Elektromos mező:

Frekvencia tartomány MPR II TCO '95
DC: Statikus erőtér +/-500 V +/-500 V
ELF: 5 Hz - 2 kHz (Band I) up to 25 V/m up to 10 V/m
VLF: 2 kHz - 400 kHz (Band II) up to 2.5 V/m up to 1 V/m

Mágneses mező:

ELF: 5 Hz - 2 kHz (Band I) up to 2.5 mG up to 2.0 mG
VLF: 2 kHz - 400 kHz (Band II) up to 0.25 mG up to 0.25 mG

INTERNATIONAL COMMISSION ON NON IONIZING RADIATION PROTECTION. (ICNIRP) NEMZETKÖZI BIZOTTSÁG A NEM-IONIZÁLÓ SUGÁRZÁS VÉDELMÉRŐL  ajánlások az elektroszmog terhelés maximumaira


Mérési hely Kitettség ideje
(50/60 Hz)
Elektromos erőtér Mágneses mező
Munkahelyi: Teljes munka nap: 10 kV/m 5 G (5000 mG)
Munkahelyi: Rövid idejű: * 30 kV/m 50 G (50000 mG)
Munkahelyi: Végtagokra:
250 G (250000 mG)
Lakossági (**): 24 óra, folyamatos: 5 kV/m 100 µT = 100000nT(**)
Lakossági (**): Napi néhány óra: 10 kV/m 10 G (10000 mG)

 • * Elektromos mező10-30 kV/m:> [erőtér ( kV/m-ben)] x [kitettség időtartama órában] nem haladhatja meg a 80-at a nap folyamán.
  Az egész testet érő mágneses erőtér, napi 2 órás időtartamot meghaladóan nem lehet 50 Gaussnál több Forrás:ICNIRP
 • ** Ez a legnagyobb probléma! Ez a mágneses erőtér, ami jogszabályba foglalt hivatkozási alap az elektromos szolgáltatók számára ahhoz, hogy ne tegyenek semmit, még akkor sem, ha a házban a trafóház fölött hullanak az emberek ...

További megjegyzések a határértékekhez

 • *Ami a WHO hivatalos kiadványaiban is megjelent - a leukémiával összefüggésbe hozható mágneses erőtér: 2 - 4 mG=200-400 nT, mindössze!!!
 • **Ahlbom & Feychting, már 1993 -ban közzétett tanulmánya szerint a 2 mG (200 nT) -3 mG (300 nT) elektromágneses erőtérnek kitett gyermekek esetében a rák előfordulása  2.7 -szer valószínűbb, mint a mágneses mezőn kívül;  a 3 mG és e fölötti térerő esetén ez a szám 3.8!

NAGYFREKVENCIÁS ( RF ) SUGÁRZÁS (USA) ESETÉN MEGENGEDETT ELEKTROSZMOG TERHELÉS MÉRTÉKE


az elektroszmog nagyfrekvenciás sugárzására vonatkozó határértékek

Forrás: American National Standards Institute (ANSI) C95.1-1994

Magyarázat a mérés körülményeiről:

 • ANSI (Uncontrolled) Ellenőrizetlen: olyan környezetre vonatkozik, amelynek az energia szintje ismeretlen, és a személyek, akik ott tartózkodnak nincsenek tudatában az elektromágneses tér jelenlétének
 • ANSI (Controlled) Ellenőrzött: olyan környezetre vonatkozik, melynek az energia szintje pontosan megmérhető. Az ANSI kitettségi limit: 6 (átlag)/ periódus.
 • 30 MHz és 300 MHz közötti frekvencia tartományra vonatkozó határérték a legalacsonyabb. Ebben a tartományban az emberi szervezet fokozottan képes elnyelni a sugárzást - azaz ez a frekvencia sáv, fokozottan veszélyes.

ÖSSZEFOGLALÓ IRÁNYMUTATÓ AZ ÉPÜLETBIOLÓGIAI ELVEKNEK MEGFELELŐEN AZ JAVASOLT HATÁRÉRTÉKKERE

Típus VLF-EMF E RF-NP RF-P
Mértékegység [nT] [V/m] [µW/m2] [µW/m2]
Extrém 500 50 1000 1000
Nagyon magas 100-500 10-50 50-1000 10-1000
Magas 20-100 1-10 0.1-50 0.1-10
Gyenge 20 1 1 0.1

 • VLF= Nagyon Alacsony Frekvenciás mágneses tér [tipikusan 50/60 Hz] [VLF-elektromágneses sugárzás]
 • EMF= Extrém Alacsony Frekvenciás mágneses tér [ELF-elektromágneses sugárzás]
 • E= Változó elektromos tér [E-elektromos erőtér]
 • RF-P (>SBM-2008) = Pulzáló nagyfrekvenciás sugárzás [RF-P-elektromágneses sugárzás]
 • RF-NP (SBM-2003 = Analóg nagyfrekvenciás sugárzás [RF-NP-elektromágneses sugárzás]

Az épületbiológusok ajánlásaik megfogalmazásánál figyelembe veszik az orvos-biológiai kutatások eredményeit, melyek az elektromágneses sugárzások különböző formáinak az emberi egészségre gyakorolt hatásait lobby érdekektől függetlenül vizsgálják.

Az elektroszmog összetevőin belül elfogadható mágneses indukciós határértékeknek lenne tekinthető a svéd ill. a svajci standard, bár...:

Svéd standard  1.0 mG = 100 nT (ajánlott US EPA standard)
Új svajci standard 2.5 mG = 250 nT (ELF)  0.25 mG = 25 nT (VLF)

Rákkutatók aggódnak!

Bár...a rákkutatók aggodalmuknak adnak hangot és állítják,  hogy még ez az érték is elfogadhatatlan, és nagyon sok beszámoló jelenti be, hogy az 1 mG fluxus sűrűségű ( mindössze 100 nano Tesla!) elektromágneses tér onkológiai hatással bír. 

Ezért inkább az alábbi táblázat jelenthet iránymutatást az elfogadható elektroszmog terhelés tekintetében, az épületbiológiai szempontoknak megfelelően:

Épületbiológiai iránymutatás - toleranciahatár (hálószoba)

ELF-VLF mágneses indukció ELF-VLF elektromos térerő Nagyfrekvenciás sugárzás
0,5 mG =  50 nT 10 V/m 10 µW/m2

 • A villamos távvezetékek, transzformátorok, GSM mobil átjátszó adó antennák...stb sugárszennyezésének káros hatásai, egészségügyi kockázatok
 • A sugárözönnek, a természetellenes életkörülményeknek vannak mind rövid, mind hosszú távú egészségügyi következményei. Ezek annál kevésbé súlyosak, minél jobban közelítjük a természetes állapotot, és minél hatékonyabban védekezünk az elektroszmog káros hatásaival szemben. Minél kisebb az elektromágneses sugárzásnak való kitettségünk, annál jobbak az esélyeink. Részletesen:
 • Javallatok a méréshez
 • Árak


elektroszmog terhelés - határértékek

Nagyfeszültségű villamos távvezeték elektroszmog forrás

Ha elektroszmog mérést végeztet legyen tekintettel az alábbiakra:

 • villamossági végzettséggel és megfelelő műszerezettséggel rendelkező szakemberrel végeztesse a mérést, aki rendelkezzen alacsony frekvenciás és antennás, nagyfrekvenciás elektromágneses tér mérésére alkalmas mérőműszerekkel,
 • a szakember külön-külön vizsgálja az az alacsony frekvenciás elektromos és mágneses tereket és a nagyfrekvenciás sugárzásokat
 • vizsgálja a külső és belső forrásból származó sugárzásokat
 • tegyen javaslatot a külső elektroszmog források elkerülésére és a belső források kiiktatására, elkerülésére
 • az összkép alapján jelölje ki azokat a helyeket, amelyeken a külső és belső forrásból származó elektroszmog sugárzás a legkisebb, de legyen tekintettel azokra a geopatikus zónákra is, amelyek elkerülése szükséges 
 • adjon tájékoztatást az elektroszmog sugárzás további csökkentésének szükségességére és lehetőségére vonatkozóan
 • vesse össze és értékelje az eredményeket az épületbiológiai irányelvekkel, a WHO állásfoglalásaival és a hivatalos határértékekkel
 • az elektroszmog mérés átlagos időszükséglete 30 - 60 perc, de lehet 24 óra is 
 • nincs olyan mágneses árnyékoló anyag, ami ne nagy mágneses vezetőképességű, nagyon drága ferromágneses anyagból készülne és amelyet ne a sugárforrás és a védendő terület közé kellene elhelyezni megfelelő módon
 • nincs olyan nagyfrekvenciás árnyékolásra és elektromos tér árnyékolására szolgáló eszköz, ami rossz elektromos vezetőképességű anyagból készülne és amelyet ne a sugárforrás és a védendő terület közé kellene alkalmas módon elhelyezni
 • az elektromágneses terek mellett, mérje meg az ionizáló, radioaktív sugárzást is és  dózisteljesítményben [µSv/h] határozza meg annak mértékét 
 • Ha hivatalos célra szükséges dokumentumra van szüksége kérje a OSSKI, Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet mérését, amely az ANTSZ alá tagozódott szervezetként közhiteles mérési jegyzőkönyvet tud rendelkezésére bocsátani, melyet minden hivatalos szerv mérlegelés nélkül elfogad. Igaz, hogy mérési eredményeit csak a hivatalos határértékekkel vet(het)i össze.
 • Ha saját és családja egészségét szeretné védeni, tegye teljessé a vizsgálatot és az elektroszmog épület biológiai vizsgálatán kívül, végeztessen földsugárzás mérést is, mivel a földsugárzások jelenléte is geopatikus stresszt okoz, amely a körülményektől függően, az egyszerű alvás-problémáktól a súlyos betegségekig keserítheti meg az életét, ha információ híján képtelen elkerülni az ingersávokat. Ha nem próbálnak "árnyékolni", nem veszíthet vele semmit, de sokat nyerhet.
 • A radioaktivitás, az elektroszmog és a földsugárzások együttes vizsgálata alapján hozott döntés lehet csak megalapozott.valid-xhtml-1.0