Vízér mérés és semlegesítés

A vízereket csak az összes földsugárzás elhelyezkedésének és az elektroszmog terhelés paramétereinek ismeretében szabad vizsgálni.

A videón egy körbejárható telken álló ingatlan és a benne található földsugárzások láthatók. A megelőző mérés alapján, az ingatlan elektroszmog terhelésnek való kitettsége alacsony. A 400 voltos kötegelt kábelből származó alacsony frekvenciás mágneses fluxus sűrűség - [30 nT], az elektromos erőtér [1 V/m] , a nagyfrekvenciás - GSM, 4G, 5G - sugárzás [1-5 µW/m²] az udvaron, melyek a legszigorúbb épületbiológiai irányelvek szerint is a „nagyon jó” tartományba esnek. Az elektromágneses sugárzások felmérését a földsugárzás-vizsgálat előtt, a radiesztéta elvégezte.

Vízér, földsugárzás mérés a telken és a házban videó-1


Ennek a videó filmnek a célja az, hogy a komplex radiesztéziai mérés végeredményét bemutassa. A ház helyének meghatározása igényli a földsugárzások méretpontos ábrázolását. Ez a legmunkaigényesebb és leg-időigényesebb feladat a radiesztéziai munka során.

Tudni kell, hogy a ház kivitelezése előtt a földsugárzások teljességét nem vizsgálhatjuk eredményesen. Az építkezés során ugyanis, komoly talajmunkákra kerül sor és az  építmény tömege is  új nyomásviszonyokat keletkeztet, amelyek következtében az emanációs földsugárzások, mint a vízerek, törésvonalak, elhelyezkedése megváltozhat és meg is változik akár pozitív, akár negatív irányban. Ugyanez vonatkozik kisebb jelentőséggel a hartmann sávokra, curry háló elemeire is.  A legerősebb energiák azonban nagy biztonsággal kimérhetők az építkezést megelőző fázisban, így megfontolható a szent györgy , ley sávok, a nagy vortexek, bizonyos (nagy) vízér halmozódások megkeresése a tervezés fázisában.

A videó filmen a házon belül láthatók egyrészt azok a geopatikus zónák, amelyek már előzetesen bemérésre kerültek a telken, és elhelyezkedésük az építkezés során nem változott, másrészt azok, amelyek, leképezve a módosulásokat, a ház elkészülte után fennálló geopatikus viszonyokat jelölik.

A bemutatott ház esetében, az építési előírások miatt kicsi volt a mozgástér a ház eredetileg  tervezett elhelyezésének megváltoztatására.  Annyit lehetett azonban változtatni, hogy a telken jelenlévő nagy energiájú szent györgy sávok a ház közepén találkozzanak és a nagy vortex szintén olyan helyre kerüljön, ami nem érint érzékeny (gyerekszoba, hálószoba, fekvőhely) területeket - ebben az esetben a hálószobákat. Ha nem történt volna meg a változtatás, a három hálószoba közül kettő, alvás céljára nem lett volna megfelelő.

Ez az anyag az építészmérnök munkáját is segítette azzal, hogy az output formátum  3D modellként importálható volt az építészeti tervező programba.

Vízér, földsugárzás mérés a lakásban videó-2A videó 2011-ben készült és demonstrációs célokat szolgál. Ilyen módon mérni és valós méretben elhelyezni színes papírcsíkokat - tanfolyami célokon kívül - nem lenne célszerű. Időhatékonyan, és mégis méretpontosan a vízerek és egyéb földsugárzások ábrázolása csak megfelelő számítógépes támogatással, tervezőprogrammal oldható meg.

Ez előfeltételezi a méretpontos alaprajz meglétét, mivel a földsugárzások ábrázolása csak akkor lehet valósághű, ha a kiindulási feltétel, azaz a pontos alaprajz rendelkezésre áll. Egyszerűbb esetben mód lehet arra is, hogy a helyszínen készüljön rajz az ott mért értékek felhasználásával a vizsgálat megkezdése előtt.

A videón látható módon, a pálca mozgásai alapján határozható meg a különböző földsugárzások elhelyezkedése. Ennek biofizikai alapja az a körülmény, hogy a geopatikus sugárzások területein a radiesztéta ideg-izomrendszere ideomotoros (akarattól független) mozgásokkal reagál a zónák hatásaira. Nem csak a radiesztéta, hanem minden ember reagál ezekre a terekre - valahogy. A mérés során a műszer ( a hardver) maga az ember, a pálca - ami látszólag magától mozog - csak a mutatója. Ez az apró reflexmozgások mechanikus erősítője, ami kimutathatóvá teszi a geopatikus hatásokat. Mivel  az észlelési képesség csaknem minden emberben megvan, a a zónák jelenléte demonstrálható - akár egy felmérés során - az érdeklődő számára úgy, hogy a saját kezébe kapott pálcával ő maga is megérzi és kimutatja az ingersávot. Persze ez nem értelmezés, csak észlelés! 

Nyilván így nem állapítható meg az sem, hogy az amit érez, az jó vagy rosz. De nem is ez a cél. A helyzetértékelés képessége, már csak hosszú tanulási folyamat eredménye lehet. Ez nem úgy működik, mint ahogy sokan tévesen gondolják. Ezért nem érdemes pálcát hajlítani és ballagva mondogatni, hogy "vízér", "vízér"... Így semmi nem állapítható meg. Lehet, hogy valaki a legrosszabb helyet keresi meg magának. A "szoftver", a tudás ugyanis, ami kell a geopatikus helyzet azonosításához, hiányzik. Ennek megszerzése, hosszú tanulási időt és tapasztalatot igényel. A megalapozott tudáshoz jutás pedig évek munkája során lehetséges. Tudom, hogy egy nap alatt (...vagy kettő) is "képeznek radiesztétákat" ... de az annyit is ér. Tehát pontos észlelés és értelmezés után teljes körű, pontos ábrázolást kell készíteni - méret- és léptékhelyesen - a földsugárzásokról, a tiszta tereket, az ágyak helyét, valamint a fekvés irányát is meghatározva.

A 3D-ben való ábrázolás nem öncélú. A külső forrásból származó nagyfrekvenciás sugárzások (4G, 5G GSM bázisállomások)  vagy a lakáson belüli hálózat elektromos erőtere kiküszöböléséhez szükséges védelemre szoruló függőleges falfelületeket meg kell jelölni. Így kalkulálni lehet, hogy mekkora terület árnyékolásáról lehet szó, aminek kivitelezéséhez kiváló anyagok állnak rendelkezésre (árnyékoló függöny, falra spec. festék, spec. tapéta...).

Tekintve, hogy un. "földsugárzás árnyékolásról" nem lehet beszélni, alapvetően fontos a fekvés irány meghatározása. Nem mindegy, hogy a kikerülhetetlen geopatikus energiák a fejen, vagy felsőtesten , illetve a bokán vagy a lábszáron érik az ember testét.

A földsugárzások energiaszintjei között ezerszeres differenciák is lehetnek, együttállásuk pedig jelentősen képes befolyásolni a geopatikus hatás minősítését. A földsugárzások elsősorban globálisan, az immunrendszer meggyengítésén keresztül hatnak. Ha az immunrendszer gyenge, és nem tud tovább kompenzálni, akkor ott szakadhat a lánc, ahol a leggyengébb. Betegségek tekintetében éppen ezért a lokális hatás sem zárható ki. A radiesztézia közvetett célja éppen az, hogy az immunrendszert saját eszközeivel tehermentesítse a "színtelen és szagtalan" elektromágneses és geopatikus hatásoktól, hogy több erőforrás maradjon az egészséges alvás és egészséges élet fenntartására. A geopatikus térképeken az ágyak helyének meghatározása fentiek együttes figyelembevétele mellett lehetséges és szükséges.

Minden lakásban vannak földsugárzások!

Elektroszmog mérés műszerei elektroszmog radioaktivitás földsugárzás geopatikus ill. elektro stresszt okoz

Amikor lakást vagy telket vásárolunk a vízér és nem vízér típusú földsugárzások már ott vannak


radiesztézia mérés a japánkertben

Az ingatlannal együtt megvásároljuk őket akár tetszik akár nem. Érdemes tehát tudni mit kapunk a pénzünkért. 

  • Biztos minden lakásban vannak: hartmann, curry
  • 35 nm felett szinte biztos vannak: vízér, vortex,
  • 35 nm felett igen vlószínű: ley, szent györgy,
  • 50 nm felett szinte biztos: benker sáv, törésvonal
radiesztézia mérés a japánkertben

A radiesztéziai mérés műszere

Nem változott több ezer éve. A legrégebbi ábrázolás i.e. 2200-ból szérmazik, a mai Kína területéről. Egy cserépdarabon egy kettős pálcát használó ábrázolás maradt fenn a legendás Sárga Császárról, amint radiesztéziai mérést végez.

Elektroszmog szennyezéssel akkoriban nem kellett számolni. Az egyetlen elektromágneses sugárforrás a villámlás volt. A villámlás következtében előálló jótékony Schumann hullámok hatását sem tompították az akkori építkezési módok.

A környezetszennyezés, ezen belül az elektromágneses sugárzások hatása az elektroszmog,  az elektrostressz olyan méreteket öltött, hogy ma már, a radiesztézia mérés során, az elektroszmog minden összetevőjére végrehajtott vizsgálat megelőzi a földsugárzás mérést!

Elektroszmog

valid-xhtml-1.0