Földsugárzás, elektroszmog mérés ingatlan vásárlás előtt

radiesztézia mérés a japánkertben

Földsugárzás bemérés, elektroszmog mérés és a radioaktivitás vizsgálata nélkül nem lenne szabad ingatlan, lakás, telek vásárlásba kezdeni! Ingatlant, lakást, telket hosszú távra veszünk - általában. Egy ingatlan vétel komoly megfontolást és körültekintést igényel. Mielőtt az ember ilyen horderejű kérdésben dönt, hasznos, ha megfontolja azokat az egészségügyi szempontokat is, amelyek a radioaktivitással, az elektroszmoggal, elektromágneses terekkel és a földsugárzásokkal ( vízér, vízerek, hartmann, Szent György...vortex ) és egyéb geopatikus zónákkal,  anomáliákkal összefüggésben felmerülhetnek és amelyek figyelmen kívül hagyása könnyen oda vezethet, hogy anyagi veszteséget realizálva, esetleg újból költöznie kell.

ház vásárlás előtt radiesztéziai és elekrtoszmog vizsdálat szükséges

Radiesztéziai tanácsok ház-ingatlan, lakás vásárlás előtt

 1. Ne legyen nagy energiájú földsugárzás Szent György- Ley hálóstruktúra, Laohu, L'ong sáv, kereszteződés, vortex vagy bizonyos önálló vortex a házban, vagy lakásban. Ha lehet, megvizsgáljuk, hogy a szomszédos ingatlanokon a nem vízér típusú térhálós földsugárzások interferencia vonalai közül melyek találhatók meg. Ha az ingatlanban a Szent György hálórendszer valamelyik eleme jelen van, megnézzük az milyen széles és a hozzá tartozó ley vonal milyen távolságra helyezkedik el. A földsugárzás sávok szélességéből és a sűrűségükből meg kell állapítani, hogy a Szent György háló melyik elemével van dolgunk. Sajnos egyre kevesebb (szinte alig van) ingatlan mentes teljes mértékben pl. a Szent György - ley hálórendszer sugárzásától, vagy a vortexektől, tehát tudni kell, milyen intenzitású negatív radiesztézia -i energiák találhatók az adott területen. 
 2. Meg kell vizsgálnunk a vortexek előfordulását. Ha a Szent György, a ley, a Laohu, vagy a L'ong-ok valamelyike jelen van, jó eséllyel találunk származtatott vortexeket, örvény jellegű földsugárzásokat; ha kereszteződéssel találkozunk, szinte biztosra vehető a vortexek jelenléte is.
 3. A ház, vagy lakás ne legyen geológiai törésvonalakkal, vízérrel, vízerek halmazaival teleszórt helyen, de különösen a hálószobák legyenek ettől mentesek, mivel ezek jelentik az egyik legnagyobb koncentrált veszélyt az alvó ember számára. Ha a területen vízér halmazatok vortexekkel együtt fordulnak elő, ezeket a "halál sávokat"  feltétlenül kerülendőnek ítéljük.
 4. Az elektroszmog vizsgálata. Például, a ház, vagy lakás 100...500m-es körzetében ne legyen magasfeszültségű 20/100+ kV feletti / távvezeték, nagy terhelés alatt álló 400V-os háztartási áramot szállító 6 vezetékes légvezeték vagy kötegelt kábel, transzformátora közelben vagy átjátszó-antenna (GSM mobil bázisállomás), mikrohullámú rendszer... A szabványok, szokványok, ajánlások országonként változnak, nagyságrendekkel térhetnek el egymástól. A radiesztétának az épületbiológusok ajánlásait érdemes figyelem bevennie. Fordítsunk gondot a házakhoz közel húzódó légvezetékekre is, mivel sok esetben nagyobb mágneses erőteret produkálnak, éppen közelségük miatt, mint a nagyobb feszültségű társaik, messzebbről.
 5. A radioaktivitás háttérsugárzási szintje ne legyen nagyobb 0,21 µSv/h dózisteljesítmény értéknél. ( ideális: 0,07...0,14 µSv/h. ). Amennyiben itt határértéknél magasabb számokat mutat a műszer..., jobb másik ingatlan után nézni. A radioaktív sugárzások hatását nem kell bemutatni, egyértelműek.
 6. Az ingatlanban  lehetőleg ne legyen gázbeton, salak alapanyagú szerkezet. Az építőanyagok önmagukban is rejtenek bizonyos sugárzási alapértékeket. A radioaktív sugárzás mérése elengedhetetlen.
 7. Az ingatlanban ne legyen sugárzó kohósalak hőszigetelés, ugyancsak a radioaktivitás kockázata miatt.
 8. A hálószobák, gyerekszobák ágyhelyei elektroszmogtól, földsugárzásoktól, vízértől, vízér halmazoktól, különösen vortexekkel együttes előfordulás esetén,  tökéletesen mentesek legyenek. A legjobb tér a tiszta tér, és ha lehet, akkor a tervezett ágyhelynek mentesnek kell lennie a földsugárzások minden fajtájától. Vannak olyan földsugárzások, földsugárzás kombinációk, amelyek esetében nincs alternatíva, ezeket a káros radiesztéziai tereket el kell kerülni. A törésvonal, vízér , vízér halmazatok itt különösen veszélyes, a Szent György és a vortexek jelenléte pedig "lehetetlenné" teszi az alvást és persze más gondokat is okozhat. Szívproblémák esetén például nagy odafigyelés szükséges az ágyhely kimérésénél, több földsugárzás típusra, például a Tigris sugárzás sávja.
 9. Jó, ha a falak tájolása égtáj szerinti, mert így van a legnagyobb esély arra, hogy a lakásban a legtöbb relatíve földsugárzás - mentes hely alakítható ki, mivel a nem vízér típusú, legnagyobb energiájú térhálós szerkezetű földsugárzások, séma szerint, a fő égtájakat követik. 

ház vásárlás előtt radiesztéziai és elekrtoszmog vizsdálat szükséges

Radiesztéziai tanácsok telek ingatlan vásárláshoz


 1. Az előzőekben írott műszeres elektroszmog mérések után, a falak helyzetét az égtájaknak megfelelő tájolással,  a Szent György, ley,  Benker, laohu, l'ong + földsugárzások sávjai, interferencia vonalai mentén jelöljük ki ( figyelemmel a vortex földsugárzások torzító hatására is) azért, hogy a határolt tér a lehető legnagyobb Szent György, ley,  l'ong , laohu mentes tiszta teret biztosítsa. Ha erős sávokat vagy földsugárzás kereszteződéseket találunk, és azok nem kerülhetők el, jobb, ha tovább keresünk.
 2. Ha nincs Szent György , ley , Benker, Laohu , L'ong vonal a telken, (vagy ezek a tervezett házhelyen kívül vannak) amelyek döntően határozzák meg a ház radiesztéziai szempontból alkalmas helyét, a séma szerinti telek ill. a házhely tájolása továbbra is égtáj szerinti, de a főfalak már a hartmann sávokra ráépíthetőek, ennek következtében belül, a legtöbb Hartmann mentes tereket (téglány) kaphatjuk.
 3. Vizsgáljuk meg a vízér halmazatokat, vízér kereszteződéseket, az egyszeres vízereket. Ha ezek előfordulása területre vetítve 20% alatti és elhelyezkedésük betervezhető, akkor rendben.

Radiesztézia mérés után febg shui

Feng shui helye a radiesztéziában

 1. Ha már a radiesztéziai szempontokkal végeztünk, alkalmazzuk a feng shui forma iskola telek kiválasztására vonatkozó irányelveit is, tehát vegyük figyelembe a Négy Állat tájformációt, divinációs módszerekkel határozzuk meg, harmonizál-e a földterület velünk és családunkkal vizsgáljuk meg a földi qi és a kozmikus qi szintjét, a telek biztonságát, a széljárást és több egyéb logikus szempontot. A feng shui szakemberek erről többet tudnak.
 2. Kerüljük azokat a telkeket, aminek közelében temető van, templom, állatkísérleti állomás, húsfeldolgozó üzem, katonai létesítmény, feltöltött bányák, lecsapolt mocsarak, szemét telep, szemétégető, hulladék feldolgozó, vegyi üzem, és hasonlók található. 

A földsugárzás és elektroszmog mérés menete

Műszeres mérések

az elektroszmog és a radioaktivitás vizsgálata

A radioaktivitás és az elektroszmog műszeres vizsgálata lakásvásárlás előtt, a mai viszonyok mellett már elengedhetetlen. A kapott eredmény ár tényező, ami egyúttal lehetőséget biztosít a vásárlási szándék átgondolására is - mielőtt a több tízmillió gazdát cserél. Újabban a legtöbb problémát ( a Szent György , a ley a, a vortexek, a  Laohu és a L'ong mellett ) az elektromágneses sugárzás intenzitásának növekedése jelenti, ami egyenes arányban áll a megnövekedett teljesítmény igénnyel, mid alacsony, mind magas frekvencián.

Nagyon fontos, hogy az elektroszmog mérését hozzáértő szakemberrel végeztessék el, melyhez fontos útmutatás található elektroszmog oldalon.


Lakás, ház, telekingatlan vásárlás előtti mérések

radiesztézia a hálószobában

A radiesztézia tanácsai


Földsugárzások a hálószobában

radiesztézia a hálószobában


 • a Ley struktúra (+) és (-) polaritású elemei 
 • a Power Ley (fekete, fehér) vonalak - 
 • a Cross Line energiák - 
 • a Black Line sávok és örvények - 
 • a "Halál sávok"   
 • a  Szent György -  
 • a Benker sugárzás 
 • az "Egyenes" vonalak - 
 • a Laohu energiák ( minden fajtája ) 
 • a L'ong (l'ung)-ok
 • Normál Vízerek
 • Vízér Halmazatok
 • Törésvonalak, Ásvány- koncentrációk, Üregek... 
 • a Hartmann zóna
 • a Curry sugárzás 
 • a Tigris (s)
 • a Vortexek különböző formái, konstellációi
 • a Spirituális Energiák, (SE) mint amilyen a hírhedt Negatív Green
 • stb., (mert messze nincs vége a sornak)
Elektroszmog mérés műszerei elektroszmog radioaktivitás földsugárzás geopatikus ill. elektro stresszt okoz

Amikor lakást vagy telket vásárolunk a vízér és nem vízér típusú földsugárzások már ott vannak


radiesztézia mérés a japánkertben

Az ingatlannal együtt megvásároljuk őket akár tetszik akár nem. Érdemes tehát tudni mit kapunk a pénzünkért. 

Az oldalon bemutatott állapotokhoz képest sokkal rosszabb tér-energetikai viszonyokat lehet tapasztalni a felmérések során lakásokban, telkeken. Sok tulajdonos számára döntési pontot jelentett volna az előzetes felmérés eredménye - ha tudta volna... milyen elektroszmog terhelés, és milyen földsugárzások vannak jelen.

radiesztézia mérés a japánkertben

Középkori radiesztézia

Sok metszeten láthatók középkori radiesztéták  amint feltérképezik a térhálós szerkezetű földsugárzásokat a város építése előtt.

A radiesztézia eszközét, a kettős pálcát használó ábrázolás maradt fenn Kínában a legendás Sárga Császárról, amint radiesztéziai mérést végez.

Elektroszmog szennyezéssel akkoriban nem kellett számolni. Az egyetlen elektromágneses sugárforrás a villámlás volt. A villámlás következtében előálló jótékony Schumann hullámok hatását sem tompították az akkori építkezési módok.

A középkori radiesztézia könnyebb helyzetben volt, mint a mai. 

A környezetszennyezés, ezen belül az elektromágneses sugárzások hatása az elektroszmog,  az elektrostressz olyan méreteket öltött, hogy ma már, a radiesztézia mérés során, az elektroszmog minden összetevőjére végrehajtott vizsgálat megelőzi a földsugárzás mérést!

Elektroszmog

valid-xhtml-1.0