Bevezetésül nézzük meg, hogyan történik egy földsugárzás mérés!


A radiesztézia bővebb fogalom...Folyamata:

radiesztézia mérés a japánkertben

Magába foglalja a földsugárzások (vízér, vízerek hartmann zóna, ley, Szent György , vortex, l'ong, laohu ...) radiesztéziai; az elektroszmog és a radioaktivitás mérőműszeres vizsgálatát is. (Hartmann, vízér mérés nem elég...!) Bővebben:a mérés menete


Ennek megfelelően a honlap keretén belül, nagyon részletesen foglalkozom az elektroszmog méréssel, a villamos távvezetékek, transzformátorok.... mikrohullámú GSM adótornyok és egyéb forrásból származó elektromágneses sugárzások elleni védekezés kérdéseivel is, bővebben az elektromágneses sugárzás oldalon.


videó film részlet magyarázat

radiesztézia földsugárzás vízér vortex pp

A földsugárzás mérés rövid részletét bemutató videó filmen látható lakószobában már előzetesen megtörténtek a mérőműszeres vizsgálatok. A filmen viszonylag kevés, és a berendezéshez képest jó helyen lévő geopatikus területek láthatók. Semmilyen szokatlan radiesztéziai formáció nincs jelen. Az előforduló geopatogén energiákból, egyedül a vortex - ley sáv - vízér és vízerek halmaza érdemel figyelmet, mely a videó filmen a TV készülék közelében látszik. A vízér halmaz és a vortex konstellációja a szakirodalom szerint " halál sávnak" minősül, itt azonban kedvező elhelyezkedése miatt nem okoz gondot. Radiesztéziai szempontból megfelelő a helyzet, a meglévő káros sugárzások elkerülik az érzékeny helyeket. Az elektromágneses és az ionizáló sugárzások mértéke az épületbiológiai határértékeknek megfelel. A lakás esetleges átrendezésnél azonban, figyelemmel kell lenni a geopatikus zónákra.


Milyen földsugárzásokat mérünk?

 • a Ley struktúra (+) és (-) polaritású elemei
 • a Power ley (fekete, fehér) vonalak
 • a Cross line energiák
 • a Black line sávok és örvények
 • a "Halál sávok"(pl. : fs03+fs04+fs67)
 • a Szent György
 • a Benker sugárzás
 • az "Egyenes" vonalak
 • a Laohu energiák ( minden fajtája )
 • a L'ong (l'ung)-ok
 • Normál vízerek , vízérsugárzás
 • Vízér halmazatok
 • Törésvonalak, ásvány- koncentrációk, Üregek...
 • a Hartmann zóna
 • a Curry sugárzás
 • a Tigris (s)
 • a Vortexek különböző formái, konstellációi fs67
 • a Spirituális Energiák, (SE) mint amilyen a hírhedt Negatív Green
 • stb.., (mert messze nincs vége a sornak)

Radiesztézia mérő pálcaA műszeres vizsgálatok után, minimum, a felsorolásban szereplő geopatikus zónákat feltétlenül fel kell térképezni. A mérés radiesztéziai módszerekkel, itt lengyel pálcával történik. További föld energiák vizsgálata is szükségessé válhat, ha gyerekek vagy betegek tartózkodási helyének kiméréséről van szó. További információ, a vízerek és egyéb geopatikus sugárzások valamint a betegségek potenciális összefüggéseiről:


Célom bemutatni a radiesztézia és az elektroszmog területén:

 • radiesztéziai mérés komplex folyamatát
 • földsugárzás elleni védelem kérdéseit
 • árnyékolás lehetőségeit és korlátait
 • vortexek jelentőségét és az egyéb geopatikus terek együtthatásának következményeit ... és számos más elméleti és gyakorlati kérdést,
 • vízér hartmann zóna mérés elégtelenségét
 • a geopatogén zónák műszeres mérésének esélyeit tévhiteket
 • videó film részletet a veszélyes föld energiák mérésről, geopatikus zónákról
 • a legveszélyesebb területeket, "halál sávokat", a mindenképpen kerülendő helyeket és azokat, amelyek árnyékolhatók - esetleg,
 • a geopatikus sugárzások és a betegségek potenciális kapcsolatait
 • a védekezés "népi" módjait - és várható hasznukat
 • a mérendő geopatogén zónák típusait és azok jellemzőit
radiesztéziai mérőműszer műszeres földsugárzás mérés nincs

A földsugárzások és a radiesztézia egyes kérdéseiről

Létezhet a vízér, hartmann, Szent György... típusú geopatikus sugárzások:

 • A) műszeres mérése
 • B) grafikus ábrázolása
 • C) passzív árnyékolása
 • D) aktív árnyékolása

A) Vízerek, a vízérsugárzás, hartmann.... földsugárzás nem mérhető műszerrel


A geopatogén energiák elszánt kutatói fáradhatatlanul dolgoznak azon, hogy minél több adatot gyűjtsenek össze ahhoz, hogy pl. legalább a vízérsugárzás hatását az akadémikus tudományok eszközeivel bizonyítani tudják. Vannak kísérletek a geopatikus sugárzások és a különböző fizikai anomáliák közötti korreláció kimutatására, de még nincs gyakorlati eredmény. Ezek hiánya akadályozza a védekezés hatékony eszközös módjának kialakítását is.

B) A fizikai mérőműszerrel csak egzakt, fizikai energiákról lehet adatokat gyűjteni, káros radiesztéziai viszonyokról, nem.

A földsugárzások az utóbbi kategóriába tartoznak, vízér, vízerek, hartmann ... vortex értelemben geopatikus energiák grafikus ábrázolásáról műszeres adatgyűjtés alapján nem lehet szó.

ál-földsugárzásokIdőnként hallani műszerekről, amelyekről azt állítják, hogy mérni tudják a geopatogén zóna sugárzásokat. Ha ez igaz lehetne, meg lehetne mondani, hogy adott helyen pl. a vízérsugárzás értéke X, Y mértékegységben meghatározva. Fizikai jelenséget vizsgáló műszer mérési adataival nem helyettesíthető a radiesztéziai mérés. Az "ál- földsugárzások" 3D-s grafikai ábrázolása látványos ugyan, de a grafikon mást mutat, mint, amit radiesztéziai értelemben geopatikus zónákon, vízéren, hartmann sávon vagy éppen vortexen értünk. Az egyszerű geomágneses viszonyok (ábra), az elektromágneses sugárzás, a radioaktivitás, a hőmérséklet, a nyomás, stb.. mérhető szondákkal, az adatok ábrázolhatók - de ezt, a földsugárzás méréssel összefüggésben emlegetni nem szabad. Semmi köze ahhoz, amiről radiesztéziai értelemben gondolkodunk! A vízér, vízerek, hartmann, ley,... "nyomvonala" így lekövethetetlen!

a földsugárzások fiziológiai hatása

De: a vízér és más geopatikus zónák fiziológiai hatása műszerekkel mérhető az emberben!

Kutatók geopatikus zónákat vizsgáltak. Nagy mintából származó példák azt igazolták, a tudomány műszereivel közvetlenül képes mérni az emberben a sugárzások hatását, melyek így objektíven kimutathatók; képtelen azonban műszerekkel közvetlenül észlelni őket!
Ami releváns:

A káros sugárzások energia sávjaiban tartózkodó személyeknél tapasztalt néhány konkrét, azonnali, műszerrel mért fiziológiai hatás:

 • a bőrellenállás csökken
 • a szív-frekvencia módosul - emelkedik
 • a hormonháztartásban anomáliák mutatkoznak
 • az alvás két hormonja a szerotonin és a melatonin szintje lecsökken...

A geopatikus hatásnak kitett szervezetben, főleg a vízér, vízerek és más energiák geopatikus zónáiban eltöltött hosszabb idő következményei lehetnek komoly betegségek és egyéb problémák az életben. (A vízerek, a vízérsugárzások alattomosak! Nehezen hívják föl a figyelmet magukra, sokszor az alapos, általában térhálós energiák, örvények, spirálok, vortexek észrevehető hatása miatt végzett mérés mutatja ki jelenlétüket a lakásban vagy a hálószobában.)

C) Földsugárzás árnyékolás lehetőségei igen korlátozottak. Passzív árnyékolás.

radiesztézia földsugárzás vízér vortex ppA földsugárzás védelem hatásfoka radiesztéziai méréseink alapján.

A káros geopatikus sugárzások elleni védelem eszközeit illetően, az árnyékoló lapok, árnyékoló spirálok, hurkok...passzív megoldásaira kell gondolni.

Hosszabb értékelés helyett itt annyit jegyzek meg, hogy a geopatogén hatások kivédésére, a föld energiák ellen működést igazoló, használható, gyakorlati jelentőségű eszközt nem tudok megnevezni. A lakáson belül, az ártalmas geopatogén qi = földsugárzás elleni védelem egyedüli hatékony módja, a pontos mérésen alapuló, semleges hely kijelölés. Mindegy, hogy vízerekről, hartmann sugárzásról, ley sávokról, benker sugárzásról vagy vortexekről, geopatikus örvényekről, energia spirálokról, vagy bármilyen földenergiáról beszélünk, a vélekedés helytálló. Miért? árnyékoló teszt

D) A tesztben szereplő árnyékolók ellenpontja. Aktív árnyékolás. Valódi megoldást jelent - adott esetben!

schumann hullámok a földsugárzás védelemben1) Az aktív, geoaktív földsugárzás védelem egyik iránya a Schumann generátorok használatára alapozott eljárás. Ezek adott geopatikus szituációban segíthetnek, ha kielégítik az alap követelményeket, szabályosan kerülnek telepítésre és megfelelően be vannak hangolva. A NASA is használja őket az űrhajósok védelmében - bár más céllal. Körültekintő használatukat én is támogatom! Hatásmechanizmusuk teljesen más, mint a tesztben indított passzív árnyékolóké, ezért működnek.

2.) Pozitív példaként és másik irányként ide sorolom az alkalmas kristály alakzatok erőtereit, melyek átmenetet képeznek a passzív és az aktív árnyékolás között. Egy ilyen alakzat a tesztben is szerepel. Más kombinációban a kristályok még a legjobbnak talált T-loop passzív árnyékolónál is jobb eredményt hozhatnak, bár korlátozott időtávban. Viszonylag egyszerű kezeléssel azonban visszanyerik eredeti képességeiket.


a radiesztéziai viszonyok bonyolultak a földsugárzások kölcsönhatásai fontosak

Radiesztézia mérés - védekezés , ahogy én látom

A radiesztéziai mérés a szellem működésének egyik kifejezése az emberben, ami avatott radiesztétán keresztül nyilvánulhat meg. A radiesztéziai munka, a szükséges szakértelmet és a tapasztalatot már eleve feltételezve - mindig személyes és lélekből jövő. A radiesztéta kellő alázattal forduljon a föld energiák felé. Nem azok "elpusztítására", - ami nyilván lehetetlen - hanem, a velük való békés együttélés lehetőségének megteremtésére kell törekednie.

A radiesztéta feladata:


 • felmérni a geopatikus helyzetet
 • kimérni a földsugárzásokat és meghatározni a semleges helyeket, amelyek a vizsgált terület adottságai keretén belül mentesek a geopatogén zónáktól, az elektroszmogtól, radioaktivitástól és egyéb egészségkárosító ártalmaktól
 • meghatározni a földsugárzás és az elektromágneses terek elleni védekezés lehetőségeit és a védelem módszereit.

A vízér, Szent György, hartmann, vortex stb.. sugárzásokkal való bánásmód tekintetében, különösen azok befolyásolására hivatott radiesztéziai eszközök alkalmazásánál a legnagyobb gondossággal szükséges eljárni, mert ahogy azt egyik nagyra becsült kollégám mondja, "ha a földsugárzásokat megpiszkáljuk, akkor azok többszörös erővel rúgnak vissza".

Mindenféle radiesztéziai (eszközös - árnyékolás) védelmi eljárás alkalmazásának kizárólag akkor van létjogosultsága, ha a semleges terek adta lehetőségek már kimerültek, aminek persze szintén megvannak a szigorú szakmai és etikai - lelkiismereti szabályai, normái!

A radiesztéta személye pedig karmikus kérdés!


feng shui Hong Kong

A radiesztézia veszélyei

A munka során találkozhatunk veszélyekkel - a vízerek mérése után, eljuthatunk a szellemvilág kutatásáig!


1989-1990 között sok "egzotikus" energia minőséggel is megismerkedhettem. Ez lehetővé tette, hogy az átlagnál talán szélesebb körű gyakorlati tapasztalatot szerezzek olyan geopatogén energiákkal való munkával kapcsolatban, amelyek bemérése és különösen geoaktív befolyásolása komoly kihívást jelent a radiesztéta számára. Ezek a sugárzások gerjesztés nélkül nálunk ritkán érik el azt az energia szintet, amivel már foglalkozni kellene. Vannak közöttük azonban sűrűbben előfordulók és magasabb energia potenciállal rendelkezők is, melyek kimérésétől nem tekinthetünk el, tárgyalásuktól azonban igen (pl. a L'ong, Laohu...-csak kínai terminológia létezik). Elsősorban a földsugárzások kivédésének lehetőségeire kerestem megoldást, ezért egyebek között Magyarországon is részt vettem olyan oktatásokon, amelyek megoldást ígértek a földsugárzások árnyékolására, így  szintén ezt a kérdéskört járták körbe.... Tovább kell azonban kutatunk! Az utóbbi időben a nézeteimet osztó magyar iskolákon és radiesztétákon kívül,  praktikus okokból elsősorban osztrák, de holland és lengyel szakemberekkel is együttműködve kutatjuk a geopatikus zónák viselkedését és a védekezés legjobb, legbiztonságosabb módjait. 


Kire nézve lehet veszélyes a radiesztézia?

Egyrészt azokra nézve, akik nem kellő szakismerettel és tapasztalattal pl. árnyékolókkal "piszkálgatják" őket, másrészt azokra, akik számára készül a térenergetikai transzformáció, mivel szerencsétlen esetben, több ártó, gerjesztett energia maradhat a lakásban, mint e nélkül.

Ami ezzel szemben semmilyen kockázattal nem jár: az elektromágneses sugárzásokat, a radioaktivitást, és az előforduló összes földsugárzás, vortex elhelyezkedését figyelembe vevő semleges hely kijelöléssel végrehajtott védelem.

földsugárzás mérés védelem elektroszmog mérés

Radiesztézia mérő pálca

Radiesztézia földsugárzás elektroszmog mérés védelemFöldsugárzás árnyékolás

Ha a szükséges térrendezés áthidalhatatlan nehézséget jelent, és a radiesztéziai viszonyok ezt lehetővé teszik, javaslatot tehetünk különböző védekezési módok alkalmazására, elvileg árnyékolásra is. Utalva azonban a teszt eredményeire is, ki kell mondani, egyszerű és hatékony passzív földsugárzás árnyékolásra nem nagyon lehet támaszkodni 

A lehetőséget, az  összetett geopatikus viszonyok határozzák meg-

Vannak geopatikus sugárzások ( pl. Ley, Szent György, Benker CS, L'ong, Laohu...) ill. vortexek,  ezek kombinációi és vannak egyéb anomáliák, amelyek árnyékolása tudomásunk szerint még senkinek sem sikerült - ez csoda lenne. Más, aktív geoaktív módon kell ellenük védekezni! Ld. később!

Hatékony, időkorlátoktól mentes stb.. árnyékolását ígérő passzív árnyékoló lapokról hallottunk, árnyékoló hatást azonban igazolni nem tudtunk náluk.

Abban is biztosak vagyunk, hogy komoly gondban lenne az is, aki a statisztikai átlaghoz szükséges ugyancsak szubjektív mérés sorozattal, a földsugárzás árnyékoló lapok árnyékoló hatását hasonló, kettős vak kísérletben igazolni akarná!

Ha a hatékony működést bárki ellenőrzött körülmények között,  tudományos igényességgel mégis be tudná bizonyítani, örömmel biztosítanánk helyet  honlapunk első oldalán a hírnek, sőt a videó filmnek is, amely az eseményről készülne! 

Ezzel együtt vannak olyan geopatikus energiák, melyek megfelelő módszerekkel bizonyos mértékig befolyásolhatók lehetnek. Az önálló vízerek, összetett vízérsugárzások, aktív befolyásolása ide tartozik.

Hogyan igazolható egy árnyékoló hatékonysága?


Vannak akik megfontoltak és meg akarnak bizonyosodni a védelmi eszköz használhatóságáról.

zsakba-macska-földsugárzás-árnyékoló

Mi javasolható nekik?

Passzív árnyékoló teszt


Hogyan jön létre a vízérsugárzás, a hartmann, a Szent György, a vortex...


Tudományos megközelítés?

A geopatikus energiák mibenlétére, energia és információ aspektusainak minőségére vonatkozó kérdésekre a tudomány adhatna konkrét választ. A radiesztézia sajnos hazánkban sincs az akadémikus tudományok között, ezért kevés igazi tudós foglalkozik vele. Jelenleg még az sem tudható, mit keresünk, így a tudomány, ha akart volna sem fejleszthetett ki olyan mérőeszközt, amivel a pl. vízér mérés hagyományos módját a radiesztéziai eszköz használatát ki lehetne váltani.

Elektroszmog mérés műszerei

elektroszmog radioaktivitás földsugárzás geopatikus ill. elektro stresszt okoz

Hálószoba földsugárzásokkal Bookmark and Share

Egy kisgyermek tekintete - esettanulmány!


Földsugárzás, elektroszmog a lakásban!

Egyszer felhívott egy hölgy, akinél radiesztéziával foglalkozó üzletember járt, aki lerakott 3 db földsugárzás és 1 db elektroszmog árnyékoló lapot a 35 nm-es lakásukba. A tulajdonos hölgy a férjével és óvodás korú kislányával lakott a lakásban. A radiesztézia mérés igénye azért merült fel, mert az utóbbi időben mindhárman igen rosszul érezték magukat a lakásban, földsugárzás hatásra és elektroszmog jelenlétére gyanakodtak. Az interneten kerestek radiesztétát, és lévén kicsi a lakás, hagyták magukat meggyőzni az árnyékolás szükségességéről. A radiesztéta a radioaktivitást és az elektroszmogot megfelelőnek ítélte, de a geopatikus zónák tekintetében "rettenetes állapotokat" talált, melyek elhárítására elhelyezte a 3 db földsugárzás árnyékoló lapot. Ezzel - mondta - a "tér energetikai helyzet helyre állt", a 'tér polaritás beállításra került" a földsugárzások "megszűntek" Az 1 db un. elektroszmog árnyékoló lapot a "biztonság kedvéért" rakta le, "sosem lehet tudni...", mondván. A radiesztéta demonstrálta a pálcájával, hogy minden rendben van, milyen jól leárnyékolta a sávokat, nem mérhető semmi és az elektroszmog számára sincs már esély, mert "levédte a teret" az elektroszmog árnyékoló lappal. A család azonban továbbra sem érzett semmilyen változást, ezért a hölgy további segítséget keresett.

(Saját megjegyzés: aki egy kicsit is ismeri a fizikát, az tudja, hogy az elektromágneses sugárzás [ pl. trafóház, távvezeték..., DECT telefon...] hatása ellen mennyi esélye van egy fémet nem is tartalmazó, földre!!!! ragasztott lapnak. Az az állítás sem lehet meglepő, hogy fizikai jelenség esetében az adekvát mérőműszerekkel végzett vizsgálat által nem igazolható hatás, nem létezhet! És itt mindent lehetett mérni, csak árnyékoló hatást nem!

transzformátor hatás A telefonbeszélgetés során elhangzott tünetegyüttes alapján elég világossá vált, hogy igen komoly probléma lehet a lakásban, melynek legvalószínűbb oka az alacsonyfrekvenciás mágneses indukció.

Ennek megfelelően, amilyen gyorsan tudtam elmentem hozzájuk, és a rutin műszeres vizsgálatok alapján kiderült, hogy az alacsony frekvenciás mágneses indukció 1 méteres magasságban, 200 - 600 nT (nano Tesla) közötti értékeket mutatott, mindenhol. Erről annyit, hogy ez sok, nagyon sok. Hosszú mérés sorozat következett.

A kislány az apukájával nagyon csendesen játszott a földön. Természetesen a kisgyermek tartózkodási helyén a talaj szinten is megmértem az indukció nagyságát, itt 700 - 800 nT -t is kaptam. Ekkor nézett rám a kislány szótlanul és nagyon szomorúan.
20 év alatt sok hasonló esettel találkoztam, és láttam ilyen-olyan árnyékolók mellett szenvedni gyereket - engem ez mindig megvisel!

Ami a lakást illeti, természetesen megtaláltuk az elektromágneses sugárforrást és ennek megfelelően a javaslatok alapján a sugárzás kiküszöbölése érdekében a szükséges intézkedések megtörténtek.

Ehhez képest a 35 nm-en található földsugárzások jelentéktelenek voltak, de a megfelelő iránymutatást ebben az esetben is megkapták a tulajdonosok.

Azt hiszem, hogy a radiesztéziai munkának első kelléke a lelkiismeret! Nem nélkülözhető a villamosipari vagy elektronikai végzettség sem az elektroszmog, pontosabban az elektromágneses sugárzások mérés-igénye miatt. Szükséges a magas szintű szakmai ismeret és a kellő tapasztalat a radiesztéziai viszonyok felismerése és a földsugárzások megfelelő kezelése érdekében. Úgy gondolom, akinek van lelkiismerete az nem fog a másik két feltétel hiánya esetén radiesztétaként fellépni és "árnyékolni".


Ha nincs lelkiismeret, akkor ez van, amiről írtam. Természetesen lehet, sőt biztos, hogy ebben az esetben a szakismeret teljes hiányáról is beszélhetünk.

Tehát ezért foglalkozom, már sokak biztatása mellett, az árnyékolás kérdésével ennyire részletesen.

Akinek nem inge...


EEG és EKG vizsgálatokkal kimutatható a földsugárzások hatása az emberben

Geopatikus stressz tünetei

 • Betegségek
 • Alvási nehézségek
 • Allergia
 • Depresszió
 • Kimerültség
 • Fejfájás
 • Éjszakai izzadás
 • Ha több személynél egyszerre jelentkezik valamelyik tünet
 • Kisgyermek elmászik reggelre
 • Problémák a vitaminok és az ásványi anyagok felszívódásában
 • A megfelelő kezelés ellenére is elmarad a gyógyulás
 • Halogatjuk a lefekvést
 • Fáradtan ébred, kimerült, apatikus
 • Bőre gyorsabban öregszik, ráncosodik
 • Szinte menekül a lakásból, még ha tökéletes is mintha valami fel(túl)töltené és ha végre elalszik hamar felébred esetleg azonos időpontokban
 • Beleájul az ágyba, de kialvatlan marad, a pihentető alvás elmarad
 • Egyes területeket kibírhatatlannak érzi a lakásban a munkahelyén, menekül onnan, főleg ha huzamosabb ideig szükséges ott tartózkodnia
 • Szervei nagyjából egyidejűleg adnak vészjelzéseket az egyik oldaláról, esetleg már meg is betegedtek - (sávban elhelyezkedő szervek produkálják a tüneteket stb.. stb..)

Egyes földsugárzások és bizonyos betegségek kapcsolatáról itt olvashat.


Az elektrostressz tünetei:


 • feszültség érzés, megmagyaráz- hatatlan izgatottság, agresszivitás, elektroszmog er58
 • A "fényes" fedetlen testrészek (kéz, ujjak, fej)
 • A meg/felfázás tünetei (tüsszögés, a nyálkahártya - duzzanatot az orrban és a torokban, torokfájás, fülfájás)
 • az alvás minősége rossz, hosszban és mélységben, nehéz, fáradt ébredés,
 • koncentrálási nehézségek
 • száraz bőr
 • bőrgyulladás
 • szem alatti árok szürkülése
 • gyakori fejfájás
 • szívritmus problémák, fura szívtáji érzések - mellkasi fájdalom
 • fáradtság
 • allergiák

Nagyfeszültségű villamos távvezeték a legjelentősebb elektroszmog forrás

Elektroszmog mérés, az elektroszmog elleni védelem, az elektroszmog káros hatásai...kérdések röviden:

Az elektroszmog mérése szükséges, mivel villamos távvezeték transzformátor, trafóház, gsm bázisállomás, mobil átjátszó adó antenna wifi, zsinór nélküli DECT telefon, mikrohullámú sütő
és a mai ember környezetében található számos számos más műszaki berendezés amely szállítja, transzformálja, felhasználja a villamos energiát ... mind, elektroszmogot termel. A kérdés: az adott helyen tapasztalható elektromágnes sugárzás károsítja-e az egészséget ?

Az elektromágneses sugárzás és a betegségek kapcsolatáról részletesen itt olvashat.

Földsugárzás elleni védelem

Erdei meditáció a radiesztézia során elveszett energia pótlásáraA komplex, földsugárzás elleni védekezés legfontosabb alapelve, hogy a  káros geopatikus zónákból a fekhelyeket, gyermekek játszó helyeit, íróasztalokat ... távolítsuk el, rendezzük át a szobát. A radiesztéziai mérés során kijelöljük azokat a tereket, amelyek teljes biztonsággal használhatók, még kisgyermekek számára is; továbbá azokat, amelyeket esetleges átrendezésnél is szabadon kell hagyni. A semleges, geopatikus zónáitól mentes tiszta térnél nincs jobb, a legtöbb esetben pedig nincs is más megoldás.

Mitől függ a védekezés módja?

Attól, milyen a radiesztéziai szituáció, milyen geopatikus energiák, milyen kölcsönhatásban hatnak az adott helyen.

A jó alvás titka: semleges radiesztéziai térben, jó helyen elhelyezett jó ágy, jó matraccal


A jó alvás titka a földsugárzás mentes tér és a jó matrac


Civilizáció okozta káros hatások ellensúlyozása regenerációs eszközökkel: Biodefensor termékek az egészség védelmében Természetgyógyász linkgyűjtemény Keresned sem kell!WYW keresőWQW webkatalógusHun-Web LinkekHungarian Web Linkgyűjtemény Textlink.hu valid-xhtml-1.0