Miből áll a radiesztéziai tanácsadás, mi a célja és mik a módszerei?

A radiesztéziai mérés alapvetően = elektroszmog mérés + földsugárzás mérés + méretpontos dokumentáció + tanácsadás.

 • Célja: az egészséges otthon megteremtése.

 • Módszerei: A hartmann- és vízér mérésen messze túlmenően, beleértendő az elektroszmog és az összes földsugárzás vizsgálata, továbbá a geopatikus energiák méretpontos elektronikus dokumentálása, melyek együttesen képezik a radiesztéziai tanácsadás alapját. A védekezés módjait, eszközeit, az árnyékolás lehetőségeit, alternatíváit meghatározni csak a teljes körű műszeres vizsgálat és az összes földsugárzás kimérése alapján lehet. Szükség esetén mérendő a radioaktivitás is.


A biztonságos otthonhoz az elektroszmog, a földsugárzások és a radioaktivitás mérésére egyaránt szükség van.

1) Elektroszmog mérés

Az eredmények épületbiológiai irányelvek szerinti értékelése, összevetése a hivatalos határértékekkel, a védekezés módjainak feltárása, adott esetben a veszélyhelyzet azonnali elhárítása pl. (router áthelyezés, söntölés, lámpazsinór...), tanácsadás;


Az Elektroszmog sugárzás mérés műszerei:


A mérés átlagos időszükséglete 30 - 60 perc (olykor 24 óra) melyet megfelelő műszerekkel szükséges elvégezni.

műszer a nagyfrekvenciás elektroszmog mérésére

Az 5G frekvenciákat, (2,4 - 6 GHz) külön dedikált műszerrel (képen: HFW 35C) kell vizsgálni.

A műszer a 2,4 - 6 GHz közötti frekvenciatartományban működő eszköz, a 4G (felső) és 5G mobil átjátszó adók, GSM bázisállomások antennái mellet, a PC-hálózatok, WLAN / WiFi, routerek (5GHz-es sávját), okos eszközök, fogyasztásmérők, gyermek őrök, Wimax U-band, radarok, Wimax-O Band, VLAN a/h Bd1, Bd2, VLAN + ISM stb. által kibocsátott mikrohullámú elektroszmog mérésére szolgál.
A mérés paraméterei megbízhatóan és közvetlenül az épületbiológiai elővigyázatossági értékekkel összhangban, a szokványnak megfelelő mértékegységekben jelennek meg, ami az értékelést egyértelműsíti. műszer a nagyfrekvenciás elektroszmog mérésére

Nagyfrekvenciás mérőműszer a 2G, 3G, 4G frekvenciák vizsgálatára.

Méréstartomány: teljesítmény-sűrűség 0,01-19 990 µW/m2, frekvenciamenet: 800 MHz- 2,4 GHz (-2dB), pontosság 4,5dB paraméterek mellett érzékeli a GSM 800, GSM900, GSM , a radarállomások, DAV rádióadók, GPS civil, GSM 1800, GSM 1900, GSM 2100, a DECT, az UMTS, a VLAN (WiFi 2,4 GHz - alsó sáv)...és egyéb jeladó

Az alacsony frekvenciás, kombinált mérőműszer

(tipikusan 50 Hz, háztartási hálózati frekvencia) elektroszmog alacsonyfrekvenciás mérő műszerea mágneses indukció és elektromos erőtér mérésére, a védőtávolságok meghatározására. A műszer egyedülálló  felbontása, a szigorú épületbiológiai határértékekkel való összehasonlítást is megengedi. A műszer méri: A műszer méri: külső forrású a nagyfeszültségű ( 110 - 750 KV ) távvezetékek, a középfeszültségű ( 10 - 35 KV ), a háztartási áramot szállító, minden utcában, a házakhoz legközelebb fellelhető kisfeszültségű ( 400 V ) légvezetékek, kötegelt kábelek, földkábelek, transzformátorok, elektromos padlófűtés ( és egyéb elektromos fűtési megoldások ), elektromos derékaljak, ágybetétek, kényelmi berendezések, motoros ágyrács emelők, a folyosón lévő villamos mérőóra, elektromos elosztó berendezés,a ház tápellátását szolgáló vezetékek, tápkábelek, a saját lakás belső vezetékezésének, tetőtér beépítések elektromos huzalozásának, feszültségátalakítók, adapterek, kóbor áramok, íróasztali lámpák, állólámpák, egyszerű feszültség alatt lévő zsinórok, fali világító testek, mennyezet világítás, konyhai eszközök, cirkó berendezések, inverterek, ...stb mágneses és elektromos erőterét az alábbiak szerint:

 • elektromos váltakozó mezőket a földpotenciálhoz képest (1-2000 V/m)
 • mágneses fluxussűrűséget (1-2000 nT) frekvenciatartomány 5 Hz - 400 kHz/100 kHz (3830B) -2dB.
 

2) Földsugárzás mérés

Szükséges az alaprajz alapján  pontos méret és léptékhelyes geopatikus térkép készítése a zónákról, a semleges helyekről, 2D, 3D ábrázolás a számítógépben a helyszínen, a védekezési lehetőségek feltárása, az optimális védekezés megtervezése, tanácsadás. A csak hartmann és vízér mérésen túl - ahogy sajnos a legtöbb esetben történik - a többi földsugárzás mérése is elengedhetetlen.

 • A földsugárzások mérése lengyel pálcával történik.

A komplex helyzetértékeléshez  sem a műszeres, sem a földsugárzások vizsgálata nem nélkülözhető ! Az ideomotoros (akarattól független) reflexmozgásokat a geopatikus energiáknak, a radiesztéta ideg-izomrendszerére gyakorolt hatása hozza létre. Radiesztéziai mérő pálcaAz erőhatások észlelését szinte bárkinek meg lehet tanítani, akár a saját lakásában ( nagyon érdekes és értékes megtapasztalás! ), de a megfelelő értelmezéshez már évek, évtizedek tapasztalatai kellenek. A méréshez szükséges "hardver" maga az emberi szervezet, a "szoftver" a tudás és tapasztalat. Könnyen belátható, ha valakinek a kisgyermekét a WIFI sugárzásból az elektroszmog mérés után kiemelik, de nem ismerik a földsugárzások Földsugárzás és elektroszmog mérés - egyik sem nélkülözhető.elhelyezkedését, könnyen bekerülhet egy veszélyes vízér sugárzásba, vortexbe, vagy bármi másba, ami további igen súlyos egészségügyi kockázatot jelenthetne. Ez a képlet igaz úgy is, hogy sajnálatos módon a hartmann - vízér mérő gyors képzésben részesült személyek, a többi geopatikus energiát és az elektroszmogot nem vizsgálva jelölik ki a kisgyermek vagy a szülők hálóhelyét, ami szintén elfogadhatatlan. A radiesztézia olyan, mint egy három lábú szék, ( lásd fent ), amelynek mindhárom lábára szüksége van a biztonsághoz, és az egyensúlyhoz, hogy ne boruljon fel.

Megjegyzem, hogy a műszeres vizsgálatnak megvan a maga jelentősége és haszna önállóan is, mondjuk egy telek vásárlás előtt.

 • Ha a radiesztéta figyelembe veszi ezt a hármas követelményt, akkor többre is képes. Így arra is, hogy a radioaktivitás és az elektroszmog vizsgálata és helyszíni adatgyűjtés után elvégezze a radiesztéziai munka legösszetettebb feladatsorát : telek kimérése, házhely kijelölés, lakóház bemérés, melynek során az alábbi 1 perces videón láthatóhoz hasonló tartalmú, építész által is értelmezhető fájl keletkezik:

Új építésnél először a telek bevizsgálása és a házhely kijelölése történik meg, majd a lakóházé, ha kész (félkész)


A színek a különböző geopatikus energiákat jelölik, a szélességek, a viszonylagos energia szinteket mutatják. A zónák találkozásánál az átszínesedett területek az összetett geopatikus hatásokat ábrázolják [CGE]. A videó filmen a házban láthatók azok a geopatikus energiák, amelyek már a telek fázisában bemérésre kerültek, és azok is, amelyek a ház felépítése után lettek berajzolva. Bővebben:

 • Nem jelenthet akadályt az sem, ha egy több szintes ház geopatikus viszonyait kell pontosan szintenként meghatározni és a védekezés miatt szükségessé váló elektroszmog árnyékolás területeit megjelölni, mint ez az alábbi 3D ábrázoláson látható:

Egy meglévő, két szintes lakóház esetén mindkét szintre kiterjedő pontos, méretarányos geopatikus térkép készül. A mérés része az elektroszmog és radioaktivitás vizsgálata is.

A modellben például itt a lila szín jelzi a közeli GSM antenna sugárzása miatt védendő nyílászárókat és falfelületeket: 3D ábrázolás

Földsugárzás és elektroszmog mérés - egyik sem nélkülözhető.

A földsugárzások elhelyezkedése a földszinten és az emeleten nagyjából megegyezik. Így a hálós rendszerű Hartmann, Curry, Benker, valamint a nagy energiájú sávok, a Szent György, ley sugárzások, továbbá a vízér, törésvonal sugárzások mindkét szinten pontosan ugyanott találhatók. A vortexek pozíciója azonban ritkán, többé kevésbé eltérhet a két szint esetében. A radiesztétának a két szinten található földsugárzásokat összehasonlítható módon pontosan ábrázolnia kell, figyelembe véve a vortexek esetleges torzító hatásait is. E mellett alapvetően fontos az elektromágneses energiák (EMF) mérése is. A VLF mellett kiemelten fontos a mikrohullámú sugárzások pontos vizsgálata. Figyelemmel kell lenni a GSM bázisállomások 3G, 4G sugárzása mellett az új 5G tartomány vizsgálatára is. A földsugárzások mellett célszerű jelölni azokat a falakat (itt lila színnel), amelyek védelmére a GSM sugárzás miatt szükség van, vagy lesz (5G). Bővebben - 3D ábrázolás

Elektroszmog vs. elektromágneses sugárzások

Az "elektroszmog" ugyan széles körben használt kifejezés, ugyanakkor csak fogalmilag létezik. Az elektromágneses sugárzások valós, fizikai létezők, melyeknek nagyon sok fajtája van. Ennek megfelelően különböző fizikai attribútumokkal, tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek ellen különböző fizikai módszerekkel kell védekezni. Nem lenne szabad a fogalmakat összemosni - de már összemosódtak, így én is használom, de az elektromágneses sugárzások fizikai értelemben vett fajtáinak összességét értem alatta. Ennek megfelelően a honlap keretén belül, nagyon részletesen foglalkozom az elektroszmog méréssel, a villamos távvezetékek, transzformátorok.... mikrohullámú GSM adótornyok és egyéb forrásból származó elektromágneses sugárzások elleni védekezés kérdéseivel is, bővebben itt.

Milyen földsugárzásokat mérünk?

 • a Ley struktúra (+) és (-) polaritású elemei
 • a Power ley (fekete, fehér) vonalak
 • a Cross line energiák
 • a Black line sávok és örvények
 • a "Halál sávok"(pl. : fs03+fs04+fs67)
 • a Szent György
 • a Benker sugárzás
 • az "Egyenes" vonalak
 • a Laohu energiák ( minden fajtája )
 • a L'ong (l'ung)-ok
 • Normál vízerek , vízérsugárzás
 • Vízér halmazatok
 • Törésvonalak, ásvány- koncentrációk, Üregek...
 • a Hartmann zóna
 • a Curry sugárzás
 • a Tigris (s)
 • a Vortexek különböző formái, konstellációi fs67
 • a Spirituális Energiák, (SE) mint amilyen a hírhedt Negatív Green
 • stb.., (mert messze nincs vége a sornak)

Radiesztézia mérő pálca Persze nem minden van jelen mindig, mindenhol, sőt! Melyek azok a geopatikus energiák, amelyek biztosan jelen vannak minden egyes lakásban? Ezek a Benker, a Curry és a Hartmann zónák, amelyek matematikai pontossággal hálózzák be a földet. A Szent György,ley, vortex energiák, vízerek, törésvonalak, kisebb nagyobb sűrűséggel, de gyakorlatilag biztos, hogy képviselve vannak. A többi "egzotikus" energia formák nem annyira gyakoriak, de ha előfordulnak, azok is megoldandó problémák. A műszeres vizsgálatok után, az előforduló geopatikus zónákat feltétlenül fel kell térképezni. A precíz mérés és ábrázolás különösen fontos, a gyerekek vagy betegek tartózkodási helyén, illetve azok közelében. További információ, a vízerek és egyéb geopatikus sugárzások potenciális összefüggéseiről a betegségekkel:

 • egyes geopatikus sugárzások és a betegségek kapcsolatabővebben:
 • a térhálós energiák és bizonyos betegségek összefüggéseibővebben:
 • mérésbővebben:

Célom bemutatni a radiesztézia és az elektroszmog területén:

 • radiesztéziai mérés komplex folyamatát
 • földsugárzás elleni védelem kérdéseit
 • árnyékolás lehetőségeit és korlátait
 • vortexek jelentőségét és az egyéb geopatikus terek együtt hatásának következményeit ... és számos más elméleti és gyakorlati kérdést
 • vízér mérés ésHartmann zóna vizsgálatának elégtelenségét
 • a geopatogén zónák műszeres mérésének esélyeit, tévhiteket
 • videó film részletet a veszélyes föld energiák mérésről, geopatikus zónákról
 • a legveszélyesebb területeket, "halál sávokat", a mindenképpen kerülendő helyeket és azokat, amelyek árnyékolhatók - esetleg,
 • a geopatikus sugárzások és a betegségek potenciális kapcsolatait
 • a védekezés "népi" módjait - és várható hasznukat
 • a mérendő geopatogén zónák típusait és azok jellemzőit
 • elektroszmog mérés folyamatát, követelményeit,
 • a védekezés tudományos tényeken alapuló valós lehetőségeit
 • a mérőműszereket
 • károsító hatásokat
 • a határértékeket
 • elfogadható határértékeket
 • WHO valamint az építésbiológiai kutatóintézetek, és egyéb nemzetközi intézmények eredményei alapján, az egyes betegségekhez társított
 • gészségügyi határértékek összevetését,
 • Védekezés az Elektroszmog sugárzások ellenbővebben:
 • Az Elektroszmog sugárzások élettani hatásaibővebben:
 • elektroszmog árnyékolás valódi fizikai tényeken alapuló lehetőségeit, megoldásokat,
 • transzformátorok, nagyfeszültségű távvezetékek, mikrohullám, GSM mobil átjátszó adó tornyok, telefonokbővebben:
radiesztéziai mérőműszer műszeres földsugárzás mérés nincs

id="foldsugarzas-muszeres-meres">A földsugárzások és a radiesztézia egyes kérdéseiről • A) műszeres mérése
 • B) grafikus ábrázolása
 • C) passzív árnyékolása
 • D) aktív árnyékolása

A) Vízerek, a vízérsugárzás,  Hartmann.... földsugárzás nem mérhető műszerrel


A geopatogén energiák elszánt kutatói fáradhatatlanul dolgoznak azon, hogy minél több adatot gyűjtsenek össze ahhoz, hogy pl. legalább a vízérsugárzás hatását az akadémikus tudományok eszközeivel bizonyítani tudják. Vannak kísérletek a geopatikus sugárzások és a különböző fizikai anomáliák közötti korreláció kimutatására, de még nincs gyakorlati eredmény. Ezek hiánya akadályozza a védekezés hatékony eszközös módjának kialakítását is.

B) A fizikai mérőműszerrel csak egzakt, fizikai energiákról lehet adatokat gyűjteni, káros radiesztéziai viszonyokról, nem.


ál-földsugárzásokIdőnként hallani műszerekről, amelyekről egyesek azt állítják, hogy mérni tudják a geopatogén zóna sugárzásokat. Ha ez igaz lehetne, meg lehetne mondani, hogy adott helyen pl. a vízérsugárzás értéke X, Y mértékegységben meghatározva, mennyi. Fizikai jelenségét vizsgáló műszer mérési adataival nem helyettesíthető a radiesztéziai mérés. Az "ál- földsugárzások" az efféle 3D-s grafikai ábrázolása teljesen mást mutat, mint amit radiesztéziai értelemben geopatikus zónákon, vízéren,  Hartmann sávon vagy éppen vortexen értünk. Az egyszerű geomágneses viszonyok (ábra), az elektromágneses sugárzás, a radioaktivitás, a hőmérséklet, a nyomás, stb.. mérhető szondákkal, az adatok ábrázolhatók - de ezt, a földsugárzás méréssel összefüggésben emlegetni nem szabad. Semmi köze ahhoz, amiről radiesztéziai értelemben gondolkodunk! A vízér, vízerek,  Hartmann, ley,... "nyomvonala" így lekövethetetlen!

a földsugárzások fiziológiai hatása

De: a vízér és más geopatikus zónák fiziológiai hatása műszerekkel mérhető az emberben!

Kutatók geopatikus zónákat vizsgáltak. Nagy mintából származó példák azt igazolták, a tudomány műszereivel közvetlenül képes mérni az emberben a sugárzások hatását, melyek így objektíven kimutathatók; képtelen azonban műszerekkel közvetlenül észlelni őket!
Ami releváns:

A káros sugárzások energia sávjaiban tartózkodó személyeknél tapasztalt néhány konkrét, azonnali, műszerrel mért fiziológiai hatás:

 • a bőrellenállás csökken
 • a szív-frekvencia módosul - emelkedik
 • a hormonháztartásban anomáliák mutatkoznak
 • az alvás két hormonja a szerotonin és a melatonin szintje lecsökken...

A geopatikus hatásnak kitett szervezetben, főleg a vízér, vízerek és más energiák geopatikus zónáiban eltöltött hosszabb idő következményei lehetnek komoly betegségek és egyéb problémák az életben. (A vízerek, a vízérsugárzások alattomosak! Nehezen hívják föl a figyelmet magukra, sokszor az alapos, általában térhálós energiák, örvények, spirálok, vortexek észrevehető hatása miatt végzett mérés mutatja ki jelenlétüket a lakásban vagy a hálószobában.)

C) Földsugárzás árnyékolás lehetőségei igen korlátozottak. Passzív árnyékolás.

radiesztézia földsugárzás vízér vortex ppA földsugárzás védelem hatásfoka radiesztéziai méréseink alapján.

A káros geopatikus sugárzások elleni védelem eszközeit illetően, az árnyékoló lapok, árnyékoló spirálok, hurkok...passzív megoldásaira kell gondolni.

Hosszabb értékelés helyett itt annyit jegyzek meg, hogy a geopatogén hatások kivédésére, a föld energiák ellen működést igazoló, használható, gyakorlati jelentőségű eszközt nem tudok megnevezni. A lakáson belül, az ártalmas geopatogén qi = földsugárzás elleni védelem egyedüli hatékony módja, a pontos mérésen alapuló, semleges hely kijelölés. Mindegy, hogy vízerekről,  Hartmann sugárzásról, ley sávokról, benker sugárzásról vagy vortexekről, geopatikus örvényekről, energia spirálokról, vagy bármilyen földenergiáról beszélünk, a vélekedés helytálló. Miért? bővebben

D) A tesztben szereplő árnyékolók ellenpontja. Aktív árnyékolás. Valódi megoldást jelent - adott esetben!

schumann hullámok a földsugárzás védelemben1) Az aktív, geoaktív földsugárzás védelem egyik iránya a Schumann generátorok bővebben: használatára alapozott eljárás. Ezek adott geopatikus szituációban segíthetnek, ha kielégítik az alap követelményeket, szabályosan kerülnek telepítésre és megfelelően be vannak hangolva. A NASA is használja őket az űrhajósok védelmében - bár más céllal. Körültekintő használatukat én is támogatom! Hatásmechanizmusuk teljesen más, mint a tesztben indított passzív árnyékolóké, ezért működnek.

Pozitív példaként és másik irányként ide sorolom az alkalmas kristály alakzatok erőtereit bővebben:, melyek átmenetet képeznek a passzív és az aktív árnyékolás között. Egy ilyen alakzat a tesztben is szerepel. Más kombinációban a kristályok még a legjobbnak talált T-loop passzív árnyékolónál is jobb eredményt hozhatnak, bár korlátozott időtávban. Viszonylag egyszerű kezeléssel azonban visszanyerik eredeti képességeiket.

3) Radioaktivitás mérés

Az ionizáló sugárzások, háttérsugárzás helyszíni vizsgálata, a védekezés módjainak feltárása, értékelése, tanácsadás;

A radioaktivitás mérése Geiger-Müller számlálóval történik

Geiger-Müller számláló radioaktivitás méréshez
A környezeti sugárzás kismérvű megváltozását is méri. Mérési tartomány 0,01-50 µSv/h, impulzusmérés 1-99 másodperc, 1-99 perc, 1-99 óra, 24 órás átlagérték µSv/h-ban, belső impulzustárolás, választható 1-10 perces, 1 órás, 1 napos és 7 napos ütem. PC kapcsolat, radioaktivitás; GM ablakszámlálócső, gamma sugárzás 0,02 MeV-től. Gamma érzékenység 108 imp/perc 1 µSv/h-nál, nulleffektus.

a radiesztéziai viszonyok bonyolultak a földsugárzások kölcsönhatásai fontosak

Radiesztéziai mérés - védekezés , ahogy én látom

A radiesztéziai mérés a szellem működésének egyik kifejezése az emberben, ami avatott radiesztétán keresztül nyilvánulhat meg. A radiesztéziai munka, a szükséges szakértelmet és a tapasztalatot már eleve feltételezve - mindig személyes és lélekből jövő. A radiesztéta kellő alázattal forduljon a föld energiák felé. Nem azok "elpusztítására", - ami nyilván lehetetlen - hanem, a velük való békés együttélés lehetőségének megteremtésére kell törekednie.

A radiesztéta személye pedig karmikus kérdés!


feng shui Hong Kong

1989-1990 között sok "egzotikus" energia minőséggel is megismerkedhettem. Ez lehetővé tette, hogy az átlagnál talán szélesebb körű gyakorlati tapasztalatot szerezzek olyan geopatogén energiákkal való munkával kapcsolatban, amelyek bemérése és különösen geoaktív befolyásolása komoly kihívást jelent a radiesztéta számára. Ezek a sugárzások gerjesztés nélkül nálunk ritkán érik el azt az energia szintet, amivel már foglalkozni kellene. Vannak közöttük azonban sűrűbben előfordulók és magasabb energia potenciállal rendelkezők is, melyek kimérésétől nem tekinthetünk el, tárgyalásuktól azonban igen (pl. a L'ong, Laohu...-csak kínai terminológia létezik). Elsősorban a földsugárzások kivédésének lehetőségeire kerestem megoldást, ezért egyebek között Magyarországon is részt vettem olyan oktatásokon, amelyek megoldást ígértek a földsugárzások árnyékolására, így  szintén ezt a kérdéskört járták körbe.... Tovább kell azonban kutatnunk! Az utóbbi időben a nézeteimet osztó magyar iskolákon és radiesztétákon kívül,  praktikus okokból elsősorban osztrák, de holland és lengyel szakemberekkel is együttműködve kutatjuk a geopatikus zónák viselkedését és a védekezés legjobb, legbiztonságosabb módjait. 

A radiesztézia veszélyei


Kire nézve lehet veszélyes a radiesztézia?

A munka során találkozhatunk veszélyekkel - a vízerek mérése után, eljuthatunk a szellemvilág kutatásáig!

Egyrészt azokra nézve, akik nem kellő szakismerettel és tapasztalattal pl. árnyékolókkal "piszkálgatják" őket, másrészt azokra, akik számára készül a térenergetikai transzformáció, mivel szerencsétlen esetben, több ártó, gerjesztett energia maradhat a lakásban, mint e nélkül.

Ami ezzel szemben semmilyen kockázattal nem jár: az elektromágneses sugárzásokat, a radioaktivitást, és az előforduló összes földsugárzás, vortex elhelyezkedését figyelembe vevő semleges hely kijelöléssel végrehajtott védelem.

földsugárzás mérés - elektroszmog mérés

Radiesztézia mérő pálca

Radiesztézia földsugárzás elektroszmog mérés védelemFöldsugárzás árnyékolás

Ha a szükséges térrendezés áthidalhatatlan nehézséget jelent, javaslatot tehetnénk , különböző védekezési módok alkalmazására, bízva a placebo hatásban, elvileg árnyékolásra is. Utalva azonban a teszt eredményeire is, erre nem  lehet támaszkodni.

A lehetőséget, az  összetett geopatikus viszonyok határozzák meg.

Vannak geopatikus sugárzások ( pl. Ley, Szent György, Benker CS, L'ong, Laohu...) ill. vortexek,  ezek kombinációi és vannak egyéb anomáliák, amelyek árnyékolása tudomásunk szerint még senkinek sem sikerült - ez csoda lenne, akkora csoda, hogy közzé is tennénk. Más, aktív geoaktív módon kell ellenük védekezni! Ld. később!

Hatékony, időkorlátoktól mentes stb.. árnyékolását ígérő passzív árnyékoló lapokról hallottunk, árnyékoló hatást azonban igazolni nem tudtunk náluk.

Abban is biztosak vagyunk, hogy komoly gondban lenne az is, aki a statisztikai átlaghoz szükséges ugyancsak szubjektív mérés sorozattal, a földsugárzás árnyékoló lapok árnyékoló hatását hasonló, kettős vak kísérletben igazolni akarná!

Ha a hatékony működést bárki ellenőrzött körülmények között,  tudományos igényességgel mégis be tudná bizonyítani, örömmel biztosítanánk helyet  honlapunk első oldalán a hírnek, sőt a videó filmnek is, amely az eseményről készülne! 

Ezzel együtt vannak olyan geopatikus energiák, melyek megfelelő módszerekkel bizonyos mértékig befolyásolhatók lehetnek. Az önálló vízerek, összetett vízérsugárzások, aktív befolyásolása ide tartozik.

Hogyan igazolható egy árnyékoló hatékonysága?

Kettős vak kísérlettel!

Vannak akik megfontoltak és meg akarnak bizonyosodni a védelmi eszköz használhatóságáról.

zsakba-macska-földsugárzás-árnyékoló

Mi javasolható nekik?

bővebben


Hogyan jön létre a vízérsugárzás, a  Hartmann, a Szent György, a vortex...

Tudományos megközelítés?

A geopatikus energiák mibenlétére, energia és információ aspektusainak minőségére vonatkozó kérdésekre a tudomány adhatna konkrét választ. A radiesztézia sajnos hazánkban sincs az akadémikus tudományok között, ezért kevés igazi tudós foglalkozik vele. Jelenleg még az sem tudható, mit keresünk, így a tudomány, ha akart volna sem fejleszthetett volna ki olyan mérőeszközt, amivel a pl. vízér mérés hagyományos módját a radiesztéziai eszköz használatát ki lehetne váltani.

Egy kisgyermek tekintete - esettanulmány!


Földsugárzás, elektroszmog a lakásban!
Egyszer felhívott egy hölgy, akinél radiesztéziával foglalkozó üzletember járt, aki lerakott 3 db földsugárzás és 1 db elektroszmog árnyékoló lapot a 35 nm-es lakásukba. A tulajdonos hölgy a férjével és óvodás korú kislányával lakott a lakásban. A radiesztézia mérés igénye azért merült fel, mert az utóbbi időben mindhárman igen rosszul érezték magukat a lakásban, földsugárzás hatásra és elektroszmog jelenlétére gyanakodtak. Az interneten kerestek radiesztétát, és lévén kicsi a lakás, hagyták magukat meggyőzni az árnyékolás szükségességéről. A radiesztéta a radioaktivitást és az elektroszmogot megfelelőnek ítélte, de a geopatikus zónák tekintetében "rettenetes állapotokat" talált, melyek elhárítására elhelyezte a 3 db földsugárzás "árnyékoló" papír lapot. Ezzel - mondta - a "tér energetikai helyzet helyre állt", a "tér polaritás beállításra került" a földsugárzások "megszűntek". Az 1 db un. elektroszmog "árnyékoló" papír lapot a "biztonság kedvéért" rakta le, "sosem lehet tudni...", mondván. A radiesztéta demonstrálta a pálcájával, hogy minden rendben van, milyen jól "leárnyékolta" a sávokat, nem mérhető semmi és az elektroszmog számára sincs már esély, mert "levédte a teret" a papír elektroszmog árnyékoló lappal, mondván, hogy ez összegyűjti, magába szívja az "elektroszmogot" (Talán úgy, mint az itatós???). A család azonban továbbra sem érzett semmilyen változást, ezért a hölgy további segítséget keresett.

Megjegyzés: aki egy kicsit is ismeri a fizikát, az tudja, hogy az elektromágneses sugárzás [ pl. trafóház, távvezeték..., router, wifi DECT telefon...] hatása ellen mennyi esélye van egy fémet nem is tartalmazó, földre!!!! ragasztott papír lapnak. Ez azt hiszem minden szakismeret nélkül belátható. Az az állítás sem lehet meglepő, hogy fizikai jelenség esetében az adekvát mérőműszerekkel végzett vizsgálat által nem igazolható hatás, nem létezhet! És itt mindent lehetett mérni, csak árnyékoló hatást nem!

transzformátor hatás A rutin műszeres vizsgálatok alapján kiderült, hogy az alacsony frekvenciás mágneses indukció 1 méteres magasságban, 200 - 600 nT (nano Tesla) közötti értékeket mutatott, mindenhol. Erről annyit, hogy ez épületbiológiai tekintetben sok, nagyon sok. A család kislánya csendesen játszott a földön, hol a mágneses indukció vizsgálatakor még többet, 700 - 800 nT -t mutatott a műszer (alul volt a sugárforrás)! Ekkor nézett rám a kislány szótlanul és nagyon szomorúan...

20 év alatt találkoztam hasonló esettekkel, láttam ilyen-olyan árnyékolók mellett (és azok nélkül is) szenvedni gyereket - engem ez mindig megvisel, nem tudom más hogy van vele?!

Ami a lakást illeti, kis időráfordítással természetesen megtaláltuk az Elektroszmog sugárforrást - ami egy bizonyos üzem villamos energia ellátását biztosító erős áramú vezető síneknek volt köszönhető. Az összes körülmény mérlegelését és értékelését figyelembe véve szültetett meg a helyes döntés a család részéről.
E mellett a földsugárzások is jelen voltak természetesen, az ilyen "árnyékolás" sikere akkora lehet, mintha valaki papírcsákóval akarná leárnyékolni a föld mágneses terét. A földsugárzások ellen másként kell és lehet védekezni!

Azt hiszem, hogy a radiesztéziai munkának első kelléke a lelkiismeret! Nem nélkülözhető a villamosipari vagy elektronikai végzettség sem az elektroszmog, pontosabban az elektromágneses sugárzások mérés-igénye miatt. Szükséges a magas szintű szakmai ismeret és a kellő tapasztalat a radiesztéziai viszonyok felismerése és a földsugárzások megfelelő kezelése érdekében. Úgy gondolom, akinek van lelkiismerete az nem fog a másik két feltétel hiánya esetén radiesztétaként fellépni és "árnyékolni".

Akinek nem inge...


EEG és EKG vizsgálatokkal kimutatható a földsugárzások hatása az emberben

Geopatikus stressz tünetei

 • Betegségek
 • Alvási nehézségek
 • Allergia
 • Depresszió
 • Kimerültség
 • Fejfájás
 • Éjszakai izzadás
 • Ha több személynél egyszerre jelentkezik valamelyik tünet
 • Kisgyermek elmászik reggelre
 • Problémák a vitaminok és az ásványi anyagok felszívódásában
 • A megfelelő kezelés ellenére is elmarad a gyógyulás
 • Halogatjuk a lefekvést
 • Fáradtan ébred, kimerült, apatikus
 • Bőre gyorsabban öregszik, ráncosodik
 • Szinte menekül a lakásból, még ha tökéletes is, mintha valami fel(túl)töltené és ha végre elalszik, hamar felébred, esetleg azonos időpontokban
 • Beleájul az ágyba, de kialvatlan marad, a pihentető alvás elmarad
 • Egyes területeket kibírhatatlannak érez a lakásban, a munkahelyén, menekül onnan, főleg ha huzamosabb ideig szükséges ott tartózkodnia
 • Szervei nagyjából egyidejűleg adnak vészjelzéseket az egyik oldaláról, esetleg már meg is betegedtek - (sávban elhelyezkedő szervek produkálják a tüneteket stb.. stb..)

Továbbiak

Az elektrostressz tünetei:


 • Feszültség érzés, megmagyaráz- hatatlan izgatottság, agresszivitás
 • A "fényes" fedetlen testrészek (kéz, ujjak, fej)
 • A meg/felfázás tünetei (tüsszögés, a nyálkahártya - duzzanatot az orrban és a torokban, torokfájás, fülfájás)
 • Az alvás minősége rossz, hosszban és mélységben, nehéz, fáradt ébredés,
 • Koncentrálási nehézségek
 • Száraz bőr
 • Bőrgyulladás
 • Szem alatti árok szürkülése
 • Gyakori fejfájás
 • Szívritmus problémák, fura szívtáji érzések - mellkasi fájdalom
 • Fáradtság
 • Allergiák

Nagyfeszültségű villamos távvezeték a legjelentősebb elektroszmog forrás

Elektroszmog mérés, az elektroszmog elleni védelem, az elektroszmog káros hatásai...kérdések röviden:

Az elektroszmog mérése szükséges, mivel villamos távvezeték transzformátor, trafóház, gsm bázisállomás, mobil átjátszó adó antenna wifi, zsinór nélküli DECT telefon, mikrohullámú sütő
és a mai ember környezetében található számos más műszaki berendezés, amely szállítja, transzformálja, felhasználja a villamos energiát ... mind, elektroszmogot termel. A kérdés: az adott helyen tapasztalható elektromágnes sugárzás károsítja-e az egészséget ?

Továbbiak

Földsugárzás elleni védelem

Erdei meditáció a radiesztézia során elveszett energia pótlására

A komplex, földsugárzás elleni védekezés legfontosabb alapelve, hogy a  káros geopatikus zónákból a fekhelyeket, gyermekek játszó helyeit, íróasztalokat ... távolítsuk el, rendezzük át a szobát. A radiesztéziai mérés során kijelöljük azokat a tereket, amelyek teljes biztonsággal használhatók, még kisgyermekek számára is; továbbá azokat, amelyeket esetleges átrendezésnél is szabadon kell hagyni. A semleges, geopatikus zónáitól mentes tiszta térnél nincs jobb, a legtöbb esetben pedig nincs is más megoldás.

Mitől függ a védekezés módja?

Attól, milyen a radiesztéziai szituáció, milyen geopatikus energiák, milyen kölcsönhatásban hatnak az adott helyen.

A jó alvás titka: semleges radiesztéziai térben, jó helyen elhelyezett jó ágy, jó matraccal


A jó alvás titka a földsugárzás mentes tér és a jó matrac


Civilizáció okozta káros hatások ellensúlyozása regenerációs eszközökkel: Keresned sem kell!